PERSONPROFIL

Ivan Astrup Girsel

Socialdemokratiet

Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 25. august 1969 i Ebeltoft Gift 2 børn

A

Ivan Astrup Girsel (S) var regionsrådskandidat i Region Nordjylland for Socialdemokratiet ved regionsrådsvalget 2017. Han blev ikke valgt ind.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 370 Socialdemokratiet in total 132252

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Miljø og natur

Med kandidatens egne ord

Jeg er 48 år og arbejder som Socialpædagog med udsatte unge Jeg mener, at fysiske og psykiske lidelser skal respekteres, hjælpes og vægtes lige højt. Desuden et godt og værdigt liv til Handicappede og svage. Jeg ønsker også, at vi skal passe på vores miljø og grundvand. Arbejdspladser skal bevares og virksomhederne skal derfor have optimale forhold, men afbalanceret i hensynet til vores miljø. Derfor skal Brintteknologien fremmes. Jeg vil også gerne slå et slag for, at Hobro sygehus skal bevares og opprioriteres. Helt generelt skal hjælpen være nær, når Du har brug for det, uanset hvor du bor.. Derfor stiller jeg op til valget for Socialdemokraterne og vil kæmpe for, i alle henseender, at vores dejlige land og samfund må beskyttes og udvikles sundt og godt, til glæde og gavn, ikke kun for Dig og mig, men også for vores børn og børnebørn. Mener du, at vi kun skal have Politikere, som sidder med deres kuglerammer og skærer og sparer, eller skal vi have mennesker ind, der har arbejdserfaring, som kender Dine og mine vilkår. Brug derfor Din betydningsfulde stemme på mig og jeg vil kæmpe bravt for tryghed og velfærd for Dig og Dine Kære.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

et mindre gebyr.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2017 - 2017

Regionsrådskandidat

Uddannelse

Socialpædagog Ranum

Erhvervserfaring

Socialvicevært
A

Politiske hverv

2017 - 2017

Regionsrådskandidat

Uddannelse

Socialpædagog Ranum

Erhvervserfaring

Socialvicevært

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland