PERSONPROFIL

Ivan Leth

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Hjørring

Født 27. maj 1949 i Nørresundby Gift 2 børn

A

Ivan Leth (Løsgænger) er byrådsmedlem i Hjørring Kommune. Han er medlem af Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget.

Ivan Leth har været kommunalpolitiker siden 1997, hvor han første gang blev valgt som kommunalbestyrelsesmedlem i den daværende Sindal Kommune, og siden kommunesammenlægningen i 2007 har han været medlem i Hjørring Kommune.

Ivan Leth er uddannet fra Svendborg Navigationsskole og fra 1975 til 2014 har han arbejdet som søfartslærer på søfartsskolen i Frederikshavn. Privat er han gift og har to voksne børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 170 Socialdemokratiet in total 16175
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 209 Socialdemokratiet in total 14701

Mærkesager

  • Sundhed
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

For at vi kan fortsætte den gode udvikling vi ser i hjørring på det arbejdsmarkedspolitiske område. I 2015 iværksatte vi en investering på 125 over 4 år. Vi kalder det Hjørring modellen “flere i job og uddannelse”.
Vi har på nuværende tidspunkt (nov 2017) allerede lagt 40 mill. Kr ekstra ud over det budgeterede i kassen ved sparede forsørgelsesudgifter.
Jeg vil gerne være en del af byrådet og gerne igen vælges til arbejdsmarkedsudvalget (AU) for at se den færdige evaluering i 2019 af det arbejde som AU igangsatte 2015.
Samtidig er jeg også p.t. den eneste stemme i den allerøstlige del kommunen.
Derfor vil en stemme på mig, være en stemme for det nære og lokale, samt en stemme for en anstændig, social og borgerorienteret arbejdsmarkedspolitik.
Derfor stem personligt og sæt x ved “det kloge valg er Leth”

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Hjørring Kommune bør udlicitere flere opgaver som fx hjemmehjælp, børnepasning og vedligehold af veje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Hjørring Kommune skal arbejde for at fremme alternative energiformer som biogasanlæg og vindmøller.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Arne Boelt har været en god borgmester for Hjørring Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Formand for Arbejdsmarkedsudvalget Hjørring Kommune, Socialdemokratiet

1997 - 2017

Byrådsmedlem Hjørring Kommune (tidligere Sindal Kommune), Socialdemokratiet

2017 - nu

Byrådsmedlem Hjørring Kommune, Løsgænger

2017 - nu

Medlem af Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Hjørring Kommune, Løsgænger

Tillidsposter

1996 - 2014

Formand FTF Nordjylland

Uddannelse

Styrmand/skibsfører SIMAC - Svendborg International Maritime Academy

Erhvervserfaring

1975 - 2014

Søfartslærer Søfartsskolen Frederikshavn
A

Politiske hverv

Formand for Arbejdsmarkedsudvalget Hjørring Kommune, Socialdemokratiet

1997 - 2017

Byrådsmedlem Hjørring Kommune (tidligere Sindal Kommune), Socialdemokratiet

2017 - nu

Byrådsmedlem Hjørring Kommune, Løsgænger

2017 - nu

Medlem af Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Hjørring Kommune, Løsgænger

Tillidsposter

1996 - 2014

Formand FTF Nordjylland

Uddannelse

Styrmand/skibsfører SIMAC - Svendborg International Maritime Academy

Erhvervserfaring

1975 - 2014

Søfartslærer Søfartsskolen Frederikshavn

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland