PERSONPROFIL

Jamie Voldby Nielsen

Dansk Folkeparti

Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 24. juli 1999 I et forhold

O

Jamie Voldby Nielsen var regionsrådskandidat i Region Nordjylland for Dansk Folkeparti ved regionsrådsvalget 2017. Han blev ikke valgt ind.

Han vil kæmpe for de unge, ældre og udsatte, samt sikre en funktionel og veludrustet sundhedssektor. Til daglig er han studerende.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 572 Dansk Folkeparti in total 28234

Mærkesager

  • Ungdomsuddannelser
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

• Bedre forhold til de unge på skoler og på uddannelser:
De unge skal klædes godt på til fremtiden, ligegyldigt hvilken uddannelsesinstitution de går på. De skal uddannes og dermed få de rette kompetencer til at være på det nuværende og fremtidige arbejdsmarked. Dette kræver at uddannelsesinstitutionerne får adgang til de midler det kræver, og at de unge høres, da det er dem der er nøglen til vækst og fremgang i Nordjylland.

• Bedre velfærd til samfundets svage og udsatte grupper:
De ældre, de syge og de handicappede må ikke blive ladt i stikken. Derfor skal borgere med særlige behov have adgang til en endnu bedre hjælp og støtte end nu, både når det kommer til forebyggelse, behandling og rehabilitering. Dette gælder både på bosteder såvel som genoptræningscentre.

• En funktionel og veludrustet sundhedssektor:
Stressede læger og sygeplejersker samt de lange ventetider skal være fortid, da det ikke er forhold man kan byde patienter eller medarbejderne. Derfor skal der sættes flere midler af til sygehusene. Derudover skal der fokuseres mere på elektronisk kommunikation mellem sygehuse, almen praksis og kommuner, så dine journaler altid er der hvor du befinder dig.

• Der skal være sund og nylavet mad på alle sygehusene:
Den kedelige fabrikerede mad der bliver serveret på vores sygehuse er ikke en patient værdig, derfor skal alle sygehuse have egne køkkener hvor der bliver lavet et frisk og appetitligt måltid til patienterne.

• Mindre centralisering i Nordjylland:
Flere lokalsamfund må bukke under for centraliseringen, hvilket betyder at bl.a. lægen flytter ud. Derfor skal der oprettes satellit-klinikker i flere lokalområder, og det flex-system vi allerede har, skal tilrettes til nutidens krav: Kortere og enklere bestillingstid og lavere priser, så der altid er mulighed for at komme med kollektiv trafik ind til byen.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er selvfølgelig sørgeligt at man må få private aktører til at drive lægeklinikkerne. Det understreger bare hvor meget vi mangler praktiserende læger, bestemt i provinsen!

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan ikke blive ved med at spare på vores egen sundhed, det er ikke patienten eller medarbejderen i sundhedsområdet værdigt.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er akut brug for lægehjælp ude i yderområderne! Der skal altid være en læge tæt på borgeren, da ingen fortjener at køre langvejs for at komme til lægen. I de mindre lokalsamfund skal der være mulighed for at oprette satellit-klinikker.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som det ser ud nu, så mangler der en del praktiserende læger i øjeblikket, derfor må vi finde på løsninger til problemerne, så patienterne er sikret den bedste behandling muligt.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi denne centralisering rykker vi sygehusene længere væk fra borgeren, der nu kan risikere en længere rejse for at blive indlagt.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det betyder at man får en service der er lige så god eller måske bedre, og at det gør det billigere at drive sygehusene, så kan jeg ikke se noget problem i det.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg kan ikke se hvorfor man ikke skal sørge for at flere har mulighed for at få hjælp i en fart? Yderområderne er mindst lige så vigtigt som de større byer.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har yderområderne der står helt uden kollektiv trafik, det skal der være end ende på! Flexturs-systemet skal gøres bedre, og det skal være billigere at rejse på tværs af kommunerne.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At man flytter ungdomsuddannelserne ind til de store byer er dræbende for de mindre lokalsamfund. Denne centralisering skal der slås hårdt ned på, ellers flytter der flere væk fra de små byer til fordel for de store byer, hvor man nu flytter alt ind.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette har i længere tid været et overset område som har været nemt at spare på. De tider skal være ovre nu!

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal pumpes nyt liv i sygehusene, og at vi beder sygeplejerskerne og lægerne om at rende hurtigere, kommer vi ikke langt med. Effektivitetskravet er ikke en læge eller sygeplejerske værdig.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sætte fokus på hele regionen og ikke kun de store byer. Stop centraliseringen!

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De skal ikke nedprioriteres, de skal omprioriteres, hvilket betyder at man de steder hvor der er få passagerer med, i stedet laver Flexturs-system eller lignende.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvbestemmelse er vigtigt for de enkelte ungdomsuddannelserne, da de bedst selv ved hvad de har brug for.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Bestyrelsesmedlem DFU Nordjylland, Almen medlem DF Brønderslev.

Uddannelse

Studerende Aalborg Katedralskole
O

Politiske hverv

Bestyrelsesmedlem DFU Nordjylland, Almen medlem DF Brønderslev.

Uddannelse

Studerende Aalborg Katedralskole

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland