PERSONPROFIL

Jens Otto Madsen

Enhedslisten

Valgt ved kommunalvalget i Thisted
Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 1. november 1949 i Vojens I et forhold 4 børn

Ø

Jens Otto Madsen (EL) er kommunalbestyrelsesmedlem i Thisted Kommune, hvor han er valgt for Enhedslisten. I den igangværende periode er han medlem af Social- og sundhedsudvalget. Jens Otto Madsen har været valgt i Thisted Kommune siden valget i 2013.
Jens Otto Madsen var regionsrådskandidat i Region Nordjylland for Enhedslisten ved regionsrådsvalget 2017. Han blev dog ikke valgt ind.

Jens Otto Madsen er uddannet kandidat i samfundsfag og dansk fra Aarhus Universitet. Han arbejder til daglig som rektor på Thy-Mors HF & VUC, og han har erfaring fra flere faglige tillidsposter, bl.a. medlem af Gymnasieskolernes Lærerforening Nordjylland. Privat er Jens Otto Madsen bosat i Thisted.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 300 Enhedslisten in total 989
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 400 Enhedslisten in total 1270

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg vil arbejde for at gøre Thisted Kommune til et mere solidarisk, økologisk, klimavenligt og demokratisk sted at bo og leve. Og vi vil skabe et alsidigt og udviklingsorienteret arbejdsmarked, hvor der er plads til alle.
I Thy har vi en enestående natur, som vi alle skal værne om - bl.a. ved at tilskynde landbruget til omlægning til økologisk drift. Det lokale demokrati skal udbredes og inkludere alle - borgere, institutioner og lokalsamfund.
Vore daginstitutioner skal have meget bedre normeringer, så der er tid og plads til alle. Og vi ønsker vore decentrale folkeskoler bevaret - den skal være mere rummelig og tilføres flere udviklingsmidler.
Kommunens stærke ungdomsmiljøer skal styrkes og udvikles. Det er med til at gøre vore unge til selvstændige og sociale individer - og det sætter Thy på landkortet.
Også ældre- og handicapområdet er blevet beskåret mærkbart her i den seneste valgperiode. Det hører eksempelvis ingen steder hjemme, at ældre med brug for rengøringshjælp kan tilbydes 45 min. hver 3. uge! Psykisk syge, hjemløse, handicappede og borgere med sociale problemer skal have én koordinerende sagsbehandler. Social- og ældrepolitik skal bygge tillid, værdighed og faglighed. Udgangspunktet skal være den enkeltes behov.
Ledige borgere skal behandles med respekt. Vi skal ikke spilde ressourcer på meningsløs aktivering, men lytte til de lediges om uddannelse m.m.
Økologi og klimapolitik skal vi have langt mere i centrum sammen med innovation og erhvervspolitik , så Thisted Kommune kan blive kendt for for at turde gå nye veje eller foran.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen skal betale for ekstra kystsikring, selvom det formelt er statens opgave.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Thisted Kommune skal fortsat byde sig til, hvis staten får brug for nye asylcentre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Asylcentre har vi tradition for at drive godt - både set fra asylansøgerne og lokalbefolkningen.

3 Thisted Kommune skal investere flere penge i at skabe gode muligheder for tilflyttere i Cold Hawaii-området.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 278 Enhedslisten in total 13797

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg vil arbejde for at gøre Thisted Kommune til et mere solidarisk, økologisk, klimavenligt og demokratisk sted at bo og leve. Og vi vil skabe et alsidigt og udviklingsorienteret arbejdsmarked, hvor der er plads til alle.
I Thy har vi en enestående natur, som vi alle skal værne om - bl.a. ved at tilskynde landbruget til omlægning til økologisk drift. Det lokale demokrati skal udbredes og inkludere alle - borgere, institutioner og lokalsamfund.
Vore daginstitutioner skal have meget bedre normeringer, så der er tid og plads til alle. Og vi ønsker vore decentrale folkeskoler bevaret - den skal være mere rummelig og tilføres flere udviklingsmidler.
Kommunens stærke ungdomsmiljøer skal styrkes og udvikles. Det er med til at gøre vore unge til selvstændige og sociale individer - og det sætter Thy på landkortet.
Også ældre- og handicapområdet er blevet beskåret mærkbart her i den seneste valgperiode. Det hører eksempelvis ingen steder hjemme, at ældre med brug for rengøringshjælp kan tilbydes 45 min. hver 3. uge! Psykisk syge, hjemløse, handicappede og borgere med sociale problemer skal have én koordinerende sagsbehandler. Social- og ældrepolitik skal bygge tillid, værdighed og faglighed. Udgangspunktet skal være den enkeltes behov.
Ledige borgere skal behandles med respekt. Vi skal ikke spilde ressourcer på meningsløs aktivering, men lytte til de lediges om uddannelse m.m.
Økologi og klimapolitik skal vi have langt mere i centrum sammen med innovation og erhvervspolitik , så Thisted Kommune kan blive kendt for for at turde gå nye veje eller foran.

Kandidaten på de sociale medier

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2013 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Thisted Kommune, Enhedslisten

2018 - nu

Medlem, Social- og Sundhedsudvalget Thisted Kommune, Enhedslisten

2013 - 2017

Medlem, Børne- og Familieudvalget Thisted Kommune, Enhedslisten

Tillidsposter

Medlem GL-Nordjylland

Uddannelse

Cand.mag. Samfundsfag og Dansk, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2000 - nu

Rektor Thy-Mors HF & VUC
Ø

Politiske hverv

2013 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Thisted Kommune, Enhedslisten

2018 - nu

Medlem, Social- og Sundhedsudvalget Thisted Kommune, Enhedslisten

2013 - 2017

Medlem, Børne- og Familieudvalget Thisted Kommune, Enhedslisten

Tillidsposter

Medlem GL-Nordjylland

Uddannelse

Cand.mag. Samfundsfag og Dansk, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2000 - nu

Rektor Thy-Mors HF & VUC

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland