PERSONPROFIL

Johnas Knudsen

Liberal Alliance

Kandidat ved kommunalvalget i Aalborg
Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 1. juli 1995 i Aalborg

I

Johnas Knudsen var i år 2017 kandidat for Liberal Alliance ved Kommunalvalget i Aalborg kommune, og Kandidat til Regionsrådet i Region Nordjylland. Johnas Knudsen blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 195 Liberal Alliance in total 2531

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Skat

Med kandidatens egne ord

Lavere skatter:
Aalborg har den højeste skat blandt Danmarks 4 største byer. Det er på tide, at vi sætter skatten mærkbart ned, så borgerne får mere frihed til at vælge, hvad de gerne vil bruge deres penge på.

Bedre rammevilkår for virksomhederne:
Aalborg Kommune har forfærdelige rammevilkår for virksomhederne. I Dansk Industris erhvervsklima undersøgelse fik Aalborg en 69. plads - Det kan vi ikke være bekendt, det koster os nemlig fremtidig vækst og arbejdspladser.
Vi skal derfor afskaffe dækningsafgiften og byggesagsgebyr, og have kortere sagsbehandlingstider.

Flere parkeringspladser
Beboerne og de handlende er hårdt ramt af de manglende parkeringspladser i Aalborg Midtby og Vestby. Vi må sikre, at der er plads til ALLE transportformer i Aalborg, OGSÅ billisterne, dette har desværre ikke været tilfældet, men som Nordjyllands hovedstad er det vigtigt, at vi sikrer, at kunder og medarbejdere kan komme kørende udefra og få en parkeringsplads.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Thomas Kastrup-Larsen har været en god borgmester for Aalborg Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Det er en god ide, at Aalborg Midtby bliver mere bilfri, end den er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Udviklingen i landdistrikterne i Aalborg Kommune skal prioriteres højere.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være plads til alle trafikformer i Aalborg Kommune - i lang tid er bilerne blevet nedprioriteret, så der er virkelig behov for investeringer.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 134 Liberal Alliance in total 6146

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Skat

Med kandidatens egne ord

Lavere skatter:
Aalborg har den højeste skat blandt Danmarks 4 største byer. Det er på tide, at vi sætter skatten mærkbart ned, så borgerne får mere frihed til at vælge, hvad de gerne vil bruge deres penge på.

Bedre rammevilkår for virksomhederne:
Aalborg Kommune har forfærdelige rammevilkår for virksomhederne. I Dansk Industris erhvervsklima undersøgelse fik Aalborg en 69. plads - Det kan vi ikke være bekendt, det koster os nemlig fremtidig vækst og arbejdspladser.
Vi skal derfor afskaffe dækningsafgiften og byggesagsgebyr, og have kortere sagsbehandlingstider.

Flere parkeringspladser
Beboerne og de handlende er hårdt ramt af de manglende parkeringspladser i Aalborg Midtby og Vestby. Vi må sikre, at der er plads til ALLE transportformer i Aalborg, OGSÅ billisterne, dette har desværre ikke været tilfældet, men som Nordjyllands hovedstad er det vigtigt, at vi sikrer, at kunder og medarbejdere kan komme kørende udefra og få en parkeringsplads.

Kandidaten på de sociale medier

Kandidaten på de sociale medier

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland