PERSONPROFIL

Jonathan Zacho Bruun

Kommunisterne

Spidskandidat i Region Nordjylland

Født 31. august 1988 i Skanderborg Single

R

Jonathan Zacho Bruun var regionsrådskandidat i Region Nordjylland for Kommunisterne ved regionsrådsvalget 2017. Han blev ikke valgt ind.

Jonathan bor i Nørresundby, arbejder til daglig som socialpædagog og har
en kandidat i Anvendt Filosofi. Han er derudover aktivist i solidaritetsorganisationen
Internationalt Forum Aalborg, samt netværket Stay Human og kulturhuset 1000Fryd.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 87 Kommunisterne in total 377

Mærkesager

  • Trafik
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Jeg arbejder selv som socialpædagog på Center for Døvblindhed og Høretab, som er en del af Region Nordjylland, og kan derfor se hvordan vores arbejdsvilkår konstant er presset af statens hårde styring med vores regioner.
Det er der to ting vi kan gøre noget ved:
- Engagerer de professionelle regionale ansatte i deres fagbevægelsers kamp og deltage aktivt for en kollektiv revolution af vores arbejdsvilkår og for vilkårene for de mennesker som både dagligt og pludseligt er fuldstændigt afhængige af de omsorgsydelser vores velfærdssamfund skal kunne give.

- Regionalt selvstyre. Regioner skal kunne opkræve skat på lige vilkår med kommunen. På den måde frigører vi os fra statens magt over hvad der er regionale problemstillinger - fx i Nordjylland hvor udkantsområderne bliver svigtet, da vores pose med penge ikke dækker ordentligt. Hvor vores infrastruktur i Aalborg skaber dårligt arbejdsmiljø for sundhedspersonale og de mennesker som er i berøring med sundhedsvæsenet.
De regionale politikere er ikke mere end bureaukrater og pseudo-embedsmænd, som sidder og fordeler efter en nøgle defineret af folk i jakkesæt, flotte politiker-karrierer og mediepersonlighed over i Kjøwenhaunstrup! Det skal være slut.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Al privatisering skader det offentliges muligheder for at skabe tilfredsstillende ydelser. Vores sundhed som samfund er tilknyttet og skal kunne udføres tilfredsstillende af de instanser som staten udbyder. Sagerne med Nordic Medicare i Thisted viser, at vores system ikke håndterer liberalisering af sundhedsvæsenet, da kapitalistisk profit-tænkning risikerer at modarbejde kvaliteten af vores ydelser.

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionernes manglende selvkontrol medfører, at regionsformanden ingen rolle har, ift. det potentiale der ligger i regionerne. Vores regionsrådsformand bliver mere en talsperson end en folkevalgt med ansvar.

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Jeg nægter at svare på to spørgsmål med så forskellig horisont. Jeg anerkender ikke besparelsespræmissen. Vi har ikke råd til at spare på offentlige ydelser. Vi har ikke råd til at spare på folkets tryghed. Besparelsesdiskursen er defineret af liberalistiske tendenser i vores samfund, som skal modarbejdes!

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det handler ikke om penge. Det handler om menneskets betydning. Vi flytter ikke for pengene, vi flytter fordi vi er sociale eksistenser bundet i mening i vores tilværelse. Skab rammer for gode vilkår for børnefamilier, offentlige transportydelser, kvalitative rekreationsområder og man vil se folk vælger efter hvad der giver mening i deres liv.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi laver brain-drain fra de offentlige ydelser og presser lønningerne op til det urimelige. Vi gør vores offentlige ydelser svagere og det private arbejdsmarkedet stærkere. Alt vil i sidste ende blive dyrere og den almene borger vil betale prisen!

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Regionerne skal opprioritere det nødvendige. Jeg vil såfremt jeg bliver valgt ind kræve en analyse af hvilke instanser, der skal opprioriteres. OG det bliver ikke på bekostning af andre service. Der må ligges pres på det politiske system, så vi får magten til regionerne! Christiansborg ud af vores hårdt pressede sundhedsvæsen!

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kollektiv transport skal være gratis. Bilerne ud af byerne!

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udflytning af specialiserede uddannelser som er garanteret optag vil give mening for at undgå den fortsatte urbanisering og affolkning af de ydre områder. I forlængelse af dette skal der gøres en indsats for at forbedre den kollektive trafik så afstanden mellem land og by bliver mindre. Nu tænker jeg bare lige en stor tanke; men forestil jer flere uddannelser i Thisted samtidig med en anlæggelse af en lyntogsforbindelse til Aalborg.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Staten og kommunerne har to helt forskellige fokusområder. Spørgsmålet er fordrejet. Regionen skal have mulighed for at løse sine egne opgaver uafhængigt af staten. Hvorfor stiller man to spørgsmål i et? Det er fordrejende for den politiske diskussion. Ommer.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er simpelt. Jo, bedre psykiatrisk behandling, desto hurtigere får folk genvundet deres autonomi og kan blive en del af det kollektive samfund igen. Vi må ikke lave kortsigtede økonomiske strategier som regioner. Det her handler om menneskers liv!

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg kan kun opfordre til folkelig protest og kamp mod disse besparelsestænkninger. Vis folkelig sympati med vores hårdtarbejdende sundhedspersonale!

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg kunne tænke mig, at man øgede mængden af frivillige tilbud. Især til marginaliserede målgrupper og socialt udsatte.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Vækst er ligesom en ballon. Du kan blive ved med at puste luft i den indtil den sprænger. Jeg nægter at snakke vækst. Jeg vil meget hellere snakke menneskelige behov.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fuld sejl på bæredygtig energi. En grøn omstilling er fremtiden!

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Jeg nægter at svare på spørgsmål defineret af en kapitalistisk diskurs om økonomisk styring.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Detailstyring fjerner muligheden for kreativ og innovativ tænkning på ungdomsuddannelserne. Der skal være store krav til kvaliteten af uddannelserne, men det skal ikke være på bekostning af deres ret til selvbestemmelse. De mennesker som sidder med den organisatoriske styrelse af uddannelserne, underviserne og de studerende selv - det er dem som er eksperterne, det er den som skal have magten til at definere det udbytte de skal have!

Kandidaten på de sociale medier

Uddannelse

cand.mag. Anvendt Filosofi Aalborg Universitet

Erhvervserfaring

2015 - nu

Socialpædagog Center for Døvblindhed og Høretab - botilbud Kloden

2008 - nu

Underviser Skanderborg Ungdomsskole

2016 - 2017

Forskningspraktikant UCN - Pædagoguddannelsen i Aalborg

2012 - 2015

Studerende/Vikar Botilbuddet Studievej 15
R

Uddannelse

cand.mag. Anvendt Filosofi Aalborg Universitet

Erhvervserfaring

2015 - nu

Socialpædagog Center for Døvblindhed og Høretab - botilbud Kloden

2008 - nu

Underviser Skanderborg Ungdomsskole

2016 - 2017

Forskningspraktikant UCN - Pædagoguddannelsen i Aalborg

2012 - 2015

Studerende/Vikar Botilbuddet Studievej 15

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland