PERSONPROFIL

Karsten Lauritzen

Venstre

Valgt i Nordjyllands Storkreds

Født 14. oktober 1983 i Løgstør Bor i Københavns Kommune

V

Mærkesager

  • Børn og ungeområdet
  • Flygtninge og indvandrere
  • Retspolitik
  • Økonomi
  • Hospitaler og sundhed

Med kandidatens egne ord

Når du afgiver din stemme på valgdagen, er
du med til at beslutte, om Nordjylland skal
højt op på den politiske dagsorden. Vi opnår
indflydelse ved at have stærke nordjyske
stemmer i Folketinget.

Det er med Nordjylland i hjertet, jeg kæmper
for arbejdspladser, bedre infrastruktur og flere
uddannelsesmuligheder i vores del af landet –
og når jeg bruger nordjysk fornuft til at træffe
de nødvendige beslutninger, der styrker
Danmark. Jeg er optaget af den virkelighed,
jeg kender på den hårdtarbejdende side af
Storebælt.

Som minister har jeg været med til at sikre,
at din stemme er blevet til konkrete politiske
resultater for hele Nordjylland – det vil jeg
gerne fortsætte med. En personlig stemme på
mig er en stemme på indflydelse til Nordjylland.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja så længe det ikke sker på bekostning af den privat sektor.

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Indsatsen mod social dumpning er vigtigt og derfor har vi også prioriteret den i vores regerings tid.

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgfrihed for patienterne til at vælge mellem et privat tilbud og et offentligt fx til en operation er grundlæggende fornuftigt.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark skal være åben for dem der kan og vil Danmark, forsørge sig selv, respektere de værdier Danmark er bygget på.

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpsloftet før folk i arbejde - det er godt for dem så vel som samfundet. Jeg tror på den enkelte dansker trives bedst i et arbejde’en fællesskab.

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark er et af verdens mest lige lande indkomstmæssige og det skal vi fortsat være, men alt den stund vi ligger i “lighedstoppen” giver det ikke meget mening og gøre mere.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at hensynet til de børn med særlig behov ikke går udover de normalfungere børn, og derfor bør der ses på omfanget af inklusion i Folkeskolen.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal prioritere den borgernære velfærd, og bruge flere ressourcer på det. Til gengæld skal vi bruge færre ressourcer på bureaukrati og overførselsindkomster til arbejdsløse.

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bestemt ikke - de store byer særligt København forfordeles i udligningssystemet og derfor har regeringen forsøgt og få en udligningsreform igennem folketinget. Men Socialdemokratiet og DF var desværre imod.

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er samfundsøkonomisk fornuftigt at afskatte topskatten, men det er mere rimeligt at bruge pengene til skattelettelse i bunden. Det er mere rimeligt at give HK’eren fremfor direktøren en skattelettelse.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Momsen er efterhånden den eneste simple ting i vores skattesystem. Det skal vi ikke ødelægge men beskytte.

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigere og sænke skatten for helt almindelige dansker.

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at unge får et ansvarligt forhold til alkohol, men det sker ikke via forbud.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har skåret på udviklingsbistanden fra 2015-2019. Den udgør nu 07 % af BNI og det er et fornuftigt niveau.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi straffer forsat alt for mildt I Danmark, særligt økonomisk kriminalitet.

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Afgiften på alle biler bør sænkes. Hvis vi kun gør det for EL-biler bliver vinderne direktører der kan købe en afgiftsfri bil

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark virksomheder er i global konkurrence, og øgede afgifter på danske virksomheder, er afgifter på dansk arbejdspladser og vil blot fører til øget produktion i udlandet og færre jobs i Danmark.

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

EU er grundlæggende en god ting, og Danmark skal som en lille åben økonomi selvfølgelig være med i et europæiske fællesskab. Men EU bør fokusere på de store grænseoverskridende problemer, klima,.asyl og skattekriminalitet, ikke grønsagskrumninger og forbud med plastiksugererør!

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det er praktisk muligt.

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

EU-reglerne forhindre det, men hvis EU giver mulighed for det bør det nuværende niveau af grænse og toldkontrol gøres permanent - men vi skal IKKE tilbage til de gamle grænsebomme!

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har i Danmark dygtige og hårdtarbejdende offentligt ansatte. Men selve systemet har vokset sig for stor og bureaukratisk, og er kommet for langt væk fra den enkelte borger.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det gøres klogt og rigtigt. At en ældre kan vælge mellem en privat udbyder af hjemmehjælp og en kommunal er grundlæggende godt for den ældre.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Det er i orden at finansiere en tredje Limfjordsforbindelse helt eller delvist med brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Har ikke noget imod brugerbetaling ved broer hvis det er et generelt princip. Men nu er der fundet finansering til 3. Limfjordsforbindelse så det er unødvendigt.

44 Politikerne skal modvirke lægemangel i Nordjylland ved at give bedre løn og mere attraktive arbejdsforhold til de læger, der vil slå sig ned i yderområderne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at familielægen overlever og det kræver en særlig indsats i landistrikterne: Det kan løses ved at give højere løn, men endnu billigere ved at fjerne loftet over hvad en læger i et område med lægemangel må tjene og hvor mange patienter han/hun må ha.

45 Folketinget skal gennem lovgivning sikre et ensartet serviceniveau på kernevelfærden i alle kommuner, så børn, unge og ældre får den samme service, uanset hvor de bor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er kommunalt selvstyrer - men det skal ikke være ens postnummer der afgør ens overlevelseschancer hvis man fx rammes af kræft.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Venstre

2015 - 2019

Skatteminister Folketinget, Venstre

2011 - 2015

Retsordfører Folketinget, Venstre

2011 - 2015

Medlem af Retsudvalget Folketinget, Venstre

2011 - 2015

Medlem af Forsvarsudvalget Folketinget, Venstre

2011 - 2015

Medlem af By- og Boligudvalget Folketinget, Venstre

2011 - 2015

Medlem af Ligestillingsudvalget Folketinget, Venstre

2011 - 2015

Stedfortræder i OSCEs Parlamentariske Forsamling Folketinget, Venstre

2011 - 2011

Medlem af NATO’s Parlamentariske Forsamling Folketinget, Venstre

2010 - 2011

Medlem af Finansudvalget Folketinget, Venstre

2007 - nu

Folketingsmedlem Nordjyllands Storkreds, Venstre

2007 - 2015

Medlem af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Folketinget, Venstre

2007 - 2015

Medlem af Udenrigsudvalget Folketinget, Venstre

2007 - 2011

Integrationsordfører Folketinget, Venstre

2007 - 2011

Udviklingsordfører Folketinget, Venstre

2007 - 2011

Medlem af Skatteudvalget Folketinget, Venstre

2007 - 2011

Stedfortræder i Dansk Interparlamentarisk Gruppes bestyrelse Folketinget, Venstre

2007 - 2010

Næstformand af Udenrigsudvalget Folketinget, Venstre

2007 - 2009

Formand for Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Folketinget, Venstre

Tillidsposter

2002 - 2007

Medlem Venstres Ungdoms landsstyrelse

2005 - 2007

Medlem af forretningsudvalget

2003 - 2004

Medlem af LOF's landsstyrelse

2003 - 2007

Medlem af Venstres hovedbestyrelse

2003 - 2005

Næstformand for Venstres Ungdom

2003 - 2004

Landsformand for Venstres Ungdom

2010 - 2015

Næstformand i bestyrelsen Institut for Flerpartisamarbejde

Uddannelse

BSc Politik og administration, Aalborg Universitet

1999 - 2002

Studentereksamen Fjerritslev Gymnasium

1998 - 1999

Skals Efterskole

1997 - 1998

Åbybro Ungdomsskole

1989 - 1997

Vilsted-Vindblæs Folkeskole

Erhvervserfaring

2002 - 2003

Receptionist/piccolo Løgstør Rør

2000 - 2002

Kassemedarbejder Fakta Løgstør
V

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Venstre

2015 - 2019

Skatteminister Folketinget, Venstre

2011 - 2015

Retsordfører Folketinget, Venstre

2011 - 2015

Medlem af Retsudvalget Folketinget, Venstre

2011 - 2015

Medlem af Forsvarsudvalget Folketinget, Venstre

2011 - 2015

Medlem af By- og Boligudvalget Folketinget, Venstre

2011 - 2015

Medlem af Ligestillingsudvalget Folketinget, Venstre

2011 - 2015

Stedfortræder i OSCEs Parlamentariske Forsamling Folketinget, Venstre

2011 - 2011

Medlem af NATO’s Parlamentariske Forsamling Folketinget, Venstre

2010 - 2011

Medlem af Finansudvalget Folketinget, Venstre

2007 - nu

Folketingsmedlem Nordjyllands Storkreds, Venstre

2007 - 2015

Medlem af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Folketinget, Venstre

2007 - 2015

Medlem af Udenrigsudvalget Folketinget, Venstre

2007 - 2011

Integrationsordfører Folketinget, Venstre

2007 - 2011

Udviklingsordfører Folketinget, Venstre

2007 - 2011

Medlem af Skatteudvalget Folketinget, Venstre

2007 - 2011

Stedfortræder i Dansk Interparlamentarisk Gruppes bestyrelse Folketinget, Venstre

2007 - 2010

Næstformand af Udenrigsudvalget Folketinget, Venstre

2007 - 2009

Formand for Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Folketinget, Venstre

Tillidsposter

2002 - 2007

Medlem Venstres Ungdoms landsstyrelse

2005 - 2007

Medlem af forretningsudvalget

2003 - 2004

Medlem af LOF's landsstyrelse

2003 - 2007

Medlem af Venstres hovedbestyrelse

2003 - 2005

Næstformand for Venstres Ungdom

2003 - 2004

Landsformand for Venstres Ungdom

2010 - 2015

Næstformand i bestyrelsen Institut for Flerpartisamarbejde

Uddannelse

BSc Politik og administration, Aalborg Universitet

1999 - 2002

Studentereksamen Fjerritslev Gymnasium

1998 - 1999

Skals Efterskole

1997 - 1998

Åbybro Ungdomsskole

1989 - 1997

Vilsted-Vindblæs Folkeskole

Erhvervserfaring

2002 - 2003

Receptionist/piccolo Løgstør Rør

2000 - 2002

Kassemedarbejder Fakta Løgstør

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland