PERSONPROFIL

Kasper Lau

Dansk Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Frederikshavn
Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 27. januar 1992 i Frederikshavns kommune Single

O

Kasper Lau (DF) er byrådsmedlem i Frederikshavn Kommune. Han er medlem af Socialudvalget samt Sundhedsudvalget.

Han er uddannet social- og sundhedsassistent fra SOSU Nord og har i en årrække arbejdet indenfor området i Frederikshavn Kommune og psykiatrien i Region Nordjylland. Efterfølgende har han suppleret med en uddannelse i psykoterapi fra Dansk NLP Institut, og siden 2015 har han praktiseret psykoterapi i egen praksis.

I 2015 vandt han desuden frivillighedsprisen fra SIND - en organisation for psykisk sårbare unge.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 408 Dansk Folkeparti in total 2854

Mærkesager

  • Ældre
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

Mine mærkesager:
- Gratis psykologhjælp til unge
- Indføring af fasteteams i hjemmeplejen
- Fjerne unødig kontrol og bureaukrati
- Flere varme hænder til socialområdet

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Frederikshavn Kommune bør udlicitere flere opgaver som fx hjemmehjælp, børnepasning og vedligehold af veje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Frederikshavn Kommunes omlægninger på skoleområdet med bl.a. rullende skolestart og aldersintegreret undervisning har været en succes.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Birgit Hansen har været en god borgmester for Frederikshavn Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 671 Dansk Folkeparti in total 28234

Mærkesager

  • Ældre
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

Mine mærkesager:
- Gratis psykologhjælp til unge
- Indføring af fasteteams i hjemmeplejen
- Fjerne unødig kontrol og bureaukrati
- Flere varme hænder til socialområdet

Kandidaten på de sociale medier

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2017 - nu

Byrådsmedlem Frederikshavn Kommune, Dansk Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Sundhedsudvalget Frederikshavn Kommune, Dansk Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Socialudvalget Frederikshavn Kommune, Dansk Folkeparti

Uddannelse

Psykoterapeut Dansk NLP Institut
Social- og Sundhedsassistent SOSU Nord

Erhvervserfaring

Psykoterapeut Terapi og Hypnose V/Kasper Lau
O

Politiske hverv

2017 - nu

Byrådsmedlem Frederikshavn Kommune, Dansk Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Sundhedsudvalget Frederikshavn Kommune, Dansk Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Socialudvalget Frederikshavn Kommune, Dansk Folkeparti

Uddannelse

Psykoterapeut Dansk NLP Institut
Social- og Sundhedsassistent SOSU Nord

Erhvervserfaring

Psykoterapeut Terapi og Hypnose V/Kasper Lau

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland