PERSONPROFIL

Kirsten Strandgaard

Enhedslisten

Kandidat ved kommunalvalget i Thisted
Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 28. oktober 1946 i Virum Gift 6 børn

Ø

Kirsten Strandgaard var i år 2017 kandidat for Enhedslisten ved Kommunalvalget i Thisted kommune, og Kandidat til Regionsrådet i Region Nordjylland. Kirsten Strandgaard blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Hun er uddannet cand.mag.scient i antropologi og har i sit arbejdsliv været ansat som museumsleder på forskellige lokalhistoriske museer i Danmark og Grønland. I dag er Kirsten Strandgaard pensioneret, men er i sin fritid aktiv som frivillig lektiehjælper til nye borgere. Hun bor på landet og er fritidsfåreholder.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 62 Enhedslisten in total 989
KV 2013 Personlige stemmer 91 Enhedslisten in total 1270

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Enhedslistens mærkesag nr. 1 er at inddrage befolkningen i de beslutninger, der skal tages i kommunalbestyrelsen. Så en stemme på EL er en stemme på demokratiet. Sådan ser jeg det.

Hvis vi i Thisted kommune tør satse på børne- og ungeområdet med bedre normeringer, vil vi være attraktive for de unge familier, som igen er grundlaget for videreførelsen af såvel erhvervslivet som kultur- og fritidslivet i kommunen.

Som landbrugskommune skal vi være med til at øge den økologiske produktion. At være en grøn kommune er at være en økologisk kommune.

Spørgsmål og svar

1 Kommunen skal betale for ekstra kystsikring, selvom det formelt er statens opgave.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kystsikring er en stats opgave. Kystsikring skal vurderes som en samlet helhed. Det er ikke altid naturens kræfter skal tæmmes, men det kræver stor faglig viden at vurdere disse sager. Den viden skal ligge hos statens institutioner.

2 Thisted Kommune skal fortsat byde sig til, hvis staten får brug for nye asylcentre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi arbejder omhyggeligt med integrationen, vil nye borgere efter kort tid være en berigelse for vores kommune.

3 Thisted Kommune skal investere flere penge i at skabe gode muligheder for tilflyttere i Cold Hawaii-området.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

MEN ikke kun i Klitmøller. Havet, Nationalparken, børnevenligheden er kvaliteter, der ikke skal skamrides på een lokalitet. Disse herligheder skal man have lov til af finde og raffinere og bevare på mange små steder rundt i Thy.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Igen, jeg ved ikke nok om emnet til at hav een sikker mening.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lige nu sker der så meget, at det ikke er nødvenligt. Men på sigt, så kan det godt blive nødvendigt med f.eks. Igangsætningsstøtte til unges ideer, til eksperimenter, til det vilde og tilsyneladende skøre. Hvem troede for år tilbage på et surfbræt!

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke den ene svage gruppe, der skal finansiere hjælpen til en anden.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I samarbejde med beboerne og det lokale foreningsliv mv. skal man løbende overveje, hvor der er nye muligheder for, at kommunal støtte kan være til gavn på længere sigt. Det er ikke alle landbyer, der lige nu har det potentiale. Det skal man turde sige.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har ikke nok viden på området til at vurdere problemets omfang.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Cyklen er billig, giver motion og naturoplevelser og så den sviner ikke Så klart ja tak.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Egentlig sker der lige nu nok. Vigtigt for mig er det , at der er nogle thyboer med i det, der sker. Ikke nødvendigvis selv med som balletdansere, hvis jeg kan bruge billedet. Men der skal være en andel lokalt ejerskab til begivenhederne. Det er ikke i sig selv nok, at Det kongelige Teater danser ved Nors Sø eller at Statens Museums for Kunst viser værker i Doverodde. Der skal være en Thy tanke med i det. F.eks. samarbejde med eksisterende institutioner i Thy, eller i Norden. Ikke kun med Kbh.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi kan, skal vi bidrage til fællesskabet.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Igen, det er ikke de syge, der skal betal for andre syges helbredelse.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi ikke giver vore børn de bedste betingelser overhovedet i de forskellige pasningsordninger, så har vi vist, at vi er ligeglade med de kommende generationers vilkår. Et barn, der er vist tillid og blevet opmuntret i barndommen bliver en glad og tillidsfuld borger. Oplevelse af voksnes ligegyldighed og den evige irettesættelser for ikke at sidde stille - f.eks. - giver generationer af utilpassede mennesker. Hvem ønsker det?

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være virksomheder, der ikke forurener kommunen. Derfor kun overvejende enig. Målet er en kommune med ren produktion - gerne økologisk.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 23 Enhedslisten in total 13797

Mærkesager

  • Miljø og natur
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Enhedslistens mærkesag nr. 1 er at inddrage befolkningen i de beslutninger, der skal tages i kommunalbestyrelsen. Så en stemme på EL er en stemme på demokratiet. Sådan ser jeg det.

Hvis vi i Thisted kommune tør satse på børne- og ungeområdet med bedre normeringer, vil vi være attraktive for de unge familier, som igen er grundlaget for videreførelsen af såvel erhvervslivet som kultur- og fritidslivet i kommunen.

Som landbrugskommune skal vi være med til at øge den økologiske produktion. At være en grøn kommune er at være en økologisk kommune.

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kun grunde, hvor der evt. skal bygges skal undersøges.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

men det kræver opgradering af telebus systemet

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

kontaktperson i Enhedslisten Thy -Mors

Uddannelse

mag.scient. antropologi Københavns Universistet

Erhvervserfaring

pensioneret museumsinspktør
Ø

Politiske hverv

kontaktperson i Enhedslisten Thy -Mors

Uddannelse

mag.scient. antropologi Københavns Universistet

Erhvervserfaring

pensioneret museumsinspktør

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland