PERSONPROFIL

Klaus Hjulmand

Liberal Alliance

Spidskandidat i Frederikshavn
Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 30. oktober 1971 i Frederikshavn I et forhold 3 børn

I

Klaus Hjulmand (LA) var i år 2017 kandidat for Liberal Alliance til kommunalvalget i Frederikshavn kommune og kandidat til Regionsrådet i Region Nordjylland. Klaus Hjulmand blev ikke valgt ind i nogle af delene.

Han er partiformand for lokalforeningen og bestyrelsesmedlem i Liberal Alliance Storkreds Nordjylland.

Til daglig arbejder Klaus Hjulmand som sælger for Kanal Frederikshavn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 122 Liberal Alliance in total 579

Mærkesager

  • Sundhed
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Jeg vil arbejde målrettet på, at skabe den kommune vi har lyst til at bo i, lyst til at vores børn skal gå i skole og vokse op i, en kommune hvor vi har lyst til at blive gamle i, en kommune hvor det er nemt, at drive virksomhed, en kommune hvor initiativ og mod belønnes.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Frederikshavn Kommune bør udlicitere flere opgaver som fx hjemmehjælp, børnepasning og vedligehold af veje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skal gøres hvor det giver mening på lige vilkår.

2 Frederikshavn Kommunes omlægninger på skoleområdet med bl.a. rullende skolestart og aldersintegreret undervisning har været en succes.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en succes nogle steder, det modsatte andre. Lad det være op til den enkelte kommune.

3 Birgit Hansen har været en god borgmester for Frederikshavn Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Birgit er dygtigt til at repræsentere kommunen til mange arrangementer mm. Det kan være svært både at overkomme alle disse arrangementer, og samtidigt lede en arbejdplads med op i mod 5.000 ansatte. Der bør i den kommende periode fokuseres mere på driften af det daglige, herunder kigge på et sygefravær der udgør mere end 50.000 sygedage pr. år.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal være den første kommune, hvor vi tænker ny teknologi, herunder selvkørende biler, det er også en form for biltrafik.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Niveauet er passende.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det viser alle erfaringer fra andre kommuner.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når det er de rigtige steder vi giver færre penge, feks rygestop kurser mm. Giver det god mening med genoptræning som sikrer livskvalitet og får folk tilbage på arbejdsmarkedet.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er svært at ensrette i en kommune som Frederikshavn. Vi skal sikre den bedst mulige undervisning. på mindre skoler vil der naturligt værre færre elever i klasserne, det er vigtigere at kigge på kvaliteten, end på antallet af elever pr. klasse. I store klasser kan en løsning være flere lærere i timerne.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en stor import af udenlandsk arbejdskraft, da arbejdsudbuddet ikke er stort nok, til trods for at vi har mængde ledige. Vi skal for alles skyld gøre mere for at få dem inkluderet på arbejdsmarkedet. Feks. med socialt frikort.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal skabe vækst, den kommer bla. med en lavere skat.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bor i en kommune, hvor der ikke er plads til sogneråds politik. Vi bliver som politikere nød til at tænke på kommunen som en helhed og ikke en opdeling i dem og os. Byer og ydreområder er begge vigtige for en kommune i balance

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølgelig skal vi passe på vores natur og tænke på turisme, men vi har god plads til, at vi kan tænke erhverv.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe det er private ressourcer er det en fantastisk ting, som vi bakker 100% op om. Det skaber masser af job i følge virksomheder. Det gavner turismen.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bruge det der er nødvendigt.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal kigge på at bruge pengene rigtigt, så er beløbet ikke afgørende.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ved at sætte skatten på arbejde ned, gør vi det muligt for folk at spare op, disse penge kan frit bruges som man ønsker, bla på ydelser når man bliver ældre.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Til gengæld skal vi kigge på om pædagoerne bruger for meget tid på unødvendige administrative opgaver. Undersøgelser mm, som de ofte ikke får en tilbagemelding på.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal skabe rammerne, så kommer der private virksomheder, som skaber jobs og dermed flere skatteindtægter, så det er en god investering.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal være attraktive som tiltrækningkommune.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 258 Liberal Alliance in total 6146

Mærkesager

  • Sundhed
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Jeg vil arbejde målrettet på, at skabe den kommune vi har lyst til at bo i, lyst til at vores børn skal gå i skole og vokse op i, en kommune hvor vi har lyst til at blive gamle i, en kommune hvor det er nemt, at drive virksomhed, en kommune hvor initiativ og mod belønnes.

Kandidaten på de sociale medier

Kandidaten på de sociale medier

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Liberal Alliance, Nordjyllands Storkreds
Formand

Erhvervserfaring

2018 - nu

Account Executive Aalborg Pirates Cool East

2018 - 2018

Kontaktchef IdeFa Gruppen

2014 - 2017

Sales Representative Kanal Frederikshavn

2012 - 2014

Mediakonsulent Nordjyske Medier

2003 - 2011

Afdelingschef AktivPersonale

1998 - 2003

Mediakonsulent Nordjyske Medier
I

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Liberal Alliance, Nordjyllands Storkreds
Formand

Erhvervserfaring

2018 - nu

Account Executive Aalborg Pirates Cool East

2018 - 2018

Kontaktchef IdeFa Gruppen

2014 - 2017

Sales Representative Kanal Frederikshavn

2012 - 2014

Mediakonsulent Nordjyske Medier

2003 - 2011

Afdelingschef AktivPersonale

1998 - 2003

Mediakonsulent Nordjyske Medier

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland