PERSONPROFIL

Lars Peter Frisk

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Aalborg

Født 8. august 1956 i Storvorde Gift 2 børn

V

Lars Peter Frisk (V) er byrådsmedlem i Aalborg Kommune, hvilket han har været siden 2014. Han er medlem af Sundheds- og Kulturudvalget samt Miljø- og Energiudvalget. Han var derudover medlem af kommunalbestyrelsen i Sejlflod Kommune fra 1992 til 2006. Han er desuden siddende i flere lokalbestyrelser, bl.a som Oldermand i Storvorde- Sejlflod Flaglaug, formand for Båndby hallen samt kasserer for Storvorde vandværk.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1193 Venstre in total 25128
KV 2013 Personlige stemmer 983 Venstre in total 29359

Mærkesager

  • Sundhed

Med kandidatens egne ord

Sundhedshuse for at sikre lægedækningen. Det er især den Sydøstlige del af kommunen der er i akut mangel på lægedækning. Desuden skal Sundhedshuse sikre efter behandling efter indlæggelser.
Frivillige i foreningerne skal sikres de bedste forhold. De er en uundværlig resurse.
Alt unødvendig “Papirarbejde” skal der ryddes op i. Det skal være borgeren før systemet. Alle unødvendige registreringer eller regler skal væk.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Thomas Kastrup-Larsen har været en god borgmester for Aalborg Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Det er en god ide, at Aalborg Midtby bliver mere bilfri, end den er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Udviklingen i landdistrikterne i Aalborg Kommune skal prioriteres højere.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2013 - nu

Byrådsmedlem Aalborg Kommune, Venstre

2013 - nu

Medlem af Miljø- og Energiudvalget Aalborg Kommune, Venstre

2013 - nu

Medlem af Sundheds- og Kulturudvalget Aalborg Kommune, Venstre

Uddannelse

Grundskole Tofthøjskolen, Storvorde

Erhvervserfaring

Selvstændig gårdejer
Direktion Storvorde Ejendomsinvest IVS
V

Politiske hverv

2013 - nu

Byrådsmedlem Aalborg Kommune, Venstre

2013 - nu

Medlem af Miljø- og Energiudvalget Aalborg Kommune, Venstre

2013 - nu

Medlem af Sundheds- og Kulturudvalget Aalborg Kommune, Venstre

Uddannelse

Grundskole Tofthøjskolen, Storvorde

Erhvervserfaring

Selvstændig gårdejer
Direktion Storvorde Ejendomsinvest IVS

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland