PERSONPROFIL

Lauge Larsen

Socialdemokratiet

Valgt ved Regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 19. november 1947 i Hurup Thy Gift 3 børn

A

Lauge Larsen (S) er regionsrådsmedlem i Region Nordjylland. Han er medlem af Forretningsudvalget samt Klima- og Miljøudvalget.

Lauge Larsen er tidligere kommunalbestyrelsesmedlem og formand for Børne- og Kulturudvalget i Morsø Kommune for Socialdemokratiet. Han er også medlem af Økonomiudvalget. Lauge Larsen har siddet i kommunalbestyrelsen siden 2001. Fra 2009 til 2013 var han desuden borgmester i kommunen.

Lauge Larsen er cand. mag i samfundsfag og geografi fra Aarhus Universitet, og siden 1979 har han arbejdet som lærer på Morsø Gymnasium. Privat er han gift og har tre børn.

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 3813 Socialdemokratiet in total 132252

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Hospitaler

Med kandidatens egne ord

 
På de centrale områder vil jeg arbejde for, at alle borgere i regionen har de samme muligheder og får den samme service.
Jeg vil desuden arbejde for, at specielt de svage grupper, skal tilgodeses.
 
På det sundhedsfaglige område er det vigtigt, at universitetssygehuset i Ålborg udbygges til det højeste faglige niveau på alle områder. Desuden skal akutberedskabet på sygehuset i Thisted bevares. 
Det er også vigtigt, at der er fuld dækning af praktiserende læger og af speciallæger 
i alle dele af regionen. Praktiserende læger er grundstammen i vores sundhedssystem som borgernes tovholder. 
 
Regionen har også stadig en række sociale institutioner, selv om kommunerne har taget mange af disse hjem. Især institutionerne for svært psykisk handicappede og for senhjerneskadede bør udbygges og bevares ude i de område, hvor borgerne bor.
 
Gennem Vækstforum og Væksthuset kan regionen være med til at påvirke erhvervsudviklingen i regionen. 
Vi må arbejde for, at alle dele af regionen også i fremtiden får del i den erhvervsmæssige udvikling. 
Især skal de erhvervsfaglige uddannelser styrkes.

Også infrastrukturen i hele regionen er vigtig. Her skal A26/A34 som 2-1 vej fremmes mest muligt. En motortrafikvej fra Hanstholm til Herning er helt afgørende for den erhvervsmæssige udvikling i området og for styrkelse af bosætningen. 

Muligheden for kulturelle oplevelser skal også være fordelt over hele regionen.
Der skal gennem den regionale kulturpolitik være nogle fyrtårne, så som Kulturmødet på Mors,  men også talenter og de unge bør tilgodeses. Kulturmødet på Mors er en landsdækkende begivenhed, der er med til at sætte regionen og Mors på landkortet. 

 
 

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

da det er meget problematisk at skaffe læger til området kan det i en periode være nødvendigt med disse private aktører. man kan dog også oprette regionsklinikker.

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

ulla Astmanhar samlet regionsrådet og opnåetmange esultater.

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

sundhedsområdet er afgørende for bfolkningen, derfor andre områder. eller bedst flere ressourcer fra staten.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ingen brugerbetaling Der skal være lighed i sundhedssystemet.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror, at bureaukrati vil æde de fleste penge. borgerne må informeres bedre

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et af de vigtigste punkter. Uden praktiserende læger ingen bosætning og et dårligere liv or borgerne. Læger i yderområder bør have et højere grundvederlag.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

det kan i en periode være klogt at samarbejde med private hospitaler, men det er bedre at udbygge de offentlige.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Supersygehuse er en god ide. vi ønsker alle den bedste behandling men der skal ikke lukkes flere sygehuse i Nordjylland.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

ikke mere udlicitering. Giver ingen sikkerhed. det offentlige er bedst til disse funktioner.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Akutberedskabet er vigtigt på Mors på grund af de store afstande

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forurenede grunde stavnsbinder borgere og kan skade bl. a. grundvand.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kollektiv trafik er afgørende både i store byer og i landområder. Vigtig for trivsel og for at kunne bo på landet og nå skole og arbejde et stykke borte

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ungdomsuddannelser er afgørende for at kunne holde på flere af de unge. Især skal vi have flere erhvervsuddannelser

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

det er nødvendigt med et regionalt niveau. der skal også være et nærhedsprincip. saten er ikke i stand til t lede hospitalerne, og kommunerne er for små.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle familier før problemet ind på livet på et tidspunkt. Området trænger i den grad til flere pladser.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er i selvfølgelig i orden at effektiviseremen det er for bevidstløst blot at spare 2%hvert år.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ved at screene tidligere, kan man spare penge p behandlinger.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør være lighed i sundhedssystemet.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal satses på vækst i hele regionen. Ellers falder Danmark fra hinanden

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kun tilladelser, hvor miljøet kan bære det.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Også de tyndt befolkede områder skal dækkes, ellers dør de

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en god ide, da nogle af e små uddannelsessteder kan være truet. vigtigt at bevare alle erhvervsskoler og gymnasier.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Regionsrådsmedlem Region Nordjylland, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem af Forretningsudvalget Region Nordjylland, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem af Klima-og Miljøudvalget Region Nordjylland, Socialdemokratiet
Formand, Børne- og Kulturudvalget Morsø Kommune, Socialdemokratiet

2009 - 2013

Borgmester Morsø Kommune, Socialdemokratiet

2001 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Morsø Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Cand. mag Samfundsfag og geografi, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

1979 - nu

Gymnasielærer Morsø Gymnasium
A

Politiske hverv

2018 - nu

Regionsrådsmedlem Region Nordjylland, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem af Forretningsudvalget Region Nordjylland, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem af Klima-og Miljøudvalget Region Nordjylland, Socialdemokratiet
Formand, Børne- og Kulturudvalget Morsø Kommune, Socialdemokratiet

2009 - 2013

Borgmester Morsø Kommune, Socialdemokratiet

2001 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Morsø Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Cand. mag Samfundsfag og geografi, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

1979 - nu

Gymnasielærer Morsø Gymnasium

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland