PERSONPROFIL

Lene Bjørn Sørensen

Radikale Venstre

Spidskandidat i Hjørring
Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Gift 5 børn

B

Lene Bjørn Sørensen var i år 2017 kandidat for Radikale Venstre til kommunalvalget i Hjørring kommune og til regionsrådet i Region Midtjylland. Lene Bjørn Sørensen blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Hun har været opstillet for partiet i kommunen siden valget i 2013. Lene Bjørn Sørensen er desuden formand for Radikale Venstre i Hjørring og medlem af partiets hovedbestyrelse.

Lene Bjørn Sørensen er uddannet folkeskolelærer, og hun arbejder til daglig som lærer ved Hirtshals Skole. Hun har tidligere bl.a. undervist på andre folkeskoler og været kampagneleder for partikollega, politiker og tidligere minister Marianne Jelved (R). Hun er desuden bestyrelsesmedlem for den sociale organisation Broen Aalborg.

Privat er Lene Bjørn Sørensen samlevende med Mogens. Sammen har parret fem børn og flere børnebørn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 286 Radikale Venstre in total 450
KV 2013 Personlige stemmer 45 Radikale Venstre in total 683

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

Jeg stiller op til Kommunalvalget, fordi jeg har en række visioner for vores fantastiske kommune.

Jeg vil arbejde for:
- at folkeskolerne gives tilbage til dem, der har allermest forstand på at drive skole. Det er lederne, lærerne og pædagogerne, så derfor vil niveauet hos eleverne blive hævet, hvis de får lov til at bruge deres profession fremfor at dokumentere i en uendelighed.
- at der sættes massivt ind i forhold til de børn/familier, der er socialt udsatte. Et velfærdssamfund kan ikke være bekendt at lade børn i stikken, som vi ser det en del steder. Det er simpelthen ikke i orden
- at uddannelse bliver forstået som en væsentlig forudsætning for, at udsatte børn kan blive mønsterbrydere. Derfor sætter vi alle kræfter ind på det projekt. Børns baggrund skal ikke afgøre deres fremtid

Vi skal være en stærk bosætningskommune, derfor satser vi massivt på både erhvervslivet, skolerne, gode dagtilbud, kultur, turisme, god ældrepleje, god infrastruktur og miljøet.
Vi har en stærk hovedby, og vores landdistrikter summer af energiske civilsamfund, der i høj grad er med til at gøre vores kommune attraktiv - derfor er fokus på HELE kommunen.

Vi har mange gode uddannelser. De uddannelser skal vi bevare, men samtidig også udbygge, da vi sagtens kan løfte den opgave.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Hjørring Kommune bør udlicitere flere opgaver som fx hjemmehjælp, børnepasning og vedligehold af veje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Hjørring Kommune skal arbejde for at fremme alternative energiformer som biogasanlæg og vindmøller.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er jeg enig i, men samtidig skal vi være opmærksomme på de gener, der kan være lokalt.

3 Arne Boelt har været en god borgmester for Hjørring Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er den folkeoplysende breddeidræt, som jeg ønsker at tilføre flere midler.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke bruges flere penge på anlæg, men det er selvfølgelig vigtigt, at der også er indhold i de flotte rammer, der er skabt. Sektoren kan, efter min mening, finansiere en driftudvidelse ved at skære ned på anlæg.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hjørring har en god tradition for at integrere flygtninge, der går tilbage til vietnamesernes ankomst til kommunen. Den succes skal vi fortsætte med at bygge videre på

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke efter min mening behov for udliciteringer af f.eks. hjemmepleje eller madservice, men derimod kunne et friplejehjem være et godt supplement til de kommunale plejecentre, som vi kender dem.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er brug for flere ressourcer i folkeskolen, hvis vi skal rumme de store klasser og samtidig sikre både optimal undervisning og forsvarlig inklusion af børn med særlige udfrodringer

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis der skal bygges mere på fritids- og kulturområdet, bør det ske uden for Hjørring by

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det skulle opstå som et problem i kommunen, er vi enig. Men det er stort set ikke eksisterende i kommunen

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at have fokus på, hvor de store problemer reelt er og så rette indsatsen der.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis grundskylden sænkes, kommer pengene til at mangle i kommunekassen, hvilket ikke er hensigtsmæssigt set i forhold til de behov, der er

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 362 Radikale Venstre in total 9775

Mærkesager

  • Ungdomsuddannelser
  • Regional udvikling

Med kandidatens egne ord

Jeg stiller op til Kommunalvalget, fordi jeg har en række visioner for vores fantastiske kommune.

Jeg vil arbejde for:
- at folkeskolerne gives tilbage til dem, der har allermest forstand på at drive skole. Det er lederne, lærerne og pædagogerne, så derfor vil niveauet hos eleverne blive hævet, hvis de får lov til at bruge deres profession fremfor at dokumentere i en uendelighed.
- at der sættes massivt ind i forhold til de børn/familier, der er socialt udsatte. Et velfærdssamfund kan ikke være bekendt at lade børn i stikken, som vi ser det en del steder. Det er simpelthen ikke i orden
- at uddannelse bliver forstået som en væsentlig forudsætning for, at udsatte børn kan blive mønsterbrydere. Derfor sætter vi alle kræfter ind på det projekt. Børns baggrund skal ikke afgøre deres fremtid

Vi skal være en stærk bosætningskommune, derfor satser vi massivt på både erhvervslivet, skolerne, gode dagtilbud, kultur, turisme, god ældrepleje, god infrastruktur og miljøet.
Vi har en stærk hovedby, og vores landdistrikter summer af energiske civilsamfund, der i høj grad er med til at gøre vores kommune attraktiv - derfor er fokus på HELE kommunen.

Vi har mange gode uddannelser. De uddannelser skal vi bevare, men samtidig også udbygge, da vi sagtens kan løfte den opgave.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Tillidsposter

Hovedstyrelsesmedlem Radikale Venstre
Formand Radikale Venstre, Hjørring
Bestyrelsesformand Broen Aalborg

Uddannelse

Bachelor Folkeskolelærer, UCN Aalborg

Erhvervserfaring

Lærer Hirtshals Skole
B

Tillidsposter

Hovedstyrelsesmedlem Radikale Venstre
Formand Radikale Venstre, Hjørring
Bestyrelsesformand Broen Aalborg

Uddannelse

Bachelor Folkeskolelærer, UCN Aalborg

Erhvervserfaring

Lærer Hirtshals Skole

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland