PERSONPROFIL

Lene Linnemann

Socialistisk Folkeparti

Folketingskandidat i Nordjyllands Storkreds, spidskandidat i Vesthimmerlandskredsen
Valgt ved Regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 18. november 1958 i Nørresundby Gift 3 børn Bor i Aalborg Kommune

F

Lene Linnemann (SF) er 2. Næstformand i Region Nordjylland. I de politiske udvalg er hun medlem af Forretningsudvalget samt Psykiatriudvalget.
Han er folketingskandidat til valget i 2019.

Hun er uddannet socialpædagog og arbejder som dette i Socialpsykiatrien i Aalborg Kommune.
Privat er hun gift og har tre voksne børn.

Valgresultater

RV 2019 Personlige stemmer 17 0

Mærkesager

  • Ældreområdet
  • Miljø og klima
  • Børn og ungeområdet
  • Socialpolitik
  • Hospitaler og sundhed

Med kandidatens egne ord

Der skal være råd til en velfærd, vi kan være bekendt. Vi har råd til det, hvis vi ikke skal give skattelettelser til de rigeste.
Mange børn, unge, ældre og psykisk syge har brug for langt bedre hjælp og støtte, end den, de får nu.
Uddannelse skal ses som en investering i mennesket og vores fælles fremtid - ikke som en udgift.
Vi skal gøre op med det menneskesyn, hvor menneskets værd udelukkende gøres op i målbare præstationer - effektivitet og produktivitet.
Uligheden vokser i det meste af verden - også i Danmark. Vi har brug for et mere progressivt skattesystem - en helt anderledes fordelingspolitik.
I Danmark har vi efterhånden strammet skruen så meget, at mange mennesker - voksne som børn - lever i decideret fattigdom og det kan vi ikke være bekendt.
Vi skal bekæmpe grådighed og skattely - have styr på bankerne og de store virksomheder.
Vi skal passe bedre på miljøet og Danmark skal tage føringen og gå forrest i arbejdet for et bedre klima.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Det er i orden at finansiere en tredje Limfjordsforbindelse helt eller delvist med brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Politikerne skal modvirke lægemangel i Nordjylland ved at give bedre løn og mere attraktive arbejdsforhold til de læger, der vil slå sig ned i yderområderne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Folketinget skal gennem lovgivning sikre et ensartet serviceniveau på kernevelfærden i alle kommuner, så børn, unge og ældre får den samme service, uanset hvor de bor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 2263 Socialistisk Folkeparti in total 10849
RV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 1707 Socialistisk Folkeparti in total 12975

Mærkesager

  • Miljø og natur
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

PSYKIATRI
Et endnu bedre samarbejde mellem Behandlings- og Socialpsykiatri skal sikre, at mennesker med psykiske lidelser oplever bedre sammenhæng i forløbet fra diagnosticering og behandling og til den efterfølgende sociale indsats. Bedre og bredere inddragelse af pårørende – familie, venner, men også de professionelle pårørende – skaber bedre resultater i behandlingen af psykiske lidelser.

LIGHED I SUNDHED
"Kompetencecenter for sårbare patienter og patienter med anden etnisk baggrund" er et nyt tiltag i Region Nordjylland. Et center hvor mennesker med få ressourcer støttes i deres møde med sundhedsvæsenet. Centret skal sikres de nødvendige økonomiske ressourcer, så alle borgere får den rette hjælp til udredning og behandling af deres sygdom.

LÆGEDÆKNING
Regionen er forpligtet til at sikre alle borgere en god lægedækning. Den vanskelige rekrutteringssituation gør, at vi må tænke nye tanker – både ift. hospitaler og til almen praksis. Der skal i højere grad være mulighed for at tilbyde skræddersyede stillinger til lægerne. Eksempelvis delestillinger mellem Aalborg Universitetshospital og et af de mindre sygehuse, mulighed for forskning eller tilbud om en arbejdsuge som indeholder arbejde dels på en hospitalsafdeling og dels i Almen Praksis.

DRIKKEVAND
Vi skal passe på grundvandet og sikre, at alle borgere har rent drikkevand i hanerne.

Lene Linnemann, 58 år. Jeg blev første gang valgt ind i Regionsrådet i 2009 og er nu valgt til min anden periode. Er tidligere sygehjælper og nu socialpædagog. Har siden 1980 arbejdet på social- og sundhedsområdet – på plejehjem, med mennesker med handicap, i somatikken på Aalborg Sygehus og de seneste 12 år i Socialpsykiatrien

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sundhed og behandling af sygdom er et offentligt ansvar. Store private selskaber skal ikke kunne tjene på borgernes sygdom. Hvis ikke der er nok praktiserende læger til at dække hele Nordjylland, så skal regionerne have mulighed for at ansætte almen medicinere (praktiserende læger) i regionsdrevne klinikker.

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er helt enig i, at vi ikke kan blive ved med at spare på sundhedsområdet, men det er en misforståelse, hvis nogen tror, at vi så bare kan finde et andet sted at spare. De midler vi har til sundhed skal dække hele området - f.eks. også det præhospitale område som ambulancer, akutlægebilen mv. Vi kan heller ikke bare flytte penge fra anlæg til drift. Hvis der skal flere penge til området, så skal de komme fra Christiansborg.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Brugerbetaling skaber ulighed. Samfundet vil blive endnu mere opdelt i de rige raske og de syge fattige. Vi skal sikre lige mulighed for alle. Med brugerbetaling risikerer vi, at nogle borgere ikke bliver behandlet for deres sygdom.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle skal have let og lige adgang til hjælp på sundhedsområdet. Det må aldrig blive den enkeltes økonomi som afgør, om man bliver undersøgt og behandlet.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brugt rigtig mange penge på at fastholde og rekruttere læger i yderområderne, men penge alene gør det ikke. Lægestillingerne skal tilrettelægges så lægerne får mulighed for at arbejde med det, de ønsker. F.eks. en kombination af forskning og klinisk arbejde. Eller undervisning og arbejde i almen praksis. Måske mulighed for nedsat til, når lægen er ung og har børn eller når lægen bliver ældre og med mulighed for nedsat tid, vil påbegynde en gradvis tilbagetrækning, fremfor tidlig pension.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et underligt udsagn. Kvaliteten afhænger af uddannelse, bredde, arbejdsmiljø, samarbejdsevner, økonomi, rammer osv. Og så viser al erfaring, at det ikke er fremmende for sikkerheden og dermed heller ikke for kvaliteten, når der skal skabes overskud.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Både og..... Det er godt for specialerne og for kvaliteten i behandlingen, at opgaverne samles på færre matrikler, så læger og øvrige medarbejdere får større erfaring/rutine/viden på de enkelte områder. Modsat så mangler vi også de mindre sygehuse til den ældre medicinske patient. Også ikke højt specialiserede opgaver kunne klares på de mindre sygehuse i borgernes nærområder.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bliver hverken bedre eller billigere af at privatisere. Der er ikke den leveringssikkerhed eller mulighed for at regionen hurtigt kan ændre på opgaverne og deres udførelse, hvis det er nødvendigt.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uanset hvor i regionen man bor, skal man have hurtig hjælp i ulykkestilfælde og i tilfælde af alvorlig sygdom. Men det øvrige sundhedsområdet er også presset, så der er ikke meget at tage af. En løsning kunne være, at regionen hjemtager ambulanceberedskabet og derved sparer penge, så der blive råd til bedre dækning.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er meget stor forskel på kommunernes størrelse og formåen og ikke alle har kompetencer eller ressourcer til at varetage store og/eller specielle opgaver. Staten har ikke ligefrem haft succes med at drive større foretagender.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Psykiatrien er slet ikke på omgangshøjde med somatikken. Psykiatrien halter langt bagefter og det er helt urimeligt. Der er ikke den samme bevågenhed omkring psykisk sygdom, som der er omkring de fysiske, trods det, at psykiske lidelser kan være lige så svære at leve med, som de fysiske. Der er også brug for flere midler til udvikling af psykiatrien, til nedbringelse af tvang og til inddragelse af pårørende.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Produktivitetskravet har overlevet sig selv. Det gav mening i nogle år, hvor vi så faldende ventetider til udredning og behandling. Nu giver kravet anledning til uhensigtsmæssige arbejdsgange, som f.eks. at indkalde en patient til tre forskellige undersøgelser på tre forskellige datoer, fremfor at planlægge og udføre opgaverne på én dag. Vi skal i stedet måle på kvalitet og ventetider og patienternes tilfredshed.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fagkundskaben er langt fra enige om værdien af screeningerne, så derfor vil jeg hellere bruge midler på oplysning og forebyggelse (og selvfølgelig på behandling, hvis det bliver aktuelt).

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sundhedsforsikringer skaber ulighed i sundhed. Har du penge så kan du få, men har du ingen, så må du gå.........

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Igen både og... Selvfølgelig skal der ske udvikling i de større byer, men det skal der bestemt også i de mindre. Hvis vi mener noget med et “Danmark i balance”, så skal der skabes udvikling, vækst og arbejdspladser også i de tyndt befolkede områder.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke udvindes mere end vi har brug for i de enkelte områder. Transport af råstoffer over store afstande er ikke godt for miljøet.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil være godt, hvis vi kan tilrettelægge uddannelserne, så de passer til behovet i vores egen region.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2016 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Socialistisk Folkeparti

2009 - nu

Regionsrådsmedlem Region Nordjylland, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

2. Næstformand Region Nordjylland, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Forretningsudvalget Region Nordjylland, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Psykiatriudvalget Region Nordjylland, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

2003 - 2006

Professionsbachelor Socialpædagog, Aalborg Socialpædagogiske Seminarium

1984 - 1985

Sygehjælper Sygehjælper, Aalborg Sygehus Syd

Erhvervserfaring

2007 - nu

Socialpædagog Aalborg Kommune
F

Politiske hverv

2016 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Socialistisk Folkeparti

2009 - nu

Regionsrådsmedlem Region Nordjylland, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

2. Næstformand Region Nordjylland, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Forretningsudvalget Region Nordjylland, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Psykiatriudvalget Region Nordjylland, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

2003 - 2006

Professionsbachelor Socialpædagog, Aalborg Socialpædagogiske Seminarium

1984 - 1985

Sygehjælper Sygehjælper, Aalborg Sygehus Syd

Erhvervserfaring

2007 - nu

Socialpædagog Aalborg Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland