PERSONPROFIL

Lis Mancini

Socialdemokratiet

Valgt ved Regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 2. maj 1953 i Astrup, 9510 Arden Gift 2 børn

A

Lis Mancini (S) er regionsrådsmedlem i Region Nordjylland. Hun er medlem af Akut- og Praksisudvalget. Hun er desuden formand for Socialdemokraterne i Sydøsthimmerland. Lis Mancini har været valgt i Region Nordjylland siden valget i 2009.

Lis Mancini gik på pension i 2016. Hun er uddannet socialrådgiver, og hun har i mange år arbejdet som underviser på forskellige AMU-centre og daghøjskoler. Hun har desuden arbejdet som restauratør i 17 år, og senest har hun arbejdet som selvstændig butiksindehaver i Hadsund.

Privat er Lis Mancini bosat i Hadsund. Hun er gift, og hun er mor til to.

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1094 Socialdemokratiet in total 132252
RV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 1598 Socialdemokratiet in total 118400

Mærkesager

  • Hospitaler
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Kvalitet og patientsikkerhed står øverst på listen over mærkesager. Her mener jeg det er vigtigt med patient og ikke mindst pårørende inddragelse. Det gælder selvfølgelig såvel somatiske som psykiatriske sygdomsforløb.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundet den generelle lægemangel, er det nødvendigt at være kreativ, og få så mange muligheder i spil. Det vigtigste er at alle borgere har adgang til læge.

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger allerede mange, og det bliver vi ved med.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men nu skal vi ikke lukke flere!

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Synes vi har en tilpas decentral struktur, udfordringen er at bevare den!

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Generelt er psykiatrien højt prioriteret i Nordjylland. Men det kunne være rigtig godt med flere penge til at føre mange gode satspulje projekter videre efter projektfasen.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2010 - nu

Regionsrådsmedlem Region Nordjylland, Socialdemokratiet
Medlem af Akut- og Praksisudvalget Region Nordjylland, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Formand Socialdemokraterne i Sydøsthimmerland

Uddannelse

Professionsbachelor Socialrådgiver, Aalborg

Erhvervserfaring

Pensioneret

2007 - 2016

Butiksindehaver Macini (Hadsund)

1989 - 2006

Restauratør Restaurent Capri
A

Politiske hverv

2010 - nu

Regionsrådsmedlem Region Nordjylland, Socialdemokratiet
Medlem af Akut- og Praksisudvalget Region Nordjylland, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Formand Socialdemokraterne i Sydøsthimmerland

Uddannelse

Professionsbachelor Socialrådgiver, Aalborg

Erhvervserfaring

Pensioneret

2007 - 2016

Butiksindehaver Macini (Hadsund)

1989 - 2006

Restauratør Restaurent Capri

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland