PERSONPROFIL

Lisbeth Bech Poulsen

Socialistisk Folkeparti

Valgt i Nordjyllands Storkreds

Født 1. december 1982 i Sønderborg Bor i Københavns Kommune

F

Mærkesager

  • Socialpolitik
  • Beskæftigelse
  • Miljø og klima
  • Skattepolitik
  • Økonomi

Med kandidatens egne ord

Jeg vil bekæmpe ulighed.
Det betyder at fattigdomsydelserne skal væk, kontanthjælpsloftet fjernes og vi skal hæve skatten for de rigeste.

Til kamp mod banditter i habitter.
Der skal være nultolerance overfor virksomheder der bruger skattely og udnytter billig arbejdskraft til social dumping. Banker og finanssektoren skal reguleres. Lighed for loven - ikke flere gyldne håndtryk.

Kloden kalder!
Der skal også være en klode til vores børnebørn. Klimaforandringerne får katastrofale følger hvis vi ikke ændre kurs. Vi skal væk fra blind vækst til bæredygtighed.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Siden VK-regeringens overbetaling af privathospitalerne, har vi set et skred, hvor det offentlige sundhedsvæsen skal rydde op efter det private, fx efter fejloperationer.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er helt forkert. De danske lønninger er slet ikke steget i samme takt som væksten i de senere år.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis der er tale om steder hvorfra der i første omgang kan søges asyl (hvis man kommer fra det afrikanske kontinent) og der er tale om FN-drevne lejre af en høj kvalitet, så ja. Så det kommer fuldstændig an på hvordan det udføres. Men godt hvis vi kan sikre asylbehandling, inden der foretages farefuld færd over Middelhavet, med stor risiko for at dø undervejs.

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er for meget bureaukrati i den offentlige sektor og der er en del administrativt arbejde der kunne være bedre brugt i kernevelfærden. Det er arbejdets karakter der skal ændre nogle steder, ikke flere fyringer.

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Folketinget skal gennem lovgivning sikre et ensartet serviceniveau på kernevelfærden i alle kommuner, så børn, unge og ældre får den samme service, uanset hvor de bor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Det er i orden at finansiere en tredje Limfjordsforbindelse helt eller delvist med brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Politikerne skal modvirke lægemangel i Nordjylland ved at give bedre løn og mere attraktive arbejdsforhold til de læger, der vil slå sig ned i yderområderne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sikre bedre muligheder for læger der ikke har lyst eller muligheder for at investerer millioner i en klinik, men gerne vil arbejde i et sundhedshus.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Socialistisk Folkeparti

2011 - nu

Folketingsmedlem Nordjyllands Storkreds, Socialistisk Folkeparti
Erhvervsordfører Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Finansordfører Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Forbrugerordfører Folketinget, Socialistisk Folkeparti
It-ordfører Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Skatteordfører Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Finansudvalget Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Skatteudvalget Folketinget, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

2008 - 2011

Bestyrelsesformand Socialistisk Folkeparti Aalborg

2007 - 2011

Bestyrelsesmedlem Socialistisk Folkeparti Aalborg

2010 - 2011

Medlem Landsledelsen for Socialistisk Folkeparti

2008 - 2011

Medlem Socialistisk Folkepartis Hovedbestyrelse/LL

2004 - 2007

Koordinator Dansk Flygtningehjælp

2018 - nu

Medlem af Demokratikommissionen Demokratikommissionen

Uddannelse

2006 - 2009

MSc. Udvikling og internationale forhold, Aalborg Universitet

2003 - 2006

BSc Politik og administration, Aalborg Universitet

1998 - 2001

Studentereksamen Sproglig, Sønderborg Statsskole

Erhvervserfaring

2010 - 2011

Projektkoordinator SEA, Aalborg Universitet

2009 - 2009

Samfundsfagslærer VUC & HF Nordjylland
F

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Socialistisk Folkeparti

2011 - nu

Folketingsmedlem Nordjyllands Storkreds, Socialistisk Folkeparti
Erhvervsordfører Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Finansordfører Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Forbrugerordfører Folketinget, Socialistisk Folkeparti
It-ordfører Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Skatteordfører Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Finansudvalget Folketinget, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Skatteudvalget Folketinget, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

2008 - 2011

Bestyrelsesformand Socialistisk Folkeparti Aalborg

2007 - 2011

Bestyrelsesmedlem Socialistisk Folkeparti Aalborg

2010 - 2011

Medlem Landsledelsen for Socialistisk Folkeparti

2008 - 2011

Medlem Socialistisk Folkepartis Hovedbestyrelse/LL

2004 - 2007

Koordinator Dansk Flygtningehjælp

2018 - nu

Medlem af Demokratikommissionen Demokratikommissionen

Uddannelse

2006 - 2009

MSc. Udvikling og internationale forhold, Aalborg Universitet

2003 - 2006

BSc Politik og administration, Aalborg Universitet

1998 - 2001

Studentereksamen Sproglig, Sønderborg Statsskole

Erhvervserfaring

2010 - 2011

Projektkoordinator SEA, Aalborg Universitet

2009 - 2009

Samfundsfagslærer VUC & HF Nordjylland

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland