PERSONPROFIL

Lotte Nielsen

Det Konservative Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Aalborg
Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 1. januar 1989 i Hjørring

C

Lotte Nielsen var i år 2017 kandidat for Det Konservative Folkeparti ved kommunalvalget i Aalborg Kommune og kandidat til regionsrådet i Region Nordjylland. Lotte Nielsen blev ikke valgt ind til nogen af delene.

Lotte Nielsen er uddannet cand.ling.merc. i tysk og kommunikation fra Aarhus Universitet, har boet i udlandet af flere omgange og stammer oprindeligt fra Hjørring.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 71 Det Konservative Folkeparti in total 4575

Mærkesager

  • Trafik
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

1. Det basale skal spille
Mange borgere anvender kun sjældent kommunens tilbud, og forventer som udgangspunkt bare at deres veje er fine og at de grønne områder velfriserede. Aalborg har de sidste år fået en af de flotteste og mest anvendelige havnefronter i landet, men du skal køre i kø og henover en hullet vej uden striber før du kan komme frem til midtbyens tilbud, ligesom tunnellen dagligt stopper til i flere kilometer både i nordlig og sydlig retning. Vi har brug for bedre veje og en 3. limfjordsforbindelse hurtigst muligt.

2. Økologi skal ikke være et must i kommunen
Det er blevet moderne at købe økologisk, og nyeste påfund er at kommunen skal gå i spidsen, og det bestemmes ofte centralt. Det ville være langt bedre hvis de enkelte plejehjem, børnehaver eller skolekøkkener lokalt kunne udvælge deres “køkkenpolitik” fremfor at få den dikteret af kommunen. Man kunne jo til en start spørge de mennesker, som spiser i køkkenerne, hvad de værdsætter at sætte tænderne i. Personligt fortrækker jeg f.eks. lokalt konventionelt produceret mad fremfor økologisk spansk. 

3. Fokus på tilgangen til erhvervsskolerne
Interessen for erhvervsuddannelserne er generelt faldet drastisk de seneste 10 år - også i Aalborg. Det kan blive en bombe under den danske økonomi, hvis vi pludselig kun står med belæste universitetsuddannede, men ingen der reelt kan bruge deres hænder til noget praktisk. Derfor bør erhvervsuddannelserne få kommunens støtte, og allerede i folkeskolerne bør samarbejdet mellem erhvervsskolerne og erhvervslivet bedres, ligesom der naturligvis skal være øget fokus på at højne antallet af lærepladser.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Thomas Kastrup-Larsen har været en god borgmester for Aalborg Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Thomas Kastrup-Larsen er en kendt personlighed og står ofte i spidsen i medierne, men f.eks. i sagen om letbanen, købet af varmeværket og prioriteringen af en række projekter er jeg meget uenig med borgmesteren.

2 Det er en god ide, at Aalborg Midtby bliver mere bilfri, end den er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Aalborg lever ikke kun af de borgere der bor i midtbyen, men også af alle fra oplandet. De skal kunne komme til i deres egen by.

3 Udviklingen i landdistrikterne i Aalborg Kommune skal prioriteres højere.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den kollektive trafik er allerede prioriteret højt i Aalborg kommune, men mængden af biler er også stigende. Vi bør derfor stræbe efter mindre kø og mere glidende trafik især i midtbyen, City Syd og ikke mindst: I tunnelen.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Affaldssortering kan være meget besværligt når man bor i lejlighed i midtbyen, og ofte vil det give bedre mening at gå i dialog med udlejningskontorerne, som indretter lejligheder og opstiller containere til renovation. Uanset bør omstilling til mere sortering foregå gradvist og i dialog med borgerne.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mit indtryk er at socialrådgiverne er under meget stort pres, og det bør der gøres noget ved, såfremt det er tilfældet.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det afhænger både af flygtningens attitude overfor det nye hjemland og af hvordan vi som modtageland behandler vores nye medborgere. Det kan ikke stilles så sort-hvidt op, som ovenstående udsagn lægger op til, men det er klart at så længe man er i en startfase, er man de facto en større udgift end indtægt for samfundet.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det gennemsnitlige antal i klasserne i øjeblikket er knap 21. Det er ikke for mange, men hvis det er færre, er det udmærket.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Aalborg lider under at være en studieby, og mange studerende vil gerne blive efter endt studie. Byen og kommunen er bare ikke gearet til det, og indsatsen i jobcentrene kan bedres betragteligt.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe at de eksisterende veje er hullede og striberne er slidt af, ser jeg ingen grund til at kaste for stor energi efter flere cykelstier, undtaget hvor cyklisterne bliver fanget i så heftig trafik at de er i fare, når bilerne suser forbi.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Naturen skal vi altid passe på, men lige i Aalborg er jeg ikke sikker på at de attraktive erhvervsbeliggenheder falder sammen med hvor de skønneste og mest bevaringsværdige natur findes.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Aalborg er meget priviligeret med flere teatre, Skråen, AKKC og en række private initativer, som gør et fremragende job.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ofte vil boligselskaberne selv kaste i sig over at bedre situationen i de specifikke områder.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark er et land som står for ligestilling. Det gælder også økonomisk, og man bør aldrig forfordele borgerne på den måde.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spørgsmålet er nok nærmere om der kan gøres noget andet, f.eks. at nedsætte visse gebyrer tilknyttet erhvervslivet, for at tiltrække flere virksomheder. Løsningen er ikke altid at "afsætte flere penge".

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 131 Det Konservative Folkeparti in total 27048

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Regional udvikling

Med kandidatens egne ord

1. Det basale skal spille
Mange borgere anvender kun sjældent kommunens tilbud, og forventer som udgangspunkt bare at deres veje er fine og at de grønne områder velfriserede. Aalborg har de sidste år fået en af de flotteste og mest anvendelige havnefronter i landet, men du skal køre i kø og henover en hullet vej uden striber før du kan komme frem til midtbyens tilbud, ligesom tunnellen dagligt stopper til i flere kilometer både i nordlig og sydlig retning. Vi har brug for bedre veje og en 3. limfjordsforbindelse hurtigst muligt.

2. Økologi skal ikke være et must i kommunen
Det er blevet moderne at købe økologisk, og nyeste påfund er at kommunen skal gå i spidsen, og det bestemmes ofte centralt. Det ville være langt bedre hvis de enkelte plejehjem, børnehaver eller skolekøkkener lokalt kunne udvælge deres “køkkenpolitik” fremfor at få den dikteret af kommunen. Man kunne jo til en start spørge de mennesker, som spiser i køkkenerne, hvad de værdsætter at sætte tænderne i. Personligt fortrækker jeg f.eks. lokalt konventionelt produceret mad fremfor økologisk spansk. 

3. Fokus på tilgangen til erhvervsskolerne
Interessen for erhvervsuddannelserne er generelt faldet drastisk de seneste 10 år - også i Aalborg. Det kan blive en bombe under den danske økonomi, hvis vi pludselig kun står med belæste universitetsuddannede, men ingen der reelt kan bruge deres hænder til noget praktisk. Derfor bør erhvervsuddannelserne få kommunens støtte, og allerede i folkeskolerne bør samarbejdet mellem erhvervsskolerne og erhvervslivet bedres, ligesom der naturligvis skal være øget fokus på at højne antallet af lærepladser.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen selv bør ikke drive lægeklinikker, og når det er svært at få de praktiserende læger til Nordjylland, er det bedre at private virksomheder kan tage over, end at der slet ingen er. Når det er sagt synes sagen om Nordic Medicare at være et eksempel på at det også kan få galt.

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er uenig med Ulla Astman i mange af de sager hun har udtalt sig om, bl.a. ambulanceankomsttider og Nordic Medicare. Alle borgere skal føle sig sikre på at en ambulance ankommer inden for rimelig tid, når der er brug for den, ligesom alle borgere bør være trygge ved deres læge.

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er så nemt at sige at der ikke skal flere besparelser til. Virkeligheden kan være en helt anden. Når det er sagt er det tydeligt på flere områder i sundhedssektoren, at vi ikke bør skære mere ind hvis det fortsat skal være anstændigt.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en central del af velfærdssamfundet at man kan forvente god sundhedsbehandling uden beregning, hvis det bliver nødvendigt.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Såfremt der tages hensyn til kronisk syge, børn, ældre og deslige, tror jeg det vil fremme en sund holdning til lægebesøg hvis man mødes af et mindre gebyr.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er bydende nødvendigt at der kommer læger til yderområderne hurtigst muligt. Det har regionen også en interesse i.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kvalieteten af behandlingerne vil ofte blive bedre, men det er en skam at borgere skal ud på lange køreture for at få behandling. Til gengæld glæder det mig, når de tidligere sygehusbygninger finder nyt formål, således der stadig findes arbejdspladser i byen.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis kvalitet og pris er bedst ved at sygehusene selv ansætter giver det bedst mening sådan og vice versa. Det må komme an på den enkelte situation.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis ikke jeg var "Helt enig" sagde jeg indirekte at de liv, der bor i yderområderne er mindre værd end de i de tættest befolkede områder.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som det er nu betjenes de tundt befolkede områder alt for lidt, og det kan vi ikke være bekendt. Mange steder går der en bus morgen og aften i hverdagene og ingen i weekenderne.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regioerne er den bedste løsning indtil man finder på en bedre. Det er umiddelbart relativt få opgaver til en ret stor organisation som det er idag.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spørgsmålet er ikke relevant, for kravet er efter aftale mellem regeringen og DF sløjfet for 2018 og i 2019 findes en anden ordning.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis der er forskningsresultater, som taler for at screening kan forebygge til en lavere pris end en behandling ville koste, kan det kun give mening.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Buslinjer i de mindre byer er tit en livsnerve for de uden bil eller for børn og unge. Bare fordi de bor et tyndt befolket sted bør de ikke lades i stikken.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skolerne og de mennesker, som bruger den, kender bedst selv skolen og de aktuelle behov på stedet.

Kandidaten på de sociale medier

Tillidsposter

Webansvarlig Det Konservative Folkepartis vælgerforening i Aalborg

Uddannelse

Cand.ling.merc. tysk og erhvervskommunikation, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

Sælger Venmark Fisk
C

Tillidsposter

Webansvarlig Det Konservative Folkepartis vælgerforening i Aalborg

Uddannelse

Cand.ling.merc. tysk og erhvervskommunikation, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

Sælger Venmark Fisk

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland