PERSONPROFIL

Louise Ursell-Smith

Alternativet

Spidskandidat i Region Nordjylland

Født 4. december 1964 i Terndrup 2 børn

Å

Louise Ursell-Smith var regionsrådskandidat i Region Nordjylland for Alternativet ved regionsrådsvalget 2017. Hun blev ikke valgt ind.

Hun er medlem af Det samtænkende udvalg for sundheds- og psykiatripolitik for Alternativet.

Louise Ursell-Smith er oprindeligt uddannet merkonom i eksport og marketing fra Aalborg Handelsskole, men hun har siden uddannet sig som master i international marketing ved University of Westminster og kandidat i politik og administration ved Aalborg Universitet. Hun arbejder til daglig som kommunikations- og projektleder ved Fjerritslev Skole og som fundraiser for Elro Fonden. Hun har tidligere bl.a. arbejdet som selvstændig og som freelance konsulent. Privat er Louise Ursell-Smith mor og bosat i Hjortdal.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 670 Alternativet in total 4811

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Miljø og natur

Med kandidatens egne ord

Stem på mig, hvis du ønsker, at vi skal investere mere i sundhed - fx. sunde fødevarer, rent drikkevand, mere fri natur, grønt iværksætteri og øko-fællesskaber. I sundhedsvæsenet skal vi turde prioritere, så der bliver plads til fagligheden fremfor regneark. Arbejdspladserne i regionen skal være sikre og med en normering og ledelse, der giver plads til trivsel. Sidst men ikke mindst skal det nære sundhedsvæsen opprioriteres, så der er kvalificeret hjælp at hente til de mange, hvis livskvalitet afhænger af, at der er et velfungerende lægehus / sundhedshus.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har ikke hørt noget godt om disse eksperimenter, og håber, at manglen på læger i almen praksis kan løses på anden vis.

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ulla Astman ønsker en ny Limfjordsforbindelse over Egholm. Den beslutning er vi ikke enige i.

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Effektiviseringen på sundhedsområdet handler ikke kun om økonomi. Styringen på sundhedsområdet sker i vid udstrækning på baggrund af ydelser. Det fremmer ikke nødvendigvis effektiviteten. Vi ønsker mere fokus på ledelse, faglighed, tillid og varme hænder, fremfor kontrol, styring og kolde hænder.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Brugerbetaling vil skabe øget ulighed i sundhed. Det ønsker vi ikke.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg kender ikke erfaringerne fra Sverige. Som udgangspunkt mener vi, at lægebesøg skal være gratis for alle.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen skal medvirke til at finde en løsning på manglen på læger i yderområderne. Hvis det indebærer flere penge, er det det, der skal til. Måske skal der tænkes i alternative løsninger, der ikke nødvendigvis koster flere penge. De løsninger skal findes sammen med de parter, der har en aktie i at få dette problem løst.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Borgeren skal hjælpes der, hvor samfundet som helhed får mest sundhed for pengene - til tiden. Hvis det betyder et tættere samarbejde med privathospitalerne, er det fint med mig.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Supersygehusene er en god idé, når det handler om at sikre en specialiseret faglighed. Vi ønsker samtidig et tilbud tættere borgerne, hvor borgere med kroniske lidelser kan blive hjulpet - gerne med inddragelse af komplimentær ekspertise.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At noget udliciteres sikrer ikke nødvendigvis en bedre opgaveløsning. Eksempelvis har det ikke været en succes at udlicitere hjemmeplejen i kommunerne eller ambulancedriften i Region Syd.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en prioritet for os at værne om miljøet. Det kan vi fx. gøre ved at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal værne om miljøet. Det gør vi blandt andet ved at investere i kollektiv trafik.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Især når det handler om at uddanne flere faglærte. Personligt er jeg ikke tilhænger af at fravige princippet om frit skolevalg ift de gymnasiale uddannelser.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nogle af områderne, der pt varetages af kommunerne, kunne med fordel overgå til regionerne - eksempelvis misbrugsbehandling.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Psykiatrien har været nedprioriteret i årevis. Set i det lys mener vi, at området skal tilføres flere penge.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Problemet er ikke længere aktuelt.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forskningen viser, at kræft ikke forebygges med screening. Screening kan i værste fald medføre overbehandling og mén herefter. Screening opfanger ikke alle forekomster af kræft og kan bidrage til falsk tryghed.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private sundhedsforsikringer er med til at skabe øget ulighed i sundhed. Vi ønsker det modsatte.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ser gerne, at der sker en balanceret vækst, der tilgodeser landdistrikterne. Endvidere giver det ikke mening for os udelukkende at se på økonomisk vækst som succeskriterium. Vi arbejder med tre bundlinjer: den miljømæssige, den sociale og den økonomiske.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At nedprioritere buslinjer med få passagerer vil være at straffe personer, der er afhængige af offentlig transport. Vi ønsker at gøre det modsatte og ser gerne at det bliver gratis at tage bussen.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uenig hvis der i spørgsmålet ligger, at regionen skal spænde ben for unges frie valg af ungdomsuddannelser.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Kandidat til RV 17

Uddannelse

2008 - 2010

Cand.scient.adm Politik og administration, Aalborg Universitet

1990 - 1993

Master International Marketing, University of Westminster

Erhvervserfaring

2017 - nu

Kommunikations- og projektleder Fjerritslev Skole

2017 - nu

Fundraiser Elro Fonden
Å

Politiske hverv

Kandidat til RV 17

Uddannelse

2008 - 2010

Cand.scient.adm Politik og administration, Aalborg Universitet

1990 - 1993

Master International Marketing, University of Westminster

Erhvervserfaring

2017 - nu

Kommunikations- og projektleder Fjerritslev Skole

2017 - nu

Fundraiser Elro Fonden

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland