PERSONPROFIL

Mads Duedahl

Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i Aalborg

Født 14. august 1984 i Vejle Gift 1 barn

V

Mads Duedahl (V) er repræsentant for Venstre ved kommunalvalget 2017 i Aalborg. Han blev første gang valgt ind i byrådet i 2009, og han blev i 2013 udpeget som den yngste rådmand i Aalborgs historie, hvilket kan stadig er for Sundheds og Kulturforvaltningen

Han er tidligere formand for Venstres Ungdom lokalforening. Herudover blev han uddannet cand.scient.adm fra Aalborg Universitet i 2014.

Privat er Mads Duedahl gift og har et barn.

Valgresultater

KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 2578 Venstre in total 29359

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

GANG I JOBSKABELSEN

I Aalborg Kommune har vi Nordjyllands højeste arbejdsløshed, hvilket er helt grotesk! Det er derfor nødvendigt, at vi får gang i iværksætteriet, letter byrderne for erhvervslivet og fortsætter kampen for den 3. Limfjordsforbindelse, så vi får gang i jobskabelsen og væksten nu.

GRÆNSER FOR KOMMUNALE OPGAVER

Der skal være grænser for, hvilke opgaver en kommune påtager sig. Er det eksempelvis en kommunes opgave at købe et nedslidt kraftværk for over 700 mio. kr. kun med det resultat, at varmepriserne for Aalborgs borgere er steget med 20%? Eller er det byrådets opgave at skabe en bilfjendtlig midtby? Det synes venstrefløjen, men det mener jeg bestemt ikke!

DANMARKS BEDSTE STED AT VÆRE FRIVILLIG

Foreningslivet er noget af det vigtigste, vi har, og det kendetegner dét Danmark, jeg tror på. Det er her, vi gør noget for andre end os selv - ikke fordi man skal, men fordi man har lyst. Af den grund skylder vi de frivillige de allerbedste vilkår, mindre bureaukrati og tidssvarende faciliteter.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Thomas Kastrup-Larsen har været en god borgmester for Aalborg Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Det er en god ide, at Aalborg Midtby bliver mere bilfri, end den er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Udviklingen i landdistrikterne i Aalborg Kommune skal prioriteres højere.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2010 - nu

Byrådsmedlem Aalborg Kommune, Venstre

2014 - nu

Rådmand, Sundheds- og Kulturforvaltningen Aalborg Kommune, Venstre

2014 - nu

Formand for Sundheds- og Kulturforvaltningen Aalborg Kommune, Venstre
Medlem af Magistraten Aalborg Kommune, Venstre

Tillidsposter

2014 - 2017

Formand Den Nordjyske Kulturaftale

2014 - 2017

Næstformand Aalborg Integrationsråd

Uddannelse

Cand.scient.adm Politik og administration, Aalborg Universitet

Erhvervserfaring

2014 - nu

Rådmand, Sundheds- og Kulturforvaltningen Aalborg Kommune
V

Politiske hverv

2010 - nu

Byrådsmedlem Aalborg Kommune, Venstre

2014 - nu

Rådmand, Sundheds- og Kulturforvaltningen Aalborg Kommune, Venstre

2014 - nu

Formand for Sundheds- og Kulturforvaltningen Aalborg Kommune, Venstre
Medlem af Magistraten Aalborg Kommune, Venstre

Tillidsposter

2014 - 2017

Formand Den Nordjyske Kulturaftale

2014 - 2017

Næstformand Aalborg Integrationsråd

Uddannelse

Cand.scient.adm Politik og administration, Aalborg Universitet

Erhvervserfaring

2014 - nu

Rådmand, Sundheds- og Kulturforvaltningen Aalborg Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland