PERSONPROFIL

Mads Møller Thomsen

Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i Aalborg
Valgt ved Regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 3. juli 1957 i Jerslev sogn Gift 1 barn

V

Mads Thomsen (V) er regionsrådsmedlem i Region Nordjylland. Han er formand for Klima- og Miljøudvalget.

Han har derudover politisk erfaring fra to valgperioder i Aalborg Kommunes byråd.

Mads Thomsen er uddannet inden for handel og ledelse og har erfaring fra forskellige ledende stillinger senest som direktør for Vestbjerg Autogenbrug. Ved siden af sin direktørstilling driver han desuden en døgnpleje sammen med sin ægtefælle.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 482 Venstre in total 25128

Mærkesager

  • Trafik
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

Region Nordjylland:
Hurtig adgang til udredning behandling på sygehuse m.m.
Erhvervsmæssig udvikling, uddannelse og vækst.
Ser kritisk på regionernes eksistensberettigelse - skal give mening,
Aalborg kommune:
Har et stort hjerte for børnene.
Bilerne ind til byen, flere P.pladser i Aalbor by.
Nærhed, nærhed, nærhed - kald mig bare " sognerådspolitikker".

Spørgsmål og svar

1 Thomas Kastrup-Larsen har været en god borgmester for Aalborg Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Thomas har bl.a. "glemt" oplandet, han flyttede godt ok sit kontor til Hals, for at par år siden, men han havde ikke "hjertet" med, nu har han ved 2018 budgettet vist lidt velvilje, men der var fordi vi pressede ham, alle lokale også hans egne.

2 Det er en god ide, at Aalborg Midtby bliver mere bilfri, end den er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er 2 måder at anskue bilfri på, den gennemgående trafik, den må gerne mindskes bl.a. med hjælp fra ringvej vest om byen. men færdsel i bil ind til byen skal forbedres med flere P.pladser både til os der kommer til byen og til dem der bor i byen.

3 Udviklingen i landdistrikterne i Aalborg Kommune skal prioriteres højere.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er overejende enig, men det skal dog give mening at sortere.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lidt i samme stil som ved foregående spørgsmål.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi griber den "chance" det er, at der er fremmede i vor kommune, så tror jeg at de kan blive ligeså selvforsørgende som andre, de skal lære sproget, og de kriminelle, skal retur hvor de kom fra, men der er masser af gode mennesker blandt flygtningene.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er helt sikkert at tilstedeværelsen af private plejefirmaer, påvirker serviceniveauet. Men vi skal e til at branchen ikke udsulter sig selv, både den offentlige og den private.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er bedre at bruge pengene på at have 2 personer i klasserne, gerne en pædagog og en lærer, det giver meget mere ro og bedre trivsel. Hvis ikke børnene trives i skolen, så lærer de ikke noget.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Både min søn og svigerdatter, er begge uddannet på AAU som kandidater for ca. 2 år siden, nu har svigerdatter fået fast job i Århus, og sønnen har endnu nogle af sine jobs fra studietiden, men nu flytter de til Århus området, så får han helt sikkert også et fast job.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bliver i forvejen brugt mange penge på området, så det er spørgsmålet, om vi bruger pengene rigtigt. Når vi køber pladser til "vilde " -og uvorne unge til hundrede tusinde eller mere om måneden, så kan man godt diskutere om det er den rigtige indsats.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har ikke nogen viden om at vi planlægger erhverv i naturområder. Jeg ved ikke hvor i vil hen med spørgsmålet.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har faktisk et fint niveau i kommunen, med bl.a. Tall Ship, DGI sidste år o.s.v. men vi skal hele tiden være oppe på "dupperne"...

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På dette felt bruges der også i dag mange penge her, og boligselskaberne gør en stor indsats, der understøttes af kommunen.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere penge til flygtninge skal komme fra staten. Det er klart, at flere penge vil styrke indsatsen.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle ( Næsten )har betalt til den fælles "kasse", så alle skal vel også have del i denne, men det er da OK at hvis nogen gerne vil, og kan tilkøbe ydelser, så skal de have lov til dette.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er afsat midler til området, og det er jo altid spørgsmålet, om sindslidende er færdig behandlet, når de kommer fra regionens behandlinger.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan godt ske det er penge der skal til, men hvis bare kommunen ville behandle, de private firmaer ordentligt, der allerede er her og kommer her, så var vi nået langt.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 2099 Venstre in total 78263
RV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 1793 Venstre in total 88866

Mærkesager

  • Regional udvikling
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Region Nordjylland:
Hurtig adgang til udredning behandling på sygehuse m.m.
Erhvervsmæssig udvikling, uddannelse og vækst.
Ser kritisk på regionernes eksistensberettigelse - skal give mening,
Aalborg kommune:
Har et stort hjerte for børnene.
Bilerne ind til byen, flere P.pladser i Aalbor by.
Nærhed, nærhed, nærhed - kald mig bare " sognerådspolitikker".

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ulla er den eneste ansatte politiker i regionen, det får hende til, at sidde i en utrolig magtfuld position, og det har hun brugt hårdt, så det føles nogle gange som om at vi andre er sat af "vognen". Jeg skal retfærdigvis sige, at jeg sidder ikke i forretningsudvalget.

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man kan godt sige at nu kan "citronen " ikke presses mere, et er OK. Men i sådan en kæmpe virksomhed som regionen skal der konstant passes på at omkostningerne ikke "glider", og det er ofte her der kommer besparelser på banen.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Til gengæld skal det koste et gebyr at udeblive fra aftaler i sundsvæsenet.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange private hospitaler tager "toppen" af mange spidsbelastninger, og vi kan slet ikke undværre private hospitaler, regionerne ville have endnu større beredskabsomkostninger end i dag.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror på at vi alle ønsker, hvis vi bliver syge, at komme på et sygehus, hvor vi kan være sikre på, at de kan deres "kram", så vi kommer raske ud igen.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen har en kontrakt med Falck, der betyder at 1. bil på stedet skal være fremme på 9 min. og 15 sek. i gennemsnit, og man skal aldrig glemme, at jo længere man er ude fra "alting", jo længere tid kan der gå.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen, har kortlagt en meget stor del af regionens grunde og arealer, og pt. er der ingen grund til at øge budgetterne på dette område, bliver der behov må vi bruge det, der er nødvendigt.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det hjælper ikke at poste flere penge i kollektiv trafik, nu har regionen fået "herredømmet" over den regionale togtrafik, inkl. finansiering. og det kommer til at kræve rigtig meget.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Niveauet fint i dag.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg gik for fire år siden til valg på, at nedlægge regionerne, for det første kan man ikke nedlægge regionerne "indefra", og for det andet skal der, noget andet i stedet, f.eks. nogle størrer og stærkere kommuner, og hvem ønsker det??

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den er afskaffet, se i øvrigt mit tidligere svar.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, hvis det giver mening, og kan forebygge, f.eks. kræft.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er absolut min vurdering at regionen udsteder de råstof tilladelser, der er behov for, og når vi siger nej, så er det ofte for at beskytte andre folks hjem, eller speciel natur.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har til de sidste 3 budgetter foreslået, at vi laver et andet system ude hvor der er få passagerer, f.eks. kunne vi lade små bile,r køre der som en slags "delebiler", med f.eks. studerende bag rattet, kunderne kunne så via en app bestille den lille bil der er ledig eller på vagt. Og køre kunden til "hovednettet" hvor rejsen kan fortsætte med bus eller tog.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke store problemer, med styringen efter de nuværende regler.

Politiske hverv

2018 - nu

Regionsrådsmedlem Region Nordjylland, Venstre

2018 - nu

Formand for Klima- og Miljøudvalget Region Nordjylland, Venstre

2010 - 2017

Byrådsmedlem Aalborg Kommune, Venstre

Tillidsposter

2011 - nu

Hovedformand Vestbjerg Idrætsforening

2007 - nu

Formand Nordjyllands Ultralet Flyveklub

Uddannelse

Lederuddannelse FDB/Brugsen
Højere Handelseksamen Silkeborg Handelsskole

Erhvervserfaring

1993 - nu

Døgnplejer Selvstændig

1989 - nu

Hovedaktionær/Direktør Vestbjerg Autogenbrug A/S

1987 - 1989

Salgschef Mazda Kalundborg

1979 - 1987

Leder OBS Slagelse
V

Politiske hverv

2018 - nu

Regionsrådsmedlem Region Nordjylland, Venstre

2018 - nu

Formand for Klima- og Miljøudvalget Region Nordjylland, Venstre

2010 - 2017

Byrådsmedlem Aalborg Kommune, Venstre

Tillidsposter

2011 - nu

Hovedformand Vestbjerg Idrætsforening

2007 - nu

Formand Nordjyllands Ultralet Flyveklub

Uddannelse

Lederuddannelse FDB/Brugsen
Højere Handelseksamen Silkeborg Handelsskole

Erhvervserfaring

1993 - nu

Døgnplejer Selvstændig

1989 - nu

Hovedaktionær/Direktør Vestbjerg Autogenbrug A/S

1987 - 1989

Salgschef Mazda Kalundborg

1979 - 1987

Leder OBS Slagelse

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland