PERSONPROFIL

Maria Scheuer Christensen

Venstre

Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 14. januar 1976 i Iran Single

V

Maria Scheuer Christensen var regionsrådskandidat i Region Nordjylland for Venstre ved regionsrådsvalget 2017. Hun blev ikke valgt ind.

Hun arbejder til dagligt som social- og sundhedsassistent i et privat hjemmeplejefirma i Aalborg Kommune. Hun har været politisk aktiv siden 1995 og har i den forbindelse siddet i forskellige udvalg og bestyrelser.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 242 Venstre in total 78263

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Regional udvikling

Med kandidatens egne ord

Vil kæmpe for at bevare lægevagten i alle større byer.
Den 3. Limfjordsforbindelse nu. Vil presse landspolitikerne.
Bedre samarbejde mellem primær- og sekundærsektor. Her spiller de praktiserende læger en kæmpe rolle.

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De fleste gange er det heldigvis gået godt. Der har desværre også været nogle triste eksempler. Mener stadigvæk at de skal være under tilsyn. Dog uden chikane. Det tager jeg dyb afstand fra.

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er ikke indenfor samme parti. Vil dog sige, at hun har klaret det tilfredsstillende. Jeg er kandidat for Venstre. Støtter selvfølgelig vores spidskandidat. Vil da kæmpe for at Lone Sondrup bliver den næste formand for regionen.

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det hele skal selvfølgelig hænge sammen, men jeg tror at “pinebænken” er ved at være nået for meget personale “på gulvet”.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Netop der ser vi ventelistegarantien i praksis.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Her er specialisterne.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der ydes nok.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe det kører godt, så skal regionerne ikke nedlægges.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Området har sakket noget bagefter ift. Somatikken.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fra 2018 er det heldigvis blevet fjernet.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange screeninger er gode, men vi skal også passe på at det ikke “kammer over”.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Både vækst i de store byer og oplandsbyerne. Ved dog godt at Aalborg er “primos motor” i vores region.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er nødvendigt pga. økonomien.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kører udemærket nu.

Politiske hverv

Menigt medlem
Flere forskellige

Uddannelse

Social- og sundhedsassistent SOSU Nord

Erhvervserfaring

Social- og sundhedsassistent Hjemmeplejen
V

Politiske hverv

Menigt medlem
Flere forskellige

Uddannelse

Social- og sundhedsassistent SOSU Nord

Erhvervserfaring

Social- og sundhedsassistent Hjemmeplejen

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland