PERSONPROFIL

Martin Bech

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Brønderslev
Valgt ved Regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 27. juli 1990 i Hjørring Sygehus I et forhold

V

Martin Bech (V) er medlem af byrådet i Brønderslev kommune, hvor han sidder i Social- og Sundhedsudvalget.
Derudover er han regionsrådsmedlem i Region Nordjylland, hvor han er medlem af Socialudvalget samt Patientudvalget.
Han blev valgt ind i 2009, som det næstyngste byråds- og regionsrådsmedlem i Danmark i en alder af 19 år.

Bech har en bachelor i samfundsfag og historie fra Aalborg Universitet.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 233 Venstre in total 6904
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 372 Venstre in total 7469

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Sundhed

Med kandidatens egne ord

- At du har en fast praktiserende læge, der har faglighed og tid til dig
- At vi laver mere konkurrenceudsættelse, så vi får mest mulig sundhed for pengene
- At du bliver behandlet inden for 30 dage - sådan som du har ret til

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Brønderslev Kommune skal bruge flere penge på renovering af veje og cykelstier.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der har været en årrække hvor vi har haft store udgifter på visse områder, derfor har vi været nødt til at prioritere knivskarpt. Det er nok, i et eller andet omfang, gået ud over asfalten. Men beskæftigelsessituationen er en helt anden nu, end for bare få år siden. Så jeg mener, at infrastruktur er noget af det vi bør opprioritere i de kommende år.

2 Det er en god idé at bruge færre penge på kulturtilbud og flere penge på børn og unge i Brønderslev Kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Mikael Klitgaard har været en god borgmester for Brønderslev Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er næsten omsonst at svare på. Jeg er Venstremand, jeg står selvfølgelig bag Mikael, det Ville jeg ikke gøre hvis ikke jeg synes han er en god borgmester.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det mener jeg, at man skal finde en fornuftig balance på. Desuden er de to ting ikke nødvendigvis hinandens modsætninger. Gode vejer gavner eksempelvis begge områder.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det giver mening. Miljømæssigt, klimamæssigt, økonomisk eller på anden vis.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har generelt et meget stort fokus på idræt og bevægelse samt sundhed generelt. Jeg tror vi skal blive ved med at bruge midlerne der hvor de virker og løbende overveje hvor de så gør det.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er grundlæggende ikke tilhænger af, at vi støtter kunst i offentlige sammenhænge, dog kan der være tilfælde hvor det giver mening og derfor svært at sige noget helt generelt om. Jeg foretrækker at støtte det frivillige initiativ og ellers lade kunst og kultur spire på egen hånd. For vi skal huske på, at når vi støtter kunst, så regulerer vi den også. Kultur er en helt anden diskussion, det kan være mange ting, det har jeg ikke plads til at uddybe her.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror vi har en retfærdig balance på området på mange måder - set ud fra kommunens samlede økonomi. Derfor kunne man selvfølgelig altid ønske sig, at "kagen" var større, for det ville selvfølgelig skulle komme alle samfundsgrupper til gode. Men når man siger "ressourcerne" er det svært at vide hvad det præcist dækker over. Hvis det dækker over flere initiativer, der kan afhjælpe sociale problemer for den her målgruppe, så ja, så vil jeg gerne personligt knytte flere ressourcer til det område.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes, at der er få mennesker om hvem det er rimeligt at sige, at de er et "problem" for samfundet. Jeg antager at der menes udfordring og i så fald tænker jeg, at flygtninge jo i udgangspunktet må være en ressource i et land hvor der er behov for masser af arbejdskraft. Hvordan vi bruger de ressourcer er et andet spørgsmål - og det synes jeg, at vi skal være bedre til. Vi skal være bedre til at stille krav til folk, der kommer hertil, men også have åbne arme over for dem, der vil være med i

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er stor fortaler for konkurrenceudsættelse i al almindelighed, for det er den måde hvorpå vi bedst finder ud af, om vi løser opgaverne til den rigtige pris. Når det så er sagt, er der jo ingen garanti for, at det private løser opgaven bedre eller billigere. Men jeg vil glæde mig over hvis, der er private aktører der byder ind på området og giver de ældre flere valgmuligheder end hvis der kun var den kommunale. Vi skal dog stille krav til firmaernes soliditet så vi undgår pludselige konkurser

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har netop tilført træningsområdet betydeligt flere midler og jeg mener, at det må ligge i et rimeligt niveau på nuværende tidspunkt. Men vi skal altid prioritere de områder hvor der er mest brug for midlerne og bruge dem på en klog måde. Nogle udgifter kan afværge senere og meget højere udgifter.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når der er råderum til det vil jeg gerne være med til at bringe elevtallet lidt ned.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Under forudsætning af, at vi snakker om folk, der kan, men ikke vil arbejde håber jeg ikke, at det er nemt, nej. Men vi skal behandle folk ordentligt og hjælpe folk tilbage på arbejdsmarkedet. Hvis altså de er en del af dagpenge- eller kontanthjælpssystemet.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I det omfang vi mener at have råd synes jeg, at vi skal nedsætte de skatter og afgifter vi kan.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal huske at vi er en hel kommune, der rummer mange typer lokalsamfund. Men jeg vil helst bruge pengene i yderområderne der hvor der er basis for udvikling, og der kan jeg se mange områder hvor man kan understøtte en udvikling inden for turisme, fritids- eller erhvervsliv og andre områder.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I det omfang det skønnes fagligt nødvendigt.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes, at man skal lave tingene så smart som muligt. Hvis man eksempelvis kan sørge for cyklisters muligheder og sikkerhed ved at lave vejen bredere end normalt er det måske, i visse tilfælde, en bedre udnyttelse af ressourcerne for alle. Sådan må man hele tiden få midlerne til at strække længst muligt.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er mit indtryk, at vi har en fornuftig balance på området.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke, at der skal bruges store kommunale ressourcer på at få store prestigiøse navne til kommunen. Men vi skal understøtte, at det frivillige foreningsliv og private aktører kan fortsætte med det gode arbejde de gør, hvor vi, ikke sjældent, ser store navne i Brønderslev.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man kan diskutere om vi har decideret udsatte boligområder i Brønderslev Kommune, men vi er til stede i de områder der kunne have karakter heraf og jeg er overbevist om, at der gøres en rigtig god og faglig velfunderet indsats.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror det handler mere om hvordan vi bruger pengene og om indsatserne virker.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er sådan, at Danmark er bygget på, at alle betaler en høj skat, det gør vi fordi der skal være råd til, at alle modtager en vis service, nogle dog mere end andre, efter behov. Men grundlæggende har vi alle ret til, at det offentlige yder en vis service, hvis vi har behov for det. Det system kan man så diskutere, men det er en helt anden diskussion. Omvendt må det offentlige system aldrig blokere for, at man tilkøber ydelser hvorend man måtte have lyst.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at vi skal prøve at bruge vores midler så klogt som muligt. Det indebærer, at vi har det rette setup til at undgå dyre indlæggelser, de midler det frigiver kan man eksempelvis bruge til initiativer som de nævnte.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis der er et fagligt behov herfor og der er råderum til at prioritere området - men som regel er det på bekostning af noget andet, som man jo så må pege på.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal koncentrere sig om at skabe de bedst mulige rammevilkår for virksomhederne og have en god erhvevsservice der er klar til at rydde knaster af vejen for potentielt nye virksomheder.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I det omfang vi mener at have råd synes jeg, at vi skal nedsætte de skatter og afgifter vi kan.

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1818 Venstre in total 78263
RV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 2402 Venstre in total 88866

Mærkesager

  • Ungdomsuddannelser
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

- At du har en fast praktiserende læge, der har faglighed og tid til dig
- At vi laver mere konkurrenceudsættelse, så vi får mest mulig sundhed for pengene
- At du bliver behandlet inden for 30 dage - sådan som du har ret til

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er glad for det private erhvevsliv. Men på sundhedsområdet foretrækker jeg almindelige praktiserende læger, der har ejerskab til klinikken - på den måde er det også nemmere at fastholde de enkelte læger.

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil være for groft af mig at sige, at Ulla Astman har været dårlig, Venstre har lavet mange ting sammen med socialdemokratiet. Men når det så er sagt, er der en hel del ting vi ville gøre anderledes hvis vi kunne mønstre et flertal.

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Besparelser er et træls begreb i denne sammenhæng. For vi sparer jo aldrig for at bruge pengene på noget andet end sundhed. Til gengæld er det nogle gange sådan, at vi prioriterer midlerne på en anden måde end tidligere fordi der er indsatser vi gerne vil gøre. Den bedste måde at frigive nye midler på er når vi kan se, at der er noget arbejde (eksempelvis registrering) som vi kan undvære, så vi kan bruge pengene på ting, der kommer patienterne til gode.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har allerede en del brugerbetaling i sundhedsvæsnet, men det må aldrig blive den enkeltes pengepung, der er afgørende - man bestemmer som regel ikke selv om man bliver syg.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men det skal være et beløb hvor alle kan være med og kronikkere bør fritages.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det alene var pengene, der var afgørende er jeg overbevist om, at vi havde løst problemet i dag. Vi skal bruge mange forskellige redskaber til at gøre det attraktivt at være praktiserende læge i Nordjylland.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ved vi faktisk for lidt om, men jeg tror, at vi skal være mere åbne overfor private aktører.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg bryder mig ikke om udtrykket supersygehuse. Vi bygger nye sygehuse, fordi der er behov for mere moderne bygninger, men det betyder ikke, at alle andre sygehuse skal forsvinde.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det mener jeg ikke, at vi nødvendigvis skal. Men vi skal konkurrenceudsættelse og finde ud af, om der er opgaver, der kan løses bedre og billigere af private.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes, at det er et bedre område at bruge penge end mange af de kulturprojekter vi eksempelvis støtter.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes faktisk, at vi har et rimeligt bredt geografisk udbud i dag.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ud fra de midler vi har til rådighed mener jeg, at vi har en fordeling jeg kan stå inde for.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kravet er sådan set allerede afskaffet, så jeg vil ikke forholde mig til det.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror ikke, at det er særligt effektivt, at screene alle.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener grundlæggende ikke, at regionen har særligt mange (eller skal have) muligheder for at skabe økonomisk vækst.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal i hvert fald sikre, at erhvervslivet kan få de råstoffer de skal bruge i Nordjylland.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være sammenhæng i den kollektive trafik men det skal også, til en vis grad, drives af efterspørgslen. Vi skal skabe en kollektiv trafik, der er fleksibel og tilbyder løsninger til den enkelte, uanset hvor de bor. Samtidig kan kollektiv trafik tænkes sammen med deleøkonomi.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2010 - nu

Regionsrådsmedlem Region Nordjylland, Venstre
Medlem af Socialudvalget Region Nordjylland, Venstre
Medlem af Patientudvalget Region Nordjylland, Venstre

2009 - nu

Byrådsmedlem Brønderslev Kommune, Venstre
Medlem af Social- & Sundhedsudvalget Brønderslev Kommune, Venstre

Uddannelse

Bachelor Samfundsfag og historie, Aalborg Universitet
V

Politiske hverv

2010 - nu

Regionsrådsmedlem Region Nordjylland, Venstre
Medlem af Socialudvalget Region Nordjylland, Venstre
Medlem af Patientudvalget Region Nordjylland, Venstre

2009 - nu

Byrådsmedlem Brønderslev Kommune, Venstre
Medlem af Social- & Sundhedsudvalget Brønderslev Kommune, Venstre

Uddannelse

Bachelor Samfundsfag og historie, Aalborg Universitet

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland