PERSONPROFIL

Medzait Ljatifi

Socialdemokratiet

Valgt ved Regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 19. april 1950 Gift 3 børn

A

Medzait Ljatifi (S) er regionsrådsmedlem i Region Nordjylland. Han er medlem af Forretningsudvalget samt Patientudvalget. Han har derudover politisk erfaring fra forskellige lokale udvalg og har været medlem af Socialdemokratiet siden 1983.

Civilt arbejder Medzait Ljatifi på Aalborg Sygehus som Anæstisygeplejerske.

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1329 Socialdemokratiet in total 132252
RV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 1674 Socialdemokratiet in total 118400

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Ulighed i sundhed, forebyggelse og sundhedsfremme

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2006 - nu

Regionsrådsmedlem Region Nordjylland, Socialdemokratiet
Medlem af Forretningsudvalget Region Nordjylland, Socialdemokratiet
Medlem af Patientudvalget Region Nordjylland, Socialdemokratiet
Formand, Udvalg for Sundhed og Sammenhæng Region Nordjylland, Socialdemokratiet

2001 - 2006

Amtsrådsmedlem Socialdemokratiet

Tillidsposter

1996 - 2001

Medlem Politiklagenævnet

Uddannelse

Anæstisygeplejerske

1973 - 1976

Sygeplejerske

Erhvervserfaring

1983 - nu

Anæstisygeplejerske Aalborg Sygehus
A

Politiske hverv

2006 - nu

Regionsrådsmedlem Region Nordjylland, Socialdemokratiet
Medlem af Forretningsudvalget Region Nordjylland, Socialdemokratiet
Medlem af Patientudvalget Region Nordjylland, Socialdemokratiet
Formand, Udvalg for Sundhed og Sammenhæng Region Nordjylland, Socialdemokratiet

2001 - 2006

Amtsrådsmedlem Socialdemokratiet

Tillidsposter

1996 - 2001

Medlem Politiklagenævnet

Uddannelse

Anæstisygeplejerske

1973 - 1976

Sygeplejerske

Erhvervserfaring

1983 - nu

Anæstisygeplejerske Aalborg Sygehus

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland