PERSONPROFIL

Per Møller

Det Konservative Folkeparti

Folketingskandidat i Nordjyllands Storkreds, spidskandidat i Vesthimmerlandskredsen
Valgt ved kommunalvalget i Hjørring
Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 2. januar 1975 i Tarm sygehus Gift 3 børn Bor i Hjørring Kommune

C

Per Møller (K) er 1. viceborgmester i Hjørring Kommune. Han er formand for Sundhed-, Ældre- og Handicapudvalget samt medlem af Økonomiudvalget. Per Møller har været valgt i Hjørring Kommune siden 2013.
Han er folketingskandidat til valget i 2019.

Per Møller er oprindeligt uddannet murer og ejendomsmægler, men han har i en årrække beskæftiget sig som bartender og medejer af diskotekskæden Buddy Holly. I dag er han personlig træner, kostvejleder og coach i eget firma, som han driver med sin kone. Sammen har parret tre børn.

Valgresultater

RV 2019 Personlige stemmer 12 0

Mærkesager

  • Børn og ungeområdet
  • Skole og uddannelse
  • Miljø og klima
  • Skattepolitik
  • Hospitaler og sundhed

Med kandidatens egne ord

I dag er jeg 1. Viceborgmester og Formand for Sundhed, Ældre og Handicapudvalget i Hjørring kommune.

Hvis det lykkedes at blive valgt til Folketinget vil jeg fortsat være 1. Viceborgmester, men frasige mig formandsposten for SÆH.

Dermed vil Vendsyssel og Nordjylland få lokal og borgerlig repræsentation på "Borgen".
Jeg vil som folketings- og byrådsmedlem arbejde for klare konservative værdier, ud fra devisen: “Forandre for at bevare”.

Kort om mig:
Efter mere end 18 år som selvstændig, som sportsmand, som familiefar og som ægtemand til en kommunal ansat vil det glæde mig at udvide min arbejdsindsats til Christiansborg. Jeg er klar til at knokle for dig og for Danmark.

Læs mere på permoller.konservative.dk

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med tanke på det arbejdsudbud der er, så er 12 måneder passende.

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det løber mig koldt ned ad ryggen når jeg hører om øst-europæisk arbejdskraft der får ganske få euro i timen og dermed udnyttes på det groveste af bagmænd. Danske løn og arbejdsvilkår skal gælde uanset hvor man kommer fra.

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At sundhedsydelser har muligheden for at blive konkurrenceudsat mellem offentlige og private er ingen skade til.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Stigende medicinudgifter i vores sundhedsvæsen er et problem for det presser ressourcerne til det yderste. Så der skal prioriteres mellem de produkter der har en stor virkning og dem der har en mindre.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For de fleste skal det være sværere at komme til Danmark, men for veluddannede, arbejdende danskere, der har fundet en ægtefælle i udlandet er vilkårerne OK som de er i dag. De to ægtefæller skal have en større tilknytning til Danmark end til et andet land. Krav om at have arbejde og have danskkundskaber er ufravigelige.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enig. Jeg oplever alt for ofte at vi er fuldstændig til grin overfor hærdede kriminelle.

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forskellen mellem at have et lavtlønsarbejde og være på passiv forsørgelse er nærmest ikke-eksisterende. Der er alt, alt for mange eksempler på at det ikke kan "betale sig" at stå op og yde en indsats for fællesskabet. Incitamentet til at tage et job kan forbedres ved at fjerne arbejdsmarkedsbidraget eller sænke skatten på arbejde.

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark er et af de mest lige lande i verden, og der er ikke noget, der indikerer, at vi er på vej i en retning, hvor samfundet bliver væsentligt mere ulige. Jeg mener ikke det er et mål i sig selv at skabe større lighed. Det er til gengæld et mål i sig selv at skabe et rigere samfund. Og der har vi bare nogle udfordringer med virksomheder, som ikke kan tiltrække arbejdskraft. Det vigtigste er, at samfundet er blevet rigere, og at vi har fokus på at hjælpe de socialt udsatte.

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tests er vigtige for at kende elevens faglige kundskaber, så skolen ved hvor der skal sættes ind med undervisning. Det bør ikke stå alene. Vi bør også i højere grad prioritere individuelle samtaler.

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn skal naturligvis inkluderes så meget som muligt, men der eksempler på at en specialklasse vil have større udbytte for både det barn der skal inkluderes, men også for de øvrige elever.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For danskere født efter 1978 betyder det at folkepensionsalderen bliver 72 år ift. den nuværende aftale. Selvom vi lever længere, så er der også en fysisk grænse for hvor længe vi bør arbejde. Jeg tror ikke den skal være højere end 72 år uanset gennemsnitsalderen for M/K bliver 85 eller 90 år.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Velfærdsydelserne i Danmark skal ikke defineres af hvilket postnummer du bor i.

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi foreslår blandt andet, at man fremover skal tjene over 800.000 kroner, inden man begynder at betale topskat. Over de næste par valgperioder skal topskatten helt udfases. Og over 50.000 i stedet for 34.000 kroner, før man overhovedet begynder at betale skat.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Incitamentet til at spise sunde fødevarer må gerne forbedres. Differentieret moms kan være løsningen, men det er også en svær manøvre da det komplicere og formentlig øger bureaukratiet for både forbruger og producent.

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Siden 1989 er selskabsskatten blevet sænket fra 50 % til 22 %, i samme periode er statens indtægter øget.

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Niveauet er passende. Barsel, børne- og familieydelse og relativ fornuftig prissætning på kommunale tilbud som både dagpleje, vuggestue og børnehave. Til gengæld er børnefamilier dem der er allermest presset. Job/karriere, unge familier, små børn. Det er vigtigt at vores pasningstilbud har en god kvalitet og dermed en bedre normering end tilfældet er i dag.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal stå sammen med resten af EU og overfor Rusland. Ruslands ageren på Krim og Ukraine viser med al tydelighed at en kompromissøgende tilgang ikke nytter noget.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Verden har ikke uanede ressourcer, så om 10 år skal vi genbruge og genanvende mere end vi gør i dag. Vi en enorm opgave i at få resten af verden med.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har givet Bruxelles mere magt og vi står også, i nogle tilfælde, overfor et "tipping point". EU er dog vigtig ift. samhandel, arbejdskraftens fri bevægelighed, klima og miljø samt forsvar og migration.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores konservative ordfører på området, Naser Khader, foreslog for nogle år siden at Danmark indfører et stop for spontane asylansøgere ved den danske grænse. Danmark skal i stedet for forpligte sig til årligt at tage et antal kvoteflygtninge fra FNs lejre og arbejde for, at resten af EU følger i Danmarks fodspor. Når migranter finder ud, at der er lukket for asylansøgninger på europæisk grund, vil de ikke risikere livet og bruge tusindvis af dollar på at krydse Middelhavet.

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ift. det private erhvervsliv, så er det offentlige langt mere ineffektivt og bureaukratisk. Der er dog områder, hvor jeg til tider oplever der en smidig sagsbehandling, f.eks. hvor reglerne og kvalitetsstandarderne er klare og entydige.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Både og. Jeg mener det er vigtigt at der er både private og offentlige operatører på velfærdsopgaver. Det holder begge parter "skarpe".

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Det er i orden at finansiere en tredje Limfjordsforbindelse helt eller delvist med brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den model er fuldstændig udelukket ift. hvordan vores samlede infrastruktur i dag er skruet sammen. Brugerbetaling på Storebælt lever hele Danmark med, men skal der betales vejskat i nogle dele af landet, mens andre går fri finder jeg uacceptabelt. Limfjordstunnellens kapacitet er forlængst opbrugt og Vendsyssel er sårbar, hvis der sker nedbrud af et tunnelrør. Se blot hvad der skete da en coaster påsejlede jernbanebroen. Vendsyssel var uden tog i over et år.

44 Politikerne skal modvirke lægemangel i Nordjylland ved at give bedre løn og mere attraktive arbejdsforhold til de læger, der vil slå sig ned i yderområderne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionerne har ikke løst rekrutteringsudfordringerne til almen praksis. Derfor er det vigtigt at der bl.a. kigges på aflønning og på at konstruere attraktive sundhedsfællesskaber i samarbejde med PLO-medlemmerne.

45 Folketinget skal gennem lovgivning sikre et ensartet serviceniveau på kernevelfærden i alle kommuner, så børn, unge og ældre får den samme service, uanset hvor de bor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I yderområderne i Danmark betales der en høj skat. Til gengæld er servicen lav!!!! Derfor er det en topprioritet for mig at den nuværende udligning mellem kommunerne reformeres. Kun dermed kan Folketinget sikre at der er en nogenlunde ens service uanset postnummer.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 2138 Det Konservative Folkeparti in total 3445
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 212 Det Konservative Folkeparti in total 4331

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Kort info:

Jeg drømmer om, at Hjørring bliver landets mest sunde kommune. Jeg går op i min egen fysiske sundhed, men der skal være sundhed i hele butikken – og her handler det om at tage ansvar. Ansvar for vores fælles miljø og natur, ansvar for at give vores børn trygge rammer at vokse i, ansvar for, at vi alle får lejlighed til at bidrage til fællesskabet og plads til at udvikle os. I en kommune forvalter vi politikere vores fælles økonomi – og det skal vi gøre ansvarligt og dermed sundt.

Familien er et fællesskab, men det er en kommune også. Det er vores lokale centrum, hvor vi skal have borgere, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv til at spille frugtbart sammen for vores alles bedste. Jeg mener, at det er en pligt at bevare - men også en pligt at udvikle og finpudse - vores allesammens fællesskab.

Som politiker kan jeg tale i én uendelighed, men det er også vigtigt for mig at lytte! Lytte til alle de problemer og udfordringer – store som små – som altid er en del af et foretagsomt lokalsamfund. Vi skal sørge for, at der er sammenhæng og mening i de beslutninger, der berører os alle.

En stemme på mig er en ansvarlig stemme på et trygt fællesskab i hele Hjørring kommune!

Det er sundhed for mig!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Hjørring Kommune bør udlicitere flere opgaver som fx hjemmehjælp, børnepasning og vedligehold af veje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal også byde ind på alle opgaver. Det er vigtigt at vi konkurrenceudsætter flere af vores opgaver.

2 Hjørring Kommune skal arbejde for at fremme alternative energiformer som biogasanlæg og vindmøller.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alternativer energiformer er fremtiden. Solceller skal også inkluderes.

3 Arne Boelt har været en god borgmester for Hjørring Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Arne Boelt har gjort et fint job, bl.a. fordi Det Konservative Folkeparti har trukket flertalsgruppen i en borgerlig retning.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Veje, fortove og cykelstier vil jeg prioritere højere pt.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, vi starter i 2018 med kildesortering.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores idrætsfac. skal være blandt de bedste. Godt for foreningslivet, folkesundheden, bosætning og turismen.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et fint niveau pt.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge koster kommunekassen mange penge, men kan de integreres og komme i beskæftigelse bliver de en ressource for vores samfund. Jeg har en bekymring om vi lykkedes, men vil arbejde for det.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tror ikke det ændre på servicen.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Godt for borgeren at blive "selvkørende", så M/K kan vende tilbage til hverdagen.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Generelt skal vores skolevæsen tilføres flere ressourcer. Børn og unge er vores fælles fremtid - det er dem der skal sikre vores velstand.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi gør en indsats, men skal blive bedre. I dag bruger vi samlet set 900 mill. til passiv forsørgelse. Det er mange penge. En i arbejde (som håndværker eksempelvis) bidrager alene i kommuneskat med 100.000,- + den værdi M/K skaber hver dag.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gerne, men pt. vil jeg gerne prioritere vores økonomi på f.eks. børn, unge, uddannelses- og beskæftigelsesområdet - det er en investering i fremtiden.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I dag prioriterer vi vores fælles økonomi i hele kommunen. Synes seneste budget er et fint eksempel på et kompromis der tilfører hele kommunen ressourcer.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Socialt forebyggende arbejde blandt unge skal prioriteres hvor det er nødvendigt. De unge skal have en uddannelse, så de kan få et job, så de kan bidrage til fællesskabet. Det gør man ikke hvis man er kriminel.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Cykelstier er meget vigtigt for det er godt for: Transport i bil reduceres Turister elsker at cykle (turismefremme) Børn kan færdes og bliver selvtransporterende Folkesundheden forbedres Flere ledige parkeringspladser i vores byer Vores veje slides ikke i den periode vi cykler

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvor det sker, sker det i respekt for naturen og ikke mindst følger det landets lovgivning.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kun i samarbejde med det lokale erhvervs- og foreningsliv.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forebyggende og helhedsorienteret indsats er vigtig, så den "sociale arv" brydes.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den velhavende ældre har også betalt skat hele livet. M/K har ret til samme ydelse til samme pris som alle andre der tilbydes ældrepleje.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Niveau er passende.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Senest i budget 2018.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores Erhvervscenter tilføres 4,4 mill. årligt, det er et rimeligt beløb.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pt. ikke råderum til det.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 894 Det Konservative Folkeparti in total 27048

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

Kort info:

Jeg drømmer om, at Hjørring bliver landets mest sunde kommune. Jeg går op i min egen fysiske sundhed, men der skal være sundhed i hele butikken – og her handler det om at tage ansvar. Ansvar for vores fælles miljø og natur, ansvar for at give vores børn trygge rammer at vokse i, ansvar for, at vi alle får lejlighed til at bidrage til fællesskabet og plads til at udvikle os. I en kommune forvalter vi politikere vores fælles økonomi – og det skal vi gøre ansvarligt og dermed sundt.

Familien er et fællesskab, men det er en kommune også. Det er vores lokale centrum, hvor vi skal have borgere, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv til at spille frugtbart sammen for vores alles bedste. Jeg mener, at det er en pligt at bevare - men også en pligt at udvikle og finpudse - vores allesammens fællesskab.

Som politiker kan jeg tale i én uendelighed, men det er også vigtigt for mig at lytte! Lytte til alle de problemer og udfordringer – store som små – som altid er en del af et foretagsomt lokalsamfund. Vi skal sørge for, at der er sammenhæng og mening i de beslutninger, der berører os alle.

En stemme på mig er en ansvarlig stemme på et trygt fællesskab i hele Hjørring kommune!

Det er sundhed for mig!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Familielægen er det bedste for patienterne.

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Familielægen er nedprioriteret af UA, det kan Per Larsen gøre bedre.

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Brugerbetaling er OK, men så skal skatten sættes ned.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis skatten sættes ned kan det etableres. Dog ikke for kroniske patienter.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Faglighed før bygninger.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrenceudsættelse kan være OK for at se om prisen er OK.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Eksempelvis Vendsyssel og Thy har brug for akutberedskab.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bruge de penge vi har hvor nytteværdien er størst. Mere kollektiv trafik bør finansieres af brugerne.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis ikke der er uddannelser andre steder end i f.eks. Aalborg vil urbaniseringen tiltage, det er ikke holdbart.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tror sagtens stat/kommune kan løse de opgaver.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er skåret ind til benet. Men der kan omprioriteres.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hellere bruge pengene på at gøre syge raske!

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tror niveauet er passende.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pengene skal bruges hvor det giver mening.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Det Konservative Folkeparti

2014 - nu

Byrådsmedlem Hjørring Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

1.viceborgmester Hjørring Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Formand for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Hjørring Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Hjørring Kommune, Det Konservative Folkeparti

2014 - 2017

Næstformand, Teknik- og Miljøudvalget Hjørring Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

1998 - 2000

Ejendomsmægleruddannelse Ejendomsmælger, Århus Købmandsskole

1992 - 1996

Erhvervsuddannelse Murer, Esbjerg Tekniske Skole

Erhvervserfaring

2001 - nu

Ejer Per Møller Invest A/S

2015 - nu

Personlig træner, kostvejleder og NLP Coach Anja & Per - Personlige trænere

2001 - 2012

Partner Buddy Holly, Hjørring ApS

2007 - 2009

Ejendomsmægler - Partner Nybolig

2002 - 2003

Direktør & Partner Tiger Tiger Norge

1999 - 2000

Ejendomsmæglerass. Danbolig
C

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Det Konservative Folkeparti

2014 - nu

Byrådsmedlem Hjørring Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

1.viceborgmester Hjørring Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Formand for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Hjørring Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Hjørring Kommune, Det Konservative Folkeparti

2014 - 2017

Næstformand, Teknik- og Miljøudvalget Hjørring Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

1998 - 2000

Ejendomsmægleruddannelse Ejendomsmælger, Århus Købmandsskole

1992 - 1996

Erhvervsuddannelse Murer, Esbjerg Tekniske Skole

Erhvervserfaring

2001 - nu

Ejer Per Møller Invest A/S

2015 - nu

Personlig træner, kostvejleder og NLP Coach Anja & Per - Personlige trænere

2001 - 2012

Partner Buddy Holly, Hjørring ApS

2007 - 2009

Ejendomsmægler - Partner Nybolig

2002 - 2003

Direktør & Partner Tiger Tiger Norge

1999 - 2000

Ejendomsmæglerass. Danbolig

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland