PERSONPROFIL

Morten Bjerg Jakobsen

Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i Hjørring
Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Gift 3 børn

V

Morten Bjerg Jakobsen var i år 2017 kandidat for Venstre til kommunalvalget i Hjørring kommune og til regionstådet i Region Nordjylland. Morten Bjerg Jakobsen blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Han har været opstillet for Venstre i Hjørring Kommune siden valget i 2005, imens valget i 2013 var hans første regionsrådsvalg.

Morten Bjerg Jakobsen er uddannet folkeskolelærer fra Læreruddannelsen i Hjørring. Han arbejder til daglig som folkeskolelærer på Bjergby-Mygdal Skole i Astrup. Privat er Morten Bjerg Jakobsen bosat i Hjørring. Han er gift med Astrid, og sammen har parret tre piger.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 226 Venstre in total 7494
KV 2013 Personlige stemmer 224 Venstre in total 9217

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Har arbejdet med børn og unge gennem de sidste 20 år.
Ønsker at få politisk indflydelse på,hvordan vi behandler vores børn. Der er alt for meget registrering og der går alt for meget tid med ligegyldig registrering. Mere tid til vores
børn. Mere tillid fra politisk side til lærere og pædagoger.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Hjørring Kommune bør udlicitere flere opgaver som fx hjemmehjælp, børnepasning og vedligehold af veje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

F.eks. hjemmehjælp når borgerne ønsker det.

2 Hjørring Kommune skal arbejde for at fremme alternative energiformer som biogasanlæg og vindmøller.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal lyttes til modstand fra naboer.

3 Arne Boelt har været en god borgmester for Hjørring Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der har været tænkt alt for lidt på landområderne.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Begge dele er vigtigt.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ok, med sortering men det har også en grænse.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tror ikke der er økonomi til det i de kommende år. Der skal findes store besparelser i 2020. Breddeidræt er vigtigere end eliteidræt.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigere at ældrepleje, skole- og dagtilbud m.v. er i top. Her kan meget gøres bedre.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forebyggelse og investering i socialt udsatte betaler sig ikke mindst for det enkelte individ, men også for kommunens økonomi. Har arbejdet 1,5 år som fængselslærer og snart 4 år på sikret institution som vikar.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge kan være et aktiv for lokalsamfundene. Kriminelle flygtninge skal hjemsendes.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med pil op mod overvejene enig, men kender meget til området, da jeg tidligere har siddet i socialudvalget i Sindal Kommune. Der er rigtig mange ubekendte faktorer der knytter sig til spørgsmålet.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genoptræning betaler sig primært fordi det øger den enkeltes livskvalitet, men også kommunens økonomi

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folkeskoleområdet skal være blandt landets bedste. Det koster penge. Lærerne skal have tid til ordentlig forberedelse og inklusion er en illusion i mange tilfælde. Inklusion er oftest en spareøvelse. Ved hvad jeg taler om har 9 års politisk erfaring fra Hjørring og Sindal Byråd

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har offentlige toiletter der er totalt beskidte, og vi har samtidig rigtig mange på kontanthjælp, hvad laver de for kontanthjælpen???

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lav skat er et blandt mange gode bosætningsargumenter. Vi kan blive et nyt "Nordsjælland" med Ålborg som hovedbyen og Hjørring som den største vogn efter lokomotivet i Nordjylland.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Borgere på landet betaler også skat. Folkeskolerne er mange steder lukket, der skal tænkes helt anderledes i kommunen. Store investeringer i byggeri kan også foregå på landet.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der gøres meget i Hjørring Kommune. Desværre når vi ikke alle. Vi kan lære meget af det de gør i nogle af landets andre kommuner. Kender meget til området fra mit job og tidligere jobs. Vil gerne arbejde med det politisk. Mere økonomi er ikke nødvendigvis det der virker, vi skal mere se på, hvad vi gør og hvad der har effekt og ikke gør.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man har nedlagt skoler i stribevis i landområderne. Man har ikke sørget for cykelstier til kommuneskolerne. Der skal også være asfalt på vejene så vores biler ikke ødelægges.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Erhverv og natur skal "gå hånd i hand". Vi har brug for erhverv men også bevaring af naturområder.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er fint med koncerter og udstillinger, men ikke en kommunal kerneydelse. Anerkender at det er vigtigt for bosætning, at der er kulturelle tilbud.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vil gerne være med til at omfordele nogle ressourcer f.eks hvis borgere med brug for hjælp flytter rundt indenfor kommunen.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lokalsamfundene og kommunen kan gøre meget mere sammen, uden det behøver at koste en helt masse penge.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal ikke "straffes" for at spare op. Lige vilkår for alle uanset formue, køn og uddannelse.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et vigtigt område. Vi politikere skal måles på, hvordan vi behandler de som har størst behov for hjælp.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nogle steder ja andre steder nej. Børn er forskellige og kræver forskelligt. Har selv arbejdet 20 år som lærer. 1 år med handicappede børn, alkoholskadede børn og unge med særlige behov i sikret regi. Jeg ved hvad jeg taler om.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Penge løser ikke alt, det handler om holdningen til vores virksomheder og de betingelser vi giver dem.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kun hvis vi på sigt kan bevare et godt serviceniveau i kommunen. Et eftersyn af kommunens budget er ønskeligt.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 847 Venstre in total 78263
RV 2013 Personlige stemmer 1031 Venstre in total 88866

Mærkesager

  • Regional udvikling
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Har arbejdet med børn og unge gennem de sidste 20 år.
Ønsker at få politisk indflydelse på,hvordan vi behandler vores børn. Der er alt for meget registrering og der går alt for meget tid med ligegyldig registrering. Mere tid til vores
børn. Mere tillid fra politisk side til lærere og pædagoger.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må godt koste lidt at udeblive fra en aftale på sygehuset eller ved lægen. Udgangspunktet er et gratis sundhedsvæsen for alle.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan alle få brug for lægehjælp. Gratis adgang til lægehjælp er en fundamental del af det danske velfærdssamfund.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal gøres økonomisk mere attraktivt at være praktiserende læge i yderområderne.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er godt med et nyt supersygehus. Det er vigtigt at bevare de små sygehuse.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mennesker i yderområderne skal også kunne komme hurtigt på sygehus.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En vigtig opgave for en regionspolitiker er at sikre udvikling/bosætning i hele regionen.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi trænger til et eftersyn. Mål og midler skal passe sammen.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er den enkelte persons frie valg at tegne en sundhedsforsikring. Gratis adgang til offentlige sygehuse for alle.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er positivt, når Aalborg vækster i befolkningstal. Regionsrådet skal sørge for at prioritere tiltag og arbejdspladser i landområder som f.eks Hjørring, Brønderslev., Frederikshavn, Hobro, Farsø og Thisted.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alternative transportmuligheder i tyndt befolkede områder er en nødvendighed.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er bestyrelserne på ungdomsuddannelserne, der skal varetage denne opgave primært.

Kandidaten på de sociale medier

Uddannelse

Bachelor Læreruddannelsen, Læreruddannelsen i Hjørring

Erhvervserfaring

2001 - nu

Folkeskolelærer Bjergby-Mygdal Skole
V

Uddannelse

Bachelor Læreruddannelsen, Læreruddannelsen i Hjørring

Erhvervserfaring

2001 - nu

Folkeskolelærer Bjergby-Mygdal Skole

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland