PERSONPROFIL

Morten Albert Petersen

Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i Hjørring
Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 16. september 1954 i Ugilt Sogn Gift 3 børn

V

Morten Albert Petersen var i år 2017 kandidat for Venstre til kommunalvalget i Hjørring kommune og til regionsrådet i Region Nordjylland. Morten Albert Petersen blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Morten Albert Petersen er uddannet smed og har siden 2005 arbejdet som smedefaglærer på EUC Nord. Tidligere har han arbejdet med både smedeforretning, restaurationsdrift og ejendomshandel som selvstændig erhvervsdrivende.

Privat er han gift og har tre børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 48 Venstre in total 7494

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Et kryds ved mig er et kryds for ærlig og medfølt politik der sætter mennesket i centrum, jeg tager gerne den nødvendige debat og beslutning uden berøringsangst, også selv om det kan gøre ondt.
Den enkelte borger vil altid opleve mig som en politiker der lytter og forstår.
Mennesket før systemet kan lyde som en floskel, men jeg mener det faktisk, og vil gøre alt hvad jeg kan for at det også trænger helt ind på Christiansborg.
Fejl og uretfærdigheder begået i en forvaltning, eller af en politiker skal frem i lyset og retfærdiggøres, det er fair nok at lave en fejl, men ikke at søge den gemt væk, for når det så kommer frem er fejlen som regel mangedoblet.
Vi skal værne om vores lokalsamfund, det bedste i verden, dog skal vi ikke være blinde for forbedringer.

Spørgsmål og svar

1 Hjørring Kommune bør udlicitere flere opgaver som fx hjemmehjælp, børnepasning og vedligehold af veje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er altid godt med konkurrence, Med et gennembearbejdet og gennemtænkt udbud kan kvaliteten sikres, bla. skal man huske at prisen ikke altid bør være 100% afgørende, men vi skal have så meget som muligt for pengene.

2 Hjørring Kommune skal arbejde for at fremme alternative energiformer som biogasanlæg og vindmøller.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vindmøller skal man passe på med, jeg synes der er ved at være rigeligt på land men på havet er det ok. hertil kommer andre muligheder, solceller, thermisk varme, varmepumper m.m.

3 Arne Boelt har været en god borgmester for Hjørring Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den kollektive trafik skal op i gear, det er afgørende for hvor borgerne bosætter sig.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sortering er ok, men genbrugseffekten er stadig alt for lav, der skal implementeres ny teknologi først.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Er de tilpassede ok. Er de ikke, mega problem.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men kvaliteten skal sikres igennem udbudet.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvorfor skulle det gå ud over andre områder? Det er et spørgsmål om strategi.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når det økonomiske råderum er tilstede.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Igen, der hvor der er et behov skal standarden forbedres hvad enten det er vejbaner eller cykelstier.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Blot må det ikke stoppe investeringer.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Er besvaret tidligere.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skulle vi sætte de ældre under administration??? Aldrig.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi må aldrig afvise hjælp, der hvor hjælp er nødvendig.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der hvor der er behov, der skal være hænder og overskud til det enkelte barn.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når der er økonomisk råderum herfor.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 187 Venstre in total 78263

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Ungdomsuddannelser

Med kandidatens egne ord

Et kryds ved mig er et kryds for ærlig og medfølt politik der sætter mennesket i centrum, jeg tager gerne den nødvendige debat og beslutning uden berøringsangst, også selv om det kan gøre ondt.
Den enkelte borger vil altid opleve mig som en politiker der lytter og forstår.
Mennesket før systemet kan lyde som en floskel, men jeg mener det faktisk, og vil gøre alt hvad jeg kan for at det også trænger helt ind på Christiansborg.
Fejl og uretfærdigheder begået i en forvaltning, eller af en politiker skal frem i lyset og retfærdiggøres, det er fair nok at lave en fejl, men ikke at søge den gemt væk, for når det så kommer frem er fejlen som regel mangedoblet.
Vi skal værne om vores lokalsamfund, det bedste i verden, dog skal vi ikke være blinde for forbedringer.

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er langt at foretrække, også for alle, at man kender den læge man nødvendigvis må betro sig til. Men det er da bedre end ingenting. Det er godt at der findes private aktører, vi skal blot have det i mere faste rammer.

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vel det bedste man kan forlange af en socialdemokrat

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror på at hele regionens struktur og økonomi har brug for et uvildigt eftersyn, ikke med henblik på besparelser, men med henblik på frigørelse af resurser og afbeukratisering.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener vi betaler skat nok.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men gerne indførelse af effiktive sanktionsmuligheder til folk der uden varsel udebliver fra en behandling eller undersøgelse. Det koster tid og personale som andre kunne have udnyttet.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja absolut, der er et stort behov og det vil øge trygheden ved at bo på landet.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er svært at vurdere, men det ville øge kapaciteten væsenligt. Iøvrigt ville det betyde at alle speciallæger altid vil være til rådighed, jo et vel tilrettelagt OPP vil være et kvalitetsløft

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nogle funktioner vil sikkert blive samlet i de nye bygninger, ideen er jo at samle specialerne så man som patient får den bedste og mest erfarne behandling. Jeg tror på at de mindre matrikler vil komme til at virke som delvist ambulatorier og rehabilitering. Supersygehuset skal sikre den optimale og nyeste behandlingsform når behovet er der.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis kvalitet og pris i forhold til det eksisterende er bedre, ja så kan det kun gå for langsomt.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det hverken kan eller skal gå ud over nogen somhelst.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen er allerrede langt med opgaven, men ja det skal fortsætte, især ved sager der udgør sundhedsfare skal der renses op omgående, det er vigtigt at huske på at det er fortidens Sønder man har med at gøre, det gør det besværligt.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtig for bosættelse, det bør ikke være nødvendigt med 2 biler for at bo uden for de de store byer. Børn og unge skal kunne komme i skole, også når man slår sig ned på landet.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ville være godt,men vil kræve nogle seriøse strukturelle ændringer, men ideen er god.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det regionerne arbejder med udover sundhed kan umiddelbart overføres til kommunerne. Hospitalsvæsenet m.m. Har brug for at få et privat islæt, en professionel ledelse m.m. Tænk hvad det ville frigive af resurser!!!! Rigtig mange millioner til bedre sundhed og velfærd.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis der er et behov, ja så skal det frem i lyset og midlerne findes, jeg har alt for tydeligt set hvad det betyder hvis hjælpen udebliver

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Iøvrigt er reglen afskaffet for 2018, og sandsynligt for altid.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvorfor? Det må da være dem der har et behov, eller anses for samme der skal til.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Og de skaber luft i det offentlige system, og sparer arbejdsgiverne for sy gefraværd

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Centralisering vil knække landet over i flere dele, det duer ikke.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal udstedes de tilladelser der er nødvendige for at dække det indenrigs behov, og så skal vi nok være bedre til at retablere når opgravningen er afsluttet.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den har jo været her før, men igen hvis der er et behov for offentlig transport, ja så vi søge for at det kan lade sig gøre, foreksempel flexordningen.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men det skal være kommunerne der skal have størrer indflydelse her, her ligger i forvejen folkeskolen og det lokale kendskab til erhvervslivet.

Uddannelse

Smed Lendum smede & Maskinforretning

Erhvervserfaring

Smed/Lærer ASE
V

Uddannelse

Smed Lendum smede & Maskinforretning

Erhvervserfaring

Smed/Lærer ASE

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland