PERSONPROFIL

Niels Christensen

Nye Borgerlige

Folketingskandidat i Nordjyllands Storkreds, spidskandidat i Vesthimmerlandskredsen

Bor i Vesthimmerlands Kommune

D

Valgresultater

RV 2019 Personlige stemmer 69 0

Mærkesager

  • Flygtninge og indvandrere
  • Ældreområdet
  • Udenrigs- og forsvarspolitik
  • Økonomi
  • Bureaukrati

Med kandidatens egne ord

Jeg har en Masse livserfaring.
Og vil derfor.. prioriterer: Udlændingepolitik, Skattepolitik, Erhvervspolitik. Store nedskæringer af centraladministrationen. Omlægning til mere kommunalt selvstyre. På sigt, - Privatisering de opgaver der kan udføres af private.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej for der kan være perioder, især for håndværker, hvor der ikke er gang i deres fag. Men i ledige perioder skal der være Meget bedre adgang til uddannelse. !

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

jeg håber at fagforeningerne kan håndtere det.. Håber.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En "Helt enig" kan jo tolkes som om at de ansatte ikke laver nok. Og det er ikke problemet. Problemet er alle de Bureaukrater der er kommet ind i sundhedssystemet. Og alle de totalt forfejlede IT systemer som disse Bureaukrater har fundet på.. Det er helt forfejlet og æder sundheds personalets tid. Ud med det. Hvis det skal være der så skal det i offentlig udbud, og være helt frivilligt at gå ind i.

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Små gebyrer for at gå til læge feks. Ja.. Små adfærs regulerende gebyre, ja.. Med tiden skulle hele sundhedssystemet lægges om.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være kontrol med at det offentlige ikke Udnyttes af store firmaer.. så det ikke bliver et tag selv bord.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det bliver for nemt.. Så risikerer vi at det bliver misbrugt til "Import" af stor familier fra afrika og mellemøsten. Og vi kan ikke holde til mere..!

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er nødvendigt at vi passer på det lille land som vi har. Hvis ikke så går landet i opløsning, sammenhængskraften forsvinder. Danmark vil blive et kaos som Beirut i 80-90´ne.. Og så vil det hele være lige meget..

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja.. Danmark har i alt for mange år været DUMME NAIVE.. Og fundet sig i alle mulig krimminelle mennesker der ikke vil Danmark.. UUUDD med dem..!

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

der skal være Incitament for at udvikle sig. Og der skal gives gode muligheder for dem der VIL op.. !!

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ydelser er for høje. Men der skal skelnes mellem om folk er Syge eller ikke vil arbejde fordi det ikke kan betale sig. Alle Jobcentrene skal Lukkes, og lovgivningen omkring dem skal slettes. De syge skal kommunerne tage sig af, og de ledige skal Fagforeningerne finde arbejde til. !

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mennesker skal ikke gives så mange penge at det kan blive et langvarigt "levebrød". Det skal altid være væsentligt bedre at have et arbejde. Der skal være en regulering så dette forhold opretholdes. Fattig Karina", skal ikke kunne leve godt. ( desværre, for det ville være så ,Pænt, men det går ikke )..

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis der nu var Lektiehjælp. som det var lovet.. så skoledagen er Slut når eleverne går hjem, så er det ok. Men fungerer det.. NEJ... Meget at rette op på ..!

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja. Jeg ved ikke hvad det var en eller anden minister dengang ville afprøve / forsøge.. Men som jeg ser det så virker det ikke..

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

ja. der skal også gives plads til den individuelle vurdering. Og derfor mere personale i klasserne.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja menneske der har arbejdet hele livet skal have al den hjælp de behøver.. Og den der er yngre og kan arbejde, de skal sættes ned i ydelser.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er helt urimeligt at pensionsalderen skal stige..! Pengene skal komme fra de Lukkede Jobcentre blandt andet. Og en gennemgribende oprydning i Centraladministrationen. Der er masser af penge i systemet, men de bruges helt forkert.

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udligningssystemet skal helt fjernes.. Helt. I Stedet skal 90% af alle skatter opkræves i kommunerne, og de skal selv administrere dem. På den måde kommer kommunerne til at være selvstændige enheder, der selv vil passe på deres penge. Det der et tjent i en kommune skal beskattes og bruges der. (90%,, de 10% skal gå til staten).

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

JA det kan være en midlertidig løsning. Men det kan nemt blive Meget bureaukratisk.. ! Så det bør overvejes,, men ikke bare indføres.. !

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

NEj.. det går slet ikke.. Se bare på alle de offentlige projekter der har været.. Rod , kaos,, misbrug Nepotisme,,, ... N E J ...!

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis private virksomheder har penge. Så vil det smitte af på resten af landet.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lønnen burde jo være det som "Markedet" sætter den til.. ! Så det er vel det den er..

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

der bliver for meget administration med det ..! hvem skal have og hvem ikke..?

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, Danmark har brug for mange flere børn, og helst børn der ikke kommer fra udlandet med helt andre kulturer og værdier. De giver jo problemer. Vi kan nemt ende med to - tre forskellige typer af "Folkeskoler"... Ikke godt..

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med Danmarks fysiske placering, kan vi ikke tillade os at opføre os som Goliat. Vi kunne få en masse gode handelsaftaler med Rusland hvis vi var smarte. Og med et NATO der er meget afhængig af USA,, og et USA, der er noget ustabil for tiden, så skal vi tænke os rigtig godt om. ! Jeg er forundret over at A. Merkel ikke hjælper os i spørgsmål om NordStream 2..! Og at Merkel ikke forstår antisemitismen, som hendes Arabiske indvandrere kommer med !!

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

EU hær er et misfoster.. Vi skal i stedet støtte Nato. ET sted at lægge vores penge og indsats.. EU systemet er et misfoster som skal begrænses mest muligt.

30 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har en del erfaring med Danida i afrika. Og pænt sagt, så gør det ikke Så meget skade.. Men gavner kun rige og Korrumperede embedsmænd. Og det er dansker og afrikanere. LUK det helt ned, og åben fornuftige handelsaftaler i stedet for. Det at give et land PENGE har aldrig ført til noget godt.! Jeg har erfaring med Tanzania og Kenya.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er jo et kendt fænomen at "kun straf",, det hjælper ikke meget.. MEN... de indsatte/straffede, Skal selv ville det.! Dem der er Parate til at ændre adfærd skal hjælpes.. Dem der ikke vil, ja de skal følges så meget som det er muligt.. For de kommer jo ind igen..

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, og er det udlændinge,, så straks udvisning. !

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er svært, fordi kriminalitet ofte udføres af indvandrerdrenge, i gruppe med ældre drenge, som så "Styrer de små"... Ikke nemt. Også fordi begrebet Indvandrer drenge ofte gælder drenge der er 2. - 3. generations indvandrere,, som stadig laver problemer. ! Statistisk set er de jo Dansk.. Men de opfører sig som "Stammer"... Ikke godt..

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg under mig over at de gamle partier ikke forlængst har lavet regler for anvendelse af Plast. Det ville have været nemt for mange år siden. Nu er blandede plast produkter et stor problem over hele verdenen.. Og meget kan gøres endnu.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan indføres visse adfærdsregulerende regler, der leder virksomhederne hen mod energibesparelser og billigere og mere effektiv drift.

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Min mening. EU skal lukkes ned i den nuværende form. Vi skal tilbage til et system der ligner "Fællesmarkedet".. og ikke andet. Vi skal Aktivt arbejde for at EFTA bliver aktivt. Og vi skal arbejde tættere med Visegrad landene.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvad mener I med Velfærdsopgaver..? Er det hjemmepleje.. ect. Så Ja. Hvis det er Jobcenter konsulenter,, så NEJ..!

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

JA..! og ALT DER KAN PRIVATISERES. DET SKAL PRIVATISERES.. !

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

MANGE MANGE ..! Bureaukratiske ting kan helt fjernes.. Og vi vil få et meget bedre samfund.. !

43 Folketinget skal gennem lovgivning sikre et ensartet serviceniveau på kernevelfærden i alle kommuner, så børn, unge og ældre får den samme service, uanset hvor de bor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Omkostninger er forskellige rundt i landet. Muligheder er forskellige. Alle kommuner skal selv bestemme. Og i fri konkurence med andre kommuner gøre det bedst muligt for deres borgere. Central administrationen skal stort set lukkes ned. Der skal være krav i kommunerne om 100% indsigt i alle ikke personfølsomme sager. Fuld åbenhed..!

44 Det er i orden at finansiere en tredje Limfjordsforbindelse helt eller delvist med brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi betaler jo for Storebælt. MEN grundlæggende mener jeg ikke det skal koste at bruge en bro/tunnel. Og mit svar skal ses som en del af denne debat. Det skal ikke koste nogen steder. Principielt skal det heller ikke koste at komme til de danske øer. Pengene til det kan tages fra den “Nu nedlagte centraladministration”.

45 Politikerne skal modvirke lægemangel i Nordjylland ved at give bedre løn og mere attraktive arbejdsforhold til de læger, der vil slå sig ned i yderområderne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lægehuse/læger, skal være tilgængelige i ALLE områder af landet. Og koster det lidt,,, Ja. Og det ekstra, ja så er det i orden.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2016 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Nye Borgerlige

Uddannelse

Maskinteknikker, Faglærer, Maskiner, Aalborg TS

Erhvervserfaring

2008 - nu

Chef NCmaskinhandel
D

Politiske hverv

2016 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Nye Borgerlige

Uddannelse

Maskinteknikker, Faglærer, Maskiner, Aalborg TS

Erhvervserfaring

2008 - nu

Chef NCmaskinhandel

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland