PERSONPROFIL

Niklas Milthers

Venstre

Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 10. september 1986 i Bruxelles Single

V

Niklas Milthers var regionsrådskandidat i Region Nordjylland for Venstre ved regionsrådsvalget 2017. Han blev ikke valgt ind.

Han arbejder som administrativ medarbejder i en privat virksomhed og har studeret Politik og Administration ved Aalborg Universitet.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 375 Venstre in total 78263

Mærkesager

  • Regional udvikling
  • Ungdomsuddannelser

Med kandidatens egne ord

Ønsker man nytænkning i Regionrådet i Nordjylland, er det vigtigt at stemme på unge kandidater med nye visioner. Jeg er ung og er klar til at gøre en forskel i regionsrådet.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grunden til at jeg er uening i at Ulla Astman har gjort det dårligt skyldes, at jeg ser hende for værende en systemadministrater - og dermed systembevarer. Som formand skal man tilføre regionen nyt, tænke kreativt og være fremsynet.

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er uhensigtsmæssigt at der i flere år har været et produktivitetskrav på 2%, hvor personalet skulle løbe længere på literen uden at blive tilført flere ressourcer - eller andre styringsredskaber.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er hverken for eller imod, da det i høj grad afhænger af omstændighederne. Vi betaler en høj skat og indførslen af brugerbetaling er en inddirekte øget beskatning.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er umiddelbart ikke imod at indføre brugerbetaling på besøg hos praktiserende læger, men det afhænger meget af omstændighederne. Skatten er høj og en brugerbetaling vil være en inddirekte beskatning.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er et alment problem på at få flere læger ud i yderområderne. Hvis fordelene ved at bo i yderområderne ikke er nok til at få lægerne til flytte ud og arbejde, må der tilføres økonimiske midler. De kan bl.a. bruges til at øge lønnen

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis der er penge at spare, ser jeg gerne at der udliciteres. De penge der spares kan bruges på at forbedre behandlingerne eller øge antallet af personale til behandling.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Akutberedskabet i yderområderne skal ikke opprioriteres på bekostning af det generelle serviceniveau. Er der et problem med akutberedskabet i yderområderne, må problemet løses på anden vis.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er overvejende uenig, da det ikke nødvendigvis hjælper på at få unge til at blive boende i tyndt befolkede områder. Med stor sandsynlighed vil de bo i den nærmeste større by og pendle til ungdomsuddannelsen.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis der er evidens for at staten eller kommunerne kan løse nogle af opgaverne bedre, vil jeg være åben over for overførsel af kompetencer.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

psykiske sygdomme rammer hver 5. dansker. Det er et temmelig højt tal, hvorfor området skal prioriteres økonomisk.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er uhensigtsmæssigt at der i flere år har været et produktivitetskrav på 2%, hvor personalet skulle løbe længere på literen uden at blive tilført flere ressourcer - eller andre styringsredskaber.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det afhænger meget af omstændighederne og til hvilke formål de screeninger skal bruges til.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kan borgere med private sundhedssikringer blive behandlet på private kliniker, vil det lette byrden på det offentlige. Det vil forkorte ventetiderne.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er en grund til at de byerne har den størrelse i dagens Danmark. Det skyldes at de har været vækstmotorer for området. Vækst i de større byer i Nordjylland vil automatisk smitte af på resten af regionen.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis der ingen skade foretages på miljøet, vil jeg ikke stå imod råstofudvinding.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Særlig Sagkynding i Venstres Europaudvalg
Næstformand, Venstres Europaudvalg i Nordjylland

Uddannelse

Politik og Adminsitration Aalborg universitet

Erhvervserfaring

administrativ medarbejder Privat virksomhed
V

Politiske hverv

Særlig Sagkynding i Venstres Europaudvalg
Næstformand, Venstres Europaudvalg i Nordjylland

Uddannelse

Politik og Adminsitration Aalborg universitet

Erhvervserfaring

administrativ medarbejder Privat virksomhed

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland