PERSONPROFIL

Peder Larsen

Socialistisk Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Mariagerfjord
Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 29. december 1972 i viborg Gift 3 børn

F

Peder Larsen (SF) er byrådsmedlem i Mariagerfjord Kommune. Han er medlem af Økonomiudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.
Han var regionsrådskandidat i Region Nordjylland ved regionsrådsvalget 2017, hvor han ikke blev valgt ind.
Han er formand for Socialistisk Folkeparti i Mariagerfjord.

Peder Larsen er uddannet lærer fra Aalborg Seminarium, og til daglig arbejder han som dette på Randers HF & VUC. Tidligere har han blandt andet været selvstændig, arbejdet med handicappede og været fabriksansat. Privat er Peder Larsen gift, og far til tre.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 279 Socialistisk Folkeparti in total 707
KV 2013 Personlige stemmer 167 Socialistisk Folkeparti in total 855

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Skoler
Vi ønsker en god skole for vores børn med kvalitet i stedet for kvantitet
Kortere skoledag med bedre forberedt undervisning
Lokalaftale med kommunens lærere på max 25 lektioner, så der er tid til ordentligt planlagt undervisning og forældresamarbejde
Der skal være mulighed for specialklasser så alle børn får en god skolegang
Vi ønsker at bevare alle de nuværende skoler i kommunen. SF lægger IKKE stemmer til lukning af skoler

Daginstitutioner
Vi ønsker at der er pædagoger nok til det enkelte barn
Fortsat mulighed for både at kunne vælge dagpleje eller vuggestue i hele kommunen
Min. 60% økologi i vores institutioner

Ældreområdet
En værdig ældrepleje uden minut-tyrani. Vi ønsker mere tillid til de ansatte i stedet for unødig kontrol
Støvsugning tilbage i hjemmeplejen
Genoptræning tilbage på kommunale hænder. Private skal ikke lave profit på genoptræning
Borgerservice tilbage til Arden og Mariager, og med endnu flere opgaver fx socialrådgivere 1 time om ugen og hjælp til økonomi, Nem ID osv.

Miljø
Stop brug af Round Up i kommunale bede osv.
En ren fjord med mindre udledning af kvælstof og pesticider fra vores landbrug/havbrug
Sikring af rent drikkevand uden spor at sprøjtegifte
Flere kommunale el-biler

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Alle kommunale indkøb i Mariagerfjord skal være økologiske, selvom det er dyrere.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I hvert fald i børnehaver og på skoler

2 Der er for langt til borgerservice i Mariagerfjord Kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ønsker mere service tæt på borgerne også i byer som fx Mariager, Arden, Assens og Ø.Hurup

3 Mogens Jespersen har været en god borgmester for Mariagerfjord Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Har manglet overblikket og modet til nytænkning

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genoptræning tilbage på kommunale hænder!

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ældrepleje bør være ens for alle og noget vi har bidraget til via skatten gennem livet

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 186 Socialistisk Folkeparti in total 10849

Mærkesager

  • Ungdomsuddannelser
  • Hospitaler

Med kandidatens egne ord

Skoler
Vi ønsker en god skole for vores børn med kvalitet i stedet for kvantitet
Kortere skoledag med bedre forberedt undervisning
Lokalaftale med kommunens lærere på max 25 lektioner, så der er tid til ordentligt planlagt undervisning og forældresamarbejde
Der skal være mulighed for specialklasser så alle børn får en god skolegang
Vi ønsker at bevare alle de nuværende skoler i kommunen. SF lægger IKKE stemmer til lukning af skoler

Daginstitutioner
Vi ønsker at der er pædagoger nok til det enkelte barn
Fortsat mulighed for både at kunne vælge dagpleje eller vuggestue i hele kommunen
Min. 60% økologi i vores institutioner

Ældreområdet
En værdig ældrepleje uden minut-tyrani. Vi ønsker mere tillid til de ansatte i stedet for unødig kontrol
Støvsugning tilbage i hjemmeplejen
Genoptræning tilbage på kommunale hænder. Private skal ikke lave profit på genoptræning
Borgerservice tilbage til Arden og Mariager, og med endnu flere opgaver fx socialrådgivere 1 time om ugen og hjælp til økonomi, Nem ID osv.

Miljø
Stop brug af Round Up i kommunale bede osv.
En ren fjord med mindre udledning af kvælstof og pesticider fra vores landbrug/havbrug
Sikring af rent drikkevand uden spor at sprøjtegifte
Flere kommunale el-biler

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en falliterklæring, at man ikke kan få læger til at arbejde i udkants Danmark

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Formand Mariagerfjord Kommune, Socialistisk Folkeparti Mariagerfjord
Byrådsmedlem Mariagerfjord Kommune, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Mariagerfjord Kommune, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Kultur-og Fritidsudvalget Mariagerfjord Kommune, Socialistisk Folkeparti

2017 - 2017

Regionsrådskandidat Region Nordjylland, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

Professionsbachelor Lærer, Aalborg Seminarium

Erhvervserfaring

Lærer Randers HF & VUC
F

Politiske hverv

Formand Mariagerfjord Kommune, Socialistisk Folkeparti Mariagerfjord
Byrådsmedlem Mariagerfjord Kommune, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Mariagerfjord Kommune, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Kultur-og Fritidsudvalget Mariagerfjord Kommune, Socialistisk Folkeparti

2017 - 2017

Regionsrådskandidat Region Nordjylland, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

Professionsbachelor Lærer, Aalborg Seminarium

Erhvervserfaring

Lærer Randers HF & VUC

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland