PERSONPROFIL

Peter Rasmussen

Dansk Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Vesthimmerland
Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 5. oktober 1982 i Frederikssund

O

Peter Rasmussen var i år 2017 kandidat for Dansk Folkeparti ved Kommunalvalget i Vesthimmerlands kommune, og Kandidat til Regionsrådet i Region Nordjylland. Peter Rasmussen blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Politisk har han i dag stilling som lokalformand for Dansk Folkeparti i Vesthimmerland Lokalafdeling, og i sit civile erhverv Arbejder han som murer.

Hans uddannelsesbaggrund er en 10. klasses afgangseksamen, efterfulgt af en erhvervsuddannelse som i 2016 blev suppleret med en mini Master of Business Administration (MBA) ved Probana Business School.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 127 Dansk Folkeparti in total 1711
KV 2013 Personlige stemmer 76 Dansk Folkeparti in total 1751

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Børn, unge, ældre og sundhed hænger sammen.

Hvis vi begynder at prioritere Børn og unges sundhed højere gennem undervisning i feks. skolerne, vil det automatisk følge de næste generationer gennem livet og mindske behovet for medicin og behandling når de bliver ældre. Der er enorme recurser at hente ved denne model, recurser som vi kan bruge at udvikle og forbedre andre områder som unddannelse, erhverv og miljø. Det er på tide at der bliver gjort op med ideen om at alt skal samles i store klynger, få steder i landet og ideen om at vi skal behandle fremfor at forebygge. Den måde at tænke på vil jeg gøre op med og arbejde for at vi får ændret.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der kan spares mere på sundhedsområdet, uden at der sker serviceforringelser.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Knud Kristensen har været en god borgmester for Vesthimmerlands Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Politikerne skal lukke små institutioner såsom skoler, børnehaver eller plejecentre frem for at spare over en bred kam, fx 2 procent overalt, for at finde besparelser.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har så mange veje og stier der er af så ringe kvalitet at de skal opprioriteres. mange steder er de så dårlige at de er farlige at færdes på. Samtidig har vi meget dårlig busforbindelser til store dele af vores kommune, så det bør vi kunne gøre bedre.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør ikke bruges resurcer på at få integreret flygtninge da de kun skal være her midlertidigt. Vi bør istedet sikre at der bliver lavet hjemsendelses planer for alle flygtninge der kommer til kommunen.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 195 Dansk Folkeparti in total 28234

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Børn, unge, ældre og sundhed hænger sammen.

Hvis vi begynder at prioritere Børn og unges sundhed højere gennem undervisning i feks. skolerne, vil det automatisk følge de næste generationer gennem livet og mindske behovet for medicin og behandling når de bliver ældre. Der er enorme recurser at hente ved denne model, recurser som vi kan bruge at udvikle og forbedre andre områder som unddannelse, erhverv og miljø. Det er på tide at der bliver gjort op med ideen om at alt skal samles i store klynger, få steder i landet og ideen om at vi skal behandle fremfor at forebygge. Den måde at tænke på vil jeg gøre op med og arbejde for at vi får ændret.

Kandidaten på de sociale medier

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Lokal formand

Uddannelse

faglært hillerød

Erhvervserfaring

Murer
O

Politiske hverv

Lokal formand

Uddannelse

faglært hillerød

Erhvervserfaring

Murer

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland