PERSONPROFIL

Preben Bang Henriksen

Venstre

Valgt i Nordjyllands Storkreds

Født 11. februar 1954 Gift 2 børn Bor i Aalborg Kommune

V

Mærkesager

  • Skattepolitik
  • Retspolitik
  • Økonomi

Med kandidatens egne ord

Måske er vi ikke enige i alt: Find en anden, der er bedre - eller stem på mig!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Desværre indgår vi ikke en prioritering af ressourcerne i sundhedsvæsenet.

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal dog i givet fald være tilsvarende forpligtelser for private til akutberedskab og "rettelser" af begåede fejl.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kriminelle udlændinge skal UD i videst mulig omfang.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi ikke forhøjer folkepensionsalderen i overensstemmelse med levealderen, bliver der et "gab" (flere ældre pensionister), der skal forsørges ordentligt på den ene eller anden måde. Vi skal ikke efterabe Grækenland og Italien.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi betaler mere end det niveau, som FN har fastsat.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er rigeligt med resocialiseringstilbud i dag. Straf har en præventiv virkning over for andre, der overvejer kriminalitet.

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ungdomskriminalitetsnævnet er nedsat og kommer forhåbentligt til at virke.

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grov vold og mishandling straffes alt for mildt. Eks. hvor ører klippes af og øjne krattes ud, giver det i dag 3 års fængsel (med mulighed for prøveløsladelse).

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Suppleret med kontrol for tyvekoster med videre ved ind- og udrejse.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Det er i orden at finansiere en tredje Limfjordsforbindelse helt eller delvist med brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg foretrækker en statslig finansiering, alternativt statslig + kommunal. Evt. suppleret med brugerbetaling, hvis nødvendigt.

44 Politikerne skal modvirke lægemangel i Nordjylland ved at give bedre løn og mere attraktive arbejdsforhold til de læger, der vil slå sig ned i yderområderne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Folketinget skal gennem lovgivning sikre et ensartet serviceniveau på kernevelfærden i alle kommuner, så børn, unge og ældre får den samme service, uanset hvor de bor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Venstre

2011 - nu

Folketingsmedlem Nordjyllands Storkreds, Venstre
Grundlovsordfører Folketinget, Venstre
Retsordfører Folketinget, Venstre
Næstformand for Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne Folketinget, Venstre

2011 - nu

Medlem af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Folketinget, Venstre

2011 - nu

Medlem af Indfødsretsudvalget Folketinget, Venstre

2011 - nu

Medlem af Retsudvalget Folketinget, Venstre

2011 - nu

Medlem af Udlændinge- og Integrationsudvalget Folketinget, Venstre

Tillidsposter

Bestyrelsesformand Ringvejens Erhvervsinvest A/S
Bestyrelsesformand Højslev Teglværk A/S
Bestyrelsesformand Kangamiut Holding A/S
Bestyrelsesformand Tychsen Teglværk A/S
Bestyrelsesformand Randers Tegl A/S
Bestyrelsesformand Polaris Electronic A/S
Bestyrelsesformand Ejendomsselskabet Kærholt I K/S
Bestyrelsesmedlem Kommanditselskabet Flø
Bestyrelsesmedlem Kodif Putlitz I ApS
Bestyrelsesmedlem K/S Difko Putlitz I
Bestyrelsesmedlem N.S. Holding Nørresundby A/S
Bestyrelsesmedlem Grønlandshavnens Ejendomme A/S
Bestyrelsesmedlem NTC Ejendom A/S
Bestyrelsesmedlem Aalborg Havn AS

2016 - nu

Bestyrelsesmedlem Invest in Aalborg

Uddannelse

1974 - 1979

Cand.jur Aarhus Universitet

1971 - 1974

Student Nørresundby Gymnasium

1972 - 1973

Garden City High School, New York

Erhvervserfaring

2011 - nu

Advokat (H) Advokatfirmaet Børge Nielsen

1886 - nu

Møderet for Højesteret

1983 - 2011

Selvstændig advokatvirksomhed Aalborg

1982 - nu

Møderet for Landsretten

1979 - 1982

Advokatfuldmægtig Landsretssagfører Bent Kinnerup
V

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Venstre

2011 - nu

Folketingsmedlem Nordjyllands Storkreds, Venstre
Grundlovsordfører Folketinget, Venstre
Retsordfører Folketinget, Venstre
Næstformand for Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne Folketinget, Venstre

2011 - nu

Medlem af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Folketinget, Venstre

2011 - nu

Medlem af Indfødsretsudvalget Folketinget, Venstre

2011 - nu

Medlem af Retsudvalget Folketinget, Venstre

2011 - nu

Medlem af Udlændinge- og Integrationsudvalget Folketinget, Venstre

Tillidsposter

Bestyrelsesformand Ringvejens Erhvervsinvest A/S
Bestyrelsesformand Højslev Teglværk A/S
Bestyrelsesformand Kangamiut Holding A/S
Bestyrelsesformand Tychsen Teglværk A/S
Bestyrelsesformand Randers Tegl A/S
Bestyrelsesformand Polaris Electronic A/S
Bestyrelsesformand Ejendomsselskabet Kærholt I K/S
Bestyrelsesmedlem Kommanditselskabet Flø
Bestyrelsesmedlem Kodif Putlitz I ApS
Bestyrelsesmedlem K/S Difko Putlitz I
Bestyrelsesmedlem N.S. Holding Nørresundby A/S
Bestyrelsesmedlem Grønlandshavnens Ejendomme A/S
Bestyrelsesmedlem NTC Ejendom A/S
Bestyrelsesmedlem Aalborg Havn AS

2016 - nu

Bestyrelsesmedlem Invest in Aalborg

Uddannelse

1974 - 1979

Cand.jur Aarhus Universitet

1971 - 1974

Student Nørresundby Gymnasium

1972 - 1973

Garden City High School, New York

Erhvervserfaring

2011 - nu

Advokat (H) Advokatfirmaet Børge Nielsen

1886 - nu

Møderet for Højesteret

1983 - 2011

Selvstændig advokatvirksomhed Aalborg

1982 - nu

Møderet for Landsretten

1979 - 1982

Advokatfuldmægtig Landsretssagfører Bent Kinnerup

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland