PERSONPROFIL

Søren Dolmer

Radikale Venstre

Spidskandidat i Vesthimmerland
Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 17. oktober 1965 i Aarhus Gift 3 børn

B

Søren Dolmer var i år 2017 spidskandidat for Radikale Venstre ved Kommunalvalget i Vesthimmerlands kommune, og Kandidat til Regionsrådet Region Nordjylland. Søren Dolmer blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Han har været opstillet for partiet i Vesthimmerlands kommune siden valget i 2013. Søren Dolmer er formand for Radikale Venstres lokalafdeling i Vesthimmerland.

Søren Dolmer er uddannet i økonomi og som agronom fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, og han har siden læst en meritlæreruddannelse ved Aalborg Seminarium og en diplomuddannelse i ledelse. Søren Dolmer arbejder til daglig som forstander ved Farsø Efterskole, og han har tidligere bl.a. arbejdet som økonomikonsulent og afdelingsleder ved Aalborg Amts Landboforening. Han er desuden aktiv i lokalområdet bl.a. som kasserer for spejderne i Strandby. Privat er Søren Dolmer bosat i Stistrup. Han er gift, og han har tre voksne børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 232 Radikale Venstre in total 628
KV 2013 Personlige stemmer 115 Radikale Venstre in total 799

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

I 25 år har jeg arbejdet med rådgivning/vejledning af såvel unge og voksne.

Jeg får at mine omgivelse at vide, - at jeg er god til at gennemskue økonomiske sammenhænge og til at prioritere ressourcer på en fair og ordentlig måde.

Det er disse kompetencer jeg tager med ind i politik i fald vælgerne synes jeg skal i byrådet i Vesthimmerland.

Politisk er jeg særligt optaget af at skabe gode vilkår for børn og unge i institutionen, skolen og i fritiden.

Korrekt tror jeg nu det handler om at vise tillid til de mange dygtige medarbejdere vi har i Vesthimmerland på institutionerne og i skolen. Vi skal have mindre detailstyring, så der bliver plads til den lokale kvalitetsudvikling.

Dertil kommer naturligvis også at vi i størst muligt omfang skal fastholde de økonomiske ressourcer, der er på børne- og unge området.

Jeg sidder i kommunens Fritidsråd på vegne af Spejdere og FDF og er optaget af at fastholde de gode vilkår, vi i Vesthimmerland har for de frivillige foreninger i bredeste forstand.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der kan spares mere på sundhedsområdet, uden at der sker serviceforringelser.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Knud Kristensen har været en god borgmester for Vesthimmerlands Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Politikerne skal lukke små institutioner såsom skoler, børnehaver eller plejecentre frem for at spare over en bred kam, fx 2 procent overalt, for at finde besparelser.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil "købe" præmissen enten lukning eller "grønthøster" besparelser. Jeg vil se mere nuanceret på besparelsesmulighederne.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er godt på vej, - men vi mangler lige at få det biologisk nedbrydelige affald adskilt fra husholdningsaffaldet.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke spares på idrætsområdet, ej heller nødvendigvis tilføres flere midler. Området skal understøttes og have positiv opmærksomhed.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der sker rigtig meget på kulturområdet og med oversigten hvor alle privatpersoner, foreninger, menighedråd og kommunen kan fortælle om deres engagementer så der det også muligt at få et overblik,

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal efter min opfattelse bruge flere penge på tidlig indsats hvilket giver mulighed for besparelse på et senere tidspunkt fordi nogle af de tunge sociale problemer er blevet afhjulpet på det tidligere tidspunkt.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal være dygtigere og mere i mødekommende i forhold til at integrerer flygtninge primært ved at få dem ud på arbejdsmarkedet.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Igen er præmissen for spørgsmålet for enkel til at jeg vil besvare det.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På de store skoler kunne det være hensigtsmæssigt, alternativt skal der være midler til et antal 2-lærer lektioner i de større klasser.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe vi har de udfordringer vi har på en række kerne velfærdsområder (børn, skole, socialt udsatte), så er der ikke plads til at sænke kommuneskatten.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal støtte landsbyerne og bidrage til at der kan ske en udvikling og fastholde de gode initiativer der er taget.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tænker at vi i Vesthimmerlands Kommune er gode til at sikre bevaring af vores natur. Som er et af vores største aktiver, det skal vi fortsætte med.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have en aktiv kulturpolitik gerne med større begivenheder og gerne med medfinansiering fra det private erhvervsliv.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Jeg har ikke kendskab til at vi skulle have socialt udsatte boligområder i Vesthimmerland.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spørgsmålet er om det handler om penge eller om det mere handler om netværk og at skabe åbninger hvor flygtninge kan blive integreret i lokalsamfundet.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er formentligt et område hvor der aldrig er penge nok, men hvor der i Vesthimmerland er plads til at opprioritere indsatsen.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan efter min opfattelse brug for at definere hvilken kvalitet vi ønsker at opretholde på børneområdet og så afsatte de penge der skal til for at opretholde det kvalitetsniveau.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Igen er jeg ikke overbevist om at det handler om penge snarere end at det handler om at skabe gode rammer for en godt samarbejde imellem kommunen og nuværende og kommende private virksomheder.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spørgsmålet er om ikke snarere grundskylden skal sætte op. Vi har en lavere grundskyld end flere andre nordjyske kommuner.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 217 Radikale Venstre in total 9775

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

I 25 år har jeg arbejdet med rådgivning/vejledning af såvel unge og voksne.

Jeg får at mine omgivelse at vide, - at jeg er god til at gennemskue økonomiske sammenhænge og til at prioritere ressourcer på en fair og ordentlig måde.

Det er disse kompetencer jeg tager med ind i politik i fald vælgerne synes jeg skal i byrådet i Vesthimmerland.

Politisk er jeg særligt optaget af at skabe gode vilkår for børn og unge i institutionen, skolen og i fritiden.

Korrekt tror jeg nu det handler om at vise tillid til de mange dygtige medarbejdere vi har i Vesthimmerland på institutionerne og i skolen. Vi skal have mindre detailstyring, så der bliver plads til den lokale kvalitetsudvikling.

Dertil kommer naturligvis også at vi i størst muligt omfang skal fastholde de økonomiske ressourcer, der er på børne- og unge området.

Jeg sidder i kommunens Fritidsråd på vegne af Spejdere og FDF og er optaget af at fastholde de gode vilkår, vi i Vesthimmerland har for de frivillige foreninger i bredeste forstand.

Kandidaten på de sociale medier

Kandidaten på de sociale medier

Tillidsposter

Formand Radikale Venstre, Vesthimmerland

Uddannelse

2008 - 2010

Professionsbachelor Meritlæreruddannelse, Aalborg Seminarium

1986 - 1991

Kandidat cand.agro. og økonomi, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

Erhvervserfaring

1998 - nu

Forstander Farsø Efterskole
B

Tillidsposter

Formand Radikale Venstre, Vesthimmerland

Uddannelse

2008 - 2010

Professionsbachelor Meritlæreruddannelse, Aalborg Seminarium

1986 - 1991

Kandidat cand.agro. og økonomi, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

Erhvervserfaring

1998 - nu

Forstander Farsø Efterskole

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland