PERSONPROFIL

Søren Meier Jensen

Venstre

Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 18. november 1974 i Aalborg Single 1 barn

V

Søren Meier Jensen var regionsrådskandidat i Region Nordjylland for Venstre ved regionsrådsvalget 2017. Han blev ikke valgt ind.

Søren Meier Jensen er oprindeligt uddannet inden for handel og som sikkerhedsvagt, men han har siden gjort karriere ved Forsvaret, hvor han har været tilknyttet siden 1998. Han arbejder i dag som oversergent i Flyvevåbnet. Privat er Søren Meier Jensen far til en datter.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 409 Venstre in total 78263

Mærkesager

  • Hospitaler
  • Regional udvikling

Med kandidatens egne ord

I Venstre ønsker vi at sætte mennesket før systemet. Vi ønsker at tage afsæt i de løsninger, der virker, og som skaber størst værdi for patienter og borgere.
Det må og skal systemet tilpasses efter -ikke omvendt!

JEG VIL ARBEJDE FOR:

Meget mere og bedre fokus på vores veteraner bl.a. ved at Nordjylland får Danmarks første veterankoordinator på regionsniveau.

Der skal fokus på sundhedsområdet som er en central kernevelfærdsydelse, som alle danskere gennem livet i større eller mindre omfang vil være i berøring med.

Vi skal have den den 3. Limfjordsforbindelse hurtigst muligt.

HVEM ER JEG:

Jeg er 42 år, født og opvokset i Skalborg, en forstad til Aalborg. Jeg har en HH-eksamen fra Handelsskolen i Aalborg og er uddannet sikkerhedsvagt med svendebrev fra Aarhus Tech.

Jeg aftjente min værnepligt i Holstebro ved Jydsk Dragonregiment. Efter aftjent værnepligt gik turen tilbage til Aalborg, hvor jeg gennemgik hærens militærpoliti-uddannelse.

Jeg har herefter forrettet tjeneste ved militærpolitiet hos Flyvevåbnet.

På nuværende tidspunkt har jeg haft 4 udsendelser med forsvaret.

Jeg er pt. ansat ved Air Transport Wing i Aalborg.

Privat bor jeg i Nørresundby og har en dejligt datter på 3 år.

I min fritid dyrker jeg gerne sport, bl.a cykling, spinning, fodbold, styrketræning og svømning.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nu har Venstre droppet 2% sparekravet. så mon ikke det kan give lidt luft

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det betyder at det offentlige kan sende en regning til privat hospitaler når de skal rette op på de fejloperationer som de private laver så ja

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fortidens synder skal findes og drages til ansvar hvis muligt.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Uddannelse

Erhvervsuddannelse
Gymnasiel Uddannelse
V

Uddannelse

Erhvervsuddannelse
Gymnasiel Uddannelse

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland