PERSONPROFIL

Søren Valgreen Knudsen

Socialdemokratiet

Folketingskandidat i Nordjyllands Storkreds, spidskandidat i Vesthimmerlandskredsen

Bor i Aalborg Kommune

A

Valgresultater

RV 2019 Personlige stemmer 58 0

Mærkesager

  • Børn og ungeområdet
  • Skole og uddannelse
  • Socialpolitik
  • Hospitaler og sundhed
  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

Hvorfor bør man stemme på mig?

Man bør stemme på mig, hvis man vil have en kandidat, der sætter virkelighedens behov højere end skrivebordsprojekter og excelark. Hvis man mener, at vi skal have tilliden til vores offentligt ansatte tilbage, og at vi skal sikre varme hænder nok til den borgernære velfærd.

Man bør stemme på mig, hvis man mener, at vi skal bruge det økonomiske råderum på at fremtidssikre Danmark. At vi skal investere i grøn teknologi og uddannelse. At vi skal løfte folk ud af fattigdom og social armod, så de kan klare sig selv, og hjælpe de mange borgere med stress og depression, så de ikke falder igennem.

Man bør stemme på mig, hvis man vil have en kandidat, der mener at vi skal sikre et trygt arbejdsmarked. At vi skal sikre, at alle har ret til en værdig tilbagetrækning. At vi skal investere mere i arbejdsmiljø og styrke arbejdstilsynet, og at vi skal stoppe for social dumping.

Disse mærkesager, kan du læse mere om på min hjemmeside www.stemsøren.dk

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, dagpenge er en god sikkerhed for den enkelte og finansministeriet har lige slået fast, at det også er en god forretning for Danmark.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er ikke imod arbejdskraft fra andre EU-lande, men alle skal arbejde på samme vilkår. Vi skal vogte os for virksomheder der udnytter billig udenlandsk arbejdskraft. De danske arbejdsforhold og lønninger skal sikres, så vi ikke undergraver de danske overenskomster.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men det skal være borgernære, varme hænder. Vi har ikke brug for yderligere administration og kontrol.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrencen er ikke med til at skabe bedre kvalitet. Det er kun med til at presse systemet, hvilket går ud over arbejdsmiljøet og den kvalitet som patienterne modtager. Der er ikke beviser for, at det private skulle være bedre. Tværtimod tyder det på, at kvaliteten er lavere i det private.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi vil have et sundhedsvæsen med fortsat høj kvalitet, så bliver vi nødt til at foretage prioriteringer. Heldigvis er der allerede etableret et medicinråd, der skal tage stilling til den slags spørgsmål. Og når der her er truffet en beslutning, så skal politikerne holde sig fra at blande sig.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej vi skal ikke begynde at indføre brugerbetaling. Det vil ende med at skabe et A- og B-hold blandt borgerne, hvilket vil være ødelæggende for vores sammenhængskraft.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den danske integrationspolitik er for ensidig, når den kun fremhæver de negative sider og aldrig de mange positive sider ved indvandringen. Men når det handler om asylpolitikken, så bliver vi nødt til at få politisk kontrol over antallet af flygtninge til Danmark, så vi kan sikre at integrationen kan følge med.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det er personfarlig eller vedvarende kriminalitet, så skal det være lettere at udvise.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Stor ulighed er urimeligt og usundt for vores samfund. Der skal selvfølgeligt være en fortjeneste for flid, men vi skal sikre at dem som har allermest, ikke stikker af fra almindelige mennesker.

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja. Bare sidste år, blev 12.000 børn ramt af fattigdom. Det er ikke anstændigt. Det er desuden en dårlig forretning for Danmark, da børnefattigdom ofte betyder, at folk ikke kommer på arbejdsmarked eller at de ender i kriminalitet. Det skal kunne betale sig at arbejde, men i stedet for at presse ydelserne helt i bund, bør vi i stedet lette skatten på arbejde i bunden.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bare sidste år blev 12.000 børn ramt af fattigdom. Det er ikke anstændigt. Det er desuden en dårlig forretning for Danmark, da børnefattigdom ofte betyder, at folk ikke kommer på arbejdsmarked eller at de ender i kriminalitet. Det skal kunne betale sig at arbejde, men i stedet for at presse ydelserne helt i bund, bør vi lette skatten på arbejde i bunden.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvom jeg synes at det var nogle gode tiltag der var tænkt ind i folkeskolereformen, med mere fysisk aktivitet, flere håndværksfag og lektiecafeer, så er skoledagene blevet for lange, især i de mindre klasser. Det skal vi have ændret på.

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvom intentionen med inklusionen har været prisværdig, så har erfaringen vist, at det mange steder skaber så store forstyrrelse, at alle taber på det. Det afhænger i sidste ende om der er normering nok, til både at give særlig opmærksomhed til dem med behov, og kunne udfordre resten af klassen. Midlerne til den tilstrækkelige normering er desværre ikke fulgt med, og derfor må vi enten finde dem, eller vi må gentænke inklusionsstrategien.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alt for mange børn og unge mistrives. Det skyldes en lang række faktorer, men mange test i de små klasser, er med til at skabe en usund præstationskultur. Jeg mener at der skal skrues ned for antallet af test, især i de små klasser, hvor fokus skal være ligeså meget på leg, dannelse og at lære at indgå i fællesskaber med andre.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være ressourcer nok, til at alle ældre kan få en værdig pleje. Sådan er det desværre langt fra i dag. Vi kan spare mange penge i det offentlige ved bl.a at reducere på administration og på kontrol, så de ekstra penge til ældreplejen behøver ikke at gå fra anden borgernær velfærd.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej vi skal ikke have A- og B-hold blandt de ældre, hvor nogle kan købe sig til en masse, mens andre må nøjes med minimal pleje. Der skal være den samme service af høj kvalitet til alle.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvom vi bliver ældre, så bliver vi ikke nødvendigvis senere gamle. Jeg tror at 67 år er grænsen for, hvor lang tid de fleste mennesker kan klare at være på arbejdsmarkedet. I dag er der allerede faggrupper, der har svært ved at nå de 67 år. Dem skal vi sikre en mulighed for en værdig tilbagetrækning.

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et valg, om vi vil bruge penge på skattelettelser eller velfærd. Længe har det handlet om skattelettelser, og konsekvensen er, at vores velfærdsinstitutioner er slidte og der kan ikke leveres den service, som borgerne har krav på. Det er på tide, at vi sætter velfærden først.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udligningen i dag er uretfærdig. Fx når de rige kommuner i Nordsjælland indregner deres au pair-piger som indvandrer, så de ikke skal betale deres del af integrationsindsatsen. Det er generelt rimeligt, at de rige kommuner hjælper de fattigste.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja det kan være en fornuftig måde at hjælpe folk til at tage nogle mere sunde beslutninger.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, det er nu hvor vi har et stort økonomisk råderum, at vi skal investere i fremtiden. Vi skal investere i at dygtiggøre unge gennem god uddannelse, vi skal løfte folk ud af social armod, så de kan klare sig selv, og vi skal investere i at folk er sunde, raske og glade.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den generelle selskabsskat ligger på et fornuftigt niveau. Problemer er dem, som laver skatteunddragelser og ikke betaler skat i Danmark. De skal have nogle over nakken og bidrage på samme måde som alle andre til fællesskabet.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Det generelt høje lønniveau, sikrer at folk er sunde og raske og kan arbejde længe og kvalificeret. Desuden er der mange borgere i Danmark, der ikke har en særlig høj løn.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Årene mellem 16-18 er vigtige år, hvor de unge begynder at bliver voksne. Det er vigtigt, at de lærer at omgås hinanden, uden at de skal være fulde. At rykke grænsen vil måske synes voldsomt, men jeg tror hurtigt at det bliver normalt, akkurat som at rygeloven hurtigt blev en normal ting og at vi i dag synes at tanken om at man måtte ryge i toge og på restauranter virker mærkeligt.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at vi bør omtænke støtten. Jeg mener at vuggestue, børnehave og fritidsordning bør være gratis for alle, og at der herefter skal gives yderligere støtte til dem med særlige behov.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, men i stedet for at der skal være en masse forskellige tilskudsordninger der koster dyrt i administration, så bør vi gøre vuggestuer, børnehaver og fritidshjem gratis og herefter give yderligere støtte til dem med særlige behov.

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal hverken finde os i overgreb på menneskerettighederne eller på de mange russiske aggressioner vi oplever for tiden. Vi skal have sat mere fokus på forsvarssamarbejdet i EU, og sammen sikre, at vi har et moderne og velfungende forsvar, der kan stå stærkt i en tid, hvor vi ikke kan regne med samme støtte fra USA, som vi har været vant til.

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Desværre er den internationale orden ikke så stabil, som den var for blot 10 år siden. Vi står i en situation, hvor EU ikke kan regne med samme opbakning for USA, som tidligere og derfor er det helt afgørende, at vi får styrket vores fælles forsvar.

30 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe at pengene bliver brugt rigtigt, så skal vi selvfølgeligt også bruge penge på udviklingsbistand. Stabilitet og sikkerhed i verden, medfører mindre uro, færre flygtning og mere velstand for alle.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn skal ikke behandles som voksne kriminelle. For børn der begår kriminalitet, er det socialvæsenet der skal sætte ind - ikke retsvæsenet.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja personfarlig kriminalitet skal straffes hårdere.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt her at skelne mellem personfarlig og ikke-personfarlig kriminalitet og om det er en førstegangsforbrydelse eller en vane-kriminel. Førstegangsforbrydere der har begået ikke-personfarlig kriminalitet, bør i høj grad forsøges resocialiserede. På den måde koster de ikke samfundet så meget og de kommer ikke kontakt med de hardcore kriminelle, der ellers vil kunne hive dem dybere ind i kriminalitet. Derimod skal der være en hård konsekvens for de farlige og vanekriminelle

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja det vil være godt med initiativer der kunne oplyse og belønne genbrug. Men vi skal primært gå efter at regulerer producenterne og ikke forbrugerne.

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, der skal være incitament til at vælge en mere miljøvenlig løsning.

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, der skal stilles større krav til virksomhederne, for at få dem til at anvende mere grøn teknologi og have større miljøbevidsthed

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har overladt for meget magt, når det kommer lovgivning, der ensidigt fremmer det frie markedet, mens at vi mangler de tilsvarende reformer, der skal sikre at vi sammen kan regulere markedet og bruge dets kræfter til sociale reformer.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bliver nødt til at få politisk kontrol over antallet af flygtninge til Danmark, så vi kan sikre at integrationen kan følge med. Ved at lave et modtagecenter uden for Danmark, kan man bl.a. vurdere om folk er flygtninge eller immigranter, og vi kan sikre at folk ikke begiver sig ud på den dødelige rute over Middelhavet.

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe der ikke er styr på EU's ydre grænser og så længe der er kriminelle bander fra bl.a. Østeuropa der begår kriminalitet i Danmark, så skal vi fastholde den danske grænsekontrol.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej tværtimod. Erfaringen viser, at det ofte er det offentlige der må ind og betale for oprydningen, når de private ikke kan levere. Det har vi bl.a. set inden for ældreplejen. Der er heller ikke nogen beviser for, at kvaliteten skulle være højere i det private sundhedsvæsen - tværtimod.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, men det skyldes især at politikerne har tabt forbindelsen til virkeligheden, og at de vil detailstyre alt på de offentlige institutioner med skrivebordsprojekter og excelark. Vi skal have tillid og magt tilbage ud i virkeligheden og til vores dygtige offentlige ansatte.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, alt for mange offentlige midler går til dokumentation og kontrol, uden at vi ved om det forøger kvaliteten af den service som borgeren får. Vi skal tilbage til at fagligheden er i fokus og at den borgernære velfærd opprioriteres.

43 Folketinget skal gennem lovgivning sikre et ensartet serviceniveau på kernevelfærden i alle kommuner, så børn, unge og ældre får den samme service, uanset hvor de bor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja det skal sikres et ensartet minimumskrav til kvaliteten i kommunerne.

44 Det er i orden at finansiere en tredje Limfjordsforbindelse helt eller delvist med brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at det er afgørende for vores udviklingen af vores region, at vi får en tredje forbindelse. Men det er en statslig opgave at sikre finansiering, og med det tilskud som Aalborg Kommune har budt til med, så burde den kunne opføres uden brugerbetaling.

45 Politikerne skal modvirke lægemangel i Nordjylland ved at give bedre løn og mere attraktive arbejdsforhold til de læger, der vil slå sig ned i yderområderne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lægemanglen er en af de største udfordringer i vores sundhedsvæsen. Vi må bruge mange metoder til at få flere til yderområderne. Der skal oprettes flere speciallægestillinger i almen medicin og der skal mere fokus på det på lægestudiet. Attraktive arbejdsforhold, fx i lægehuse, vil kunne tiltrække flere nu og her.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2017 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2015 - 2017

Bestyrelsesmedlem VUF - Voksen Uddannelsescenter Frederiksberg

2014 - 2016

Næstformand Uddannelsesrådet, Aalborg Universitet

2013 - 2015

Bestyrelsesmedlem Aalborg Universitet

2013 - 2014

Næstformand FADL

2014 - 2016

Næstformand Uddannelsesrådet, Aalborg Kommune

2017 - nu

Repræsentantskabsmedlem Yngre Læger

2015 - 2016

Uddannelsespolitisk Ordfører Studentersamfundet AAU

2013 - 2014

Næstformand Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL) Aarhus

2013 - 2014

Bestyrelsesmedlem IMCC - International Medical Cooperation Committee

Uddannelse

2010 - 2017

Stud.Med. Medicin, Aalborg Universitet

2009 - 2010

Udlandsophold Social Work, Auckland University

2005 - 2009

Bachelor Sociologi, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2017 - nu

Læge, Klinisk assistent Psykiatrien, Region Nordjylland

2015 - 2016

Skribent Ugeskrift for Læger

2018 - nu

Ph.d.-studerende Psykiatrien, Region Nordjylland

2013 - 2018

Underviser i kliniske og kommunikative færdigheder Aalborg Universitet

2011 - 2013

Studievejleder Aalborg Universitet
A

Politiske hverv

2017 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2015 - 2017

Bestyrelsesmedlem VUF - Voksen Uddannelsescenter Frederiksberg

2014 - 2016

Næstformand Uddannelsesrådet, Aalborg Universitet

2013 - 2015

Bestyrelsesmedlem Aalborg Universitet

2013 - 2014

Næstformand FADL

2014 - 2016

Næstformand Uddannelsesrådet, Aalborg Kommune

2017 - nu

Repræsentantskabsmedlem Yngre Læger

2015 - 2016

Uddannelsespolitisk Ordfører Studentersamfundet AAU

2013 - 2014

Næstformand Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL) Aarhus

2013 - 2014

Bestyrelsesmedlem IMCC - International Medical Cooperation Committee

Uddannelse

2010 - 2017

Stud.Med. Medicin, Aalborg Universitet

2009 - 2010

Udlandsophold Social Work, Auckland University

2005 - 2009

Bachelor Sociologi, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2017 - nu

Læge, Klinisk assistent Psykiatrien, Region Nordjylland

2015 - 2016

Skribent Ugeskrift for Læger

2018 - nu

Ph.d.-studerende Psykiatrien, Region Nordjylland

2013 - 2018

Underviser i kliniske og kommunikative færdigheder Aalborg Universitet

2011 - 2013

Studievejleder Aalborg Universitet

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland