PERSONPROFIL

Sven Bertelsen

Lokallisten

Valgt ved kommunalvalget i Hjørring

Født 28. august 1954 i Vraa Gift 3 børn

T

Sven Bertelsen (Lokallisten) er byrådsmedlem i Hjørring Kommune. Han er medlem af Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget samt Udvalget for strategisk By- og Landdistriktsudvikling.

Sven Bertelsen er uddannet folkeskolelærer, han har undervist på forskellige folkeskoler siden 1979, senest på Højene Skole. Han er desuden bestyrelsesmedlem for i Vendsyssel Teater. Netop teateret er en personlig interesse, som Sven Bertelsen selv har dyrket bl.a. i kraft af et ophold på Ryslinge Højskoles teaterlinje.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 674 Lokallisten in total 2181
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 858 Lokallisten in total 2928

Mærkesager

  • Ældre
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

Der skal være bedre balance mellem land og by. Der er nu laves nok fyrtårne i Hjørring by - nu skal der være råd til at drifte de gamle institutioner , og så skal der investeres over hele kommunen
Der skal de næste år afsættes flere penge til de ældre, som der samtidig bliver væsentligt flere af - anstændig pleje og nye ældreboformer.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Hjørring Kommune bør udlicitere flere opgaver som fx hjemmehjælp, børnepasning og vedligehold af veje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Hjørring Kommune skal arbejde for at fremme alternative energiformer som biogasanlæg og vindmøller.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Arne Boelt har været en god borgmester for Hjørring Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Formand for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Hjørring Kommune, Lokallisten

1993 - nu

Byrådsmedlem Hjørring Kommune, Lokallisten

2017 - nu

Medlem af Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Hjørring Kommune, Lokallisten

2017 - nu

Medlem af Udvalget for strategisk By- og Landdistriktsudvikling Hjørring Kommune, Lokallisten

Uddannelse

1974 - 1979

Professionsbachelor Lærer, Hjørring Seminarium

Erhvervserfaring

1979 - nu

Folkeskolelærer Højene Skole
T

Politiske hverv

Formand for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Hjørring Kommune, Lokallisten

1993 - nu

Byrådsmedlem Hjørring Kommune, Lokallisten

2017 - nu

Medlem af Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Hjørring Kommune, Lokallisten

2017 - nu

Medlem af Udvalget for strategisk By- og Landdistriktsudvikling Hjørring Kommune, Lokallisten

Uddannelse

1974 - 1979

Professionsbachelor Lærer, Hjørring Seminarium

Erhvervserfaring

1979 - nu

Folkeskolelærer Højene Skole

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland