PERSONPROFIL

Tage Leegaard

Det Konservative Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Thisted
Valgt ved Regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 5. november 1954 i Thisted Gift 3 børn

C

Tage Leegaard (K) er regionsrådsmedlem i Region Nordjylland. Han er medlem af Udvalg for Regional Udvikling samt Klima og Miljøudvalget.

Han var i år 2017 kandidat for Det Konservative Folkeparti ved Kommunalvalget i Thisted kommune, men blev ikke valgt ind.

Han har en uddannelse som matematisk-fysisk student og er landbrugsuddannet. Han var mælkeproducent i 20 år, indtil han i 1999 blev kvægavlsrådgiver. Derefter tog han læreruddannelse i 2005, og han har arbejdet som lærer indtil 2016, hvor jeg gik på efterløn. Denne periode som lærer blev dog afbrudt i en periode, da han blev folketingsmedlem efter Knud Kristensen udtrådte for at blive borgmester. I 2016 var han med til at stifte foreningen FAST - en støtteforening for Sygehuset i Thisted. Han sidder i Fredningsnævnet for Nordjylland Nord, er formand for LAG Thy -Mors og sidder i repræsentantskabet for Thy Mors Energi og Sønderhaa- Hørsted Sparekasse.
Tage Leegaard har tre børn og børnebørn.

Valgresultater

KV 2013 Personlige stemmer 287 Det Konservative Folkeparti in total 2095
KV 2017 Personlige stemmer 197 Det Konservative Folkeparti in total 4116

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

Du skal stemme på mig, fordi jeg har den erfaring og indsigt der skal til, for at skaffe din stemme indflydelse. Jeg brænder for fortsat at gøre mit til at sikre, at vi fortsat har et velfungerende sygehus i Thisted. Jeg vil arbejde for, at vi får skabt den udvikling der vil sikre at vi får øget bosætning i vores område til gavn for alle.
Jeg vil arbejde for, at vi sikrer en fortsat god erhvervsudvikling i vores område, og at vi blandt andet satser på en øget tilgang til erhvervsuddannelserne.
Og så skal vi naturligvis ikke glemme, at jeg finder det vigtigt, at vi har et godt og varieret kulturliv, og at vi passer godt på vores natur og miljø.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen skal betale for ekstra kystsikring, selvom det formelt er statens opgave.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Thisted Kommune skal fortsat byde sig til, hvis staten får brug for nye asylcentre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Thisted Kommune skal investere flere penge i at skabe gode muligheder for tilflyttere i Cold Hawaii-området.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1427 Det Konservative Folkeparti in total 27048

Mærkesager

  • Ungdomsuddannelser
  • Hospitaler

Med kandidatens egne ord

Du skal stemme på mig, fordi jeg har den erfaring og indsigt der skal til, for at skaffe din stemme indflydelse. Jeg brænder for fortsat at gøre mit til at sikre, at vi fortsat har et velfungerende sygehus i Thisted. Jeg vil arbejde for, at vi får skabt den udvikling der vil sikre at vi får øget bosætning i vores område til gavn for alle.
Jeg vil arbejde for, at vi sikrer en fortsat god erhvervsudvikling i vores område, og at vi blandt andet satser på en øget tilgang til erhvervsuddannelserne.
Og så skal vi naturligvis ikke glemme, at jeg finder det vigtigt, at vi har et godt og varieret kulturliv, og at vi passer godt på vores natur og miljø.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er naturligvis nødvendigt, at der findes muligheder for at man kan komme til læge, men der findes ikke noget, som kan erstatte den privatpraktiserende læge, som kender sine patienter.

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er naturligvis fristende at indføre et gebyr, hvis det kan have den effekt, at unødvendige lægebesøg undgås, men hvis man i en periode har behov for ofte at komme til læge vil det blive opfattet som en skat på sygdom, og det er uholdbart. I øvrigt vil det sikkert koste ret meget at administrere en retfærdig ordning!

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der må aldrig blive for langt til sygehuset, så det må være geografien der afgør strukturen!

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør ikke være sammenhæng i de to ting. Jeg er af den opfattelse, at med de rigtige prioriteringer kan man sagtens have akutberedskaber i yderområderne uden at det vil gå ud over helheden.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Specielt erhvervsuddannelserne trænger til at blive opgraderet!

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er af den grundlæggende opfattelse, at regionerne er overflødige, og at de opgaver, som de varetager sagtens kunne klares i fælleskommunale samarbejder.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis formålet er at øge folkesundheden, er jeg helt med på ideen, men spørgsmålet er lidt underligt, for der spørges jo direkte om det er en god ide at screene på raske mennesker, og det er i princippet jo unødvendigt.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi skal have udvikling i hele regionen, er det nødvendigt at satse på hele området. I vores region er det naturligt Aalborg, der er motoren, men det gavner ikke nok i regionens yderområder kun at satse på Aalborg.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi skal holde liv i hele regionen nytter det ikke at skære yderligere i den kollektive trafik!

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Regionsrådsmedlem Region Nordjylland, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Udvalg for Regional Udvikling Region Nordjylland, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Klima-og Miljøudvalget Region Nordjylland, Det Konservative Folkeparti

2010 - 2011

Folketingsmedlem Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

2003 - 2006

Lærer Skive Seminarium

1977 - 1978

Faglært Landmand Hammerum Landbrugsskole
Befalingsmand Hærens Sergentskole Sønderborg

Erhvervserfaring

Tidligere lærer Østre Skole, Thisted
C

Politiske hverv

2018 - nu

Regionsrådsmedlem Region Nordjylland, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Udvalg for Regional Udvikling Region Nordjylland, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Klima-og Miljøudvalget Region Nordjylland, Det Konservative Folkeparti

2010 - 2011

Folketingsmedlem Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

2003 - 2006

Lærer Skive Seminarium

1977 - 1978

Faglært Landmand Hammerum Landbrugsskole
Befalingsmand Hærens Sergentskole Sønderborg

Erhvervserfaring

Tidligere lærer Østre Skole, Thisted

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland