PERSONPROFIL

Thomas Kastrup-Larsen

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Aalborg

Født 3. februar 1973 i Aalborg Gift 3 børn

A

Thomas Kastrup-Larsen (S) er borgmester i Aalborg Kommune. Han er formand for Bevillingsnævnet, og han besidder en række kommunale repræsentantskaber bl.a. formand for Aalborg Havn.

Thomas Kastrup-Larsen startede sin politiske karriere i Socialdemokratiets Ungdom i Aalborg, og blev i 1998 valgt ind i byrådet for Socialdemokratiet for første gang. Efter kommunesammenlægningen blev han i 2007 rådmand i Aalborg Kommune. Han fortsatte som rådmand i kommunen frem til valget i 2013, afbrudt af en kortere periode i 2012, hvor han var fungerende borgmester i Aalborg Kommune. Efter valget i 2013 blev Thomas Kastrup-Larsen borgmester i Aalborg Kommune. I sit politiske liv har han bl.a. beskæftiget sig med erhvervs- og sundhedspolitik.

Thomas Kastrup-Larsen er kandidat i politik og administration fra Aalborg Universitet. Inden han blev rådmand, har han bl.a. arbejdet som afdelingsleder på aftenskolen hos AOF Aalborg og i netværkscenteret på Aalborg Universitet. Thomas Kastrup-Larsen bor i Aalborg. Han er gift med Anna, og sammen har parret tre børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 29498 Socialdemokratiet in total 55886
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 16671 Socialdemokratiet in total 40221
KV 2009

Valgt ind

Personlige stemmer 3377 Socialdemokratiet in total 0

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Jeg mener at det er vigtigt, at vi skal en kommune, hvor der på den ene side er plads til at den enkelte kan realisere sine drømme, og på den anden side er plads og rum at mennesker der har brug for samfundets hjælp kan leve et indholdsfuldt og aktivt liv. Det er vigtigt at vi har en god og omsorgsfuld ældrepleje, ligesom det er vigtigt at folkeskolen, har de ressourcer der skal til for, at vores børn får en god start på uddannelseslivet.

Hele grundlaget for, at vi har en kommune hvor vi har et godt og nært velfærdssamfund er, at vi har et stærkt erhvervsliv. Det har vi heldigvis i Aalborg, og der er indenfor de sidste 2 år blevet skabt over 5000 nye arbejdspladser i Aalborg Kommune. Det skal vi være stolte af, men det kan godt blive endnu bedre, og jeg mener at vi gennem forskellige erhvervsindsatser skal gå målretttet efter at skabe endnu flere jobs.

En af de væsentlige årsager til, at det går godt for erhvervslivet i Aalborg, er at virksomhederne kan tiltrække arbejdskraft. Her betyder Aalborg Universitet, UCN, Tech Collage m.v. rigtigt meget for Aalborg, og det er derfor super vigtigt, at vi fortsat prioriterer uddannelsesbyen Aalborg højt.

Sidst men ikke mindst er det vigtigt, at vi bevarer balancen mellem land og by i Aalborg Kommune. der bor over 70.000 mennesker uden for Aalborg/Nørresundbys bygrænse. Det er vigtigt at vi skaber gode forhold for dem, gennem et markant fokus på vores oplandsbyer og landdistrikter.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Thomas Kastrup-Larsen har været en god borgmester for Aalborg Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Det er en god ide, at Aalborg Midtby bliver mere bilfri, end den er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Udviklingen i landdistrikterne i Aalborg Kommune skal prioriteres højere.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

1998 - nu

Byrådsmedlem Aalborg Kommune, Socialdemokratiet
Formand for Magistraten Aalborg Kommune, Socialdemokratiet

2014 - nu

Borgmester Aalborg Kommune, Socialdemokratiet

2007 - 2012

Rådmand, Sundheds- og Kulturforvaltningen Aalborg Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2017 - nu

Formand Bevillingsnævnet
Formand Nordjyllands Trafikselskab, bestyrelsen
Medlem KL's repræsentantskab
Formand Aalborg Erhvervsråd
Formand Aalborg Havn A/S

2010 - nu

Medlem KKR Nordjylland
Formand Valgbestyrelsen ved kommunale valg
Formand Magistraten
Formand Kommunens styrelse under krig eller truende udsigt til krig

Uddannelse

1992 - 1997

Cand.scient.adm Politik og administration, Aalborg Universitet
A

Politiske hverv

1998 - nu

Byrådsmedlem Aalborg Kommune, Socialdemokratiet
Formand for Magistraten Aalborg Kommune, Socialdemokratiet

2014 - nu

Borgmester Aalborg Kommune, Socialdemokratiet

2007 - 2012

Rådmand, Sundheds- og Kulturforvaltningen Aalborg Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2017 - nu

Formand Bevillingsnævnet
Formand Nordjyllands Trafikselskab, bestyrelsen
Medlem KL's repræsentantskab
Formand Aalborg Erhvervsråd
Formand Aalborg Havn A/S

2010 - nu

Medlem KKR Nordjylland
Formand Valgbestyrelsen ved kommunale valg
Formand Magistraten
Formand Kommunens styrelse under krig eller truende udsigt til krig

Uddannelse

1992 - 1997

Cand.scient.adm Politik og administration, Aalborg Universitet

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland