PERSONPROFIL

Thomas Krog

Socialistisk Folkeparti

Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 12. marts 1971 i Aalborg Gift 2 børn

F

Thomas Krog var regionsrådskandidat i Region Nordjylland for Socialistisk Folkeparti ved regionsrådsvalget 2017. Han blev ikke valgt ind.

Thomas Krog har flere års erfaring som folkevalgt for SF. Han blev valgt for første gang i 2001 i det daværende Nordjyllands Amtsråd, hvor han var medlem af Teknik og Miljøudvalget. I 2005 blev han valgt i Region Nordjylland som spidskandidat for SF, hvor han blev medlem af Forretningsudvalget og Udvalgene for socialområdet og psykiatri. I 2006 blev han midlertidigt medlem af Folketinget som suppleant for partikollegaen Pernille Vigsø Bagge (SF). I sin tid i Folketinget var han uddannelsesordfører og socialordfører. I 2009 blev han valgt til byrådet i Brønderslev Kommune, hvor han bl.a. var formand for Social- og sundhedsudvalget.

Thomas Krog er uddannet kandidat fra Aalborg Universitet. Han arbejder til daglig som politisk konsulent for Muskelsvindfonden. Privat er han bosat i Brønderslev. Han er gift, og han har to børn.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 898 Socialistisk Folkeparti in total 10849

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Jeg vil arbejde for bedre arbejdsvilkår for regionens ansatte, så vi mindsker antallet af nedslidte og sygemeldte og derved sikrer bedre kvalitet for brugerne.

Jeg vil arbejde for at sundhedshuse som det i Brønderslev bliver gjort mere attraktive ved at etablere røntgen og laboratorier til blodprøver.

Jeg vil arbejde for at regionen tager sin del af ansvaret for et rummeligt arbejdsmarked, så også mennesker med nedsat erhvervsevne får en plads i helheden.

Jeg vil arbejde for at der ved råstofudvinding tages bedre hensyn til drikkevandssikring og at regionen øger brugen af genbrugs- og nedbrydningsmaterialer til fremtidige bro- og vejbyggerier.

Jeg vil arbejde for at tanken om en motorvej over Egholm droppes til fordel for et ekstra tunnelrør.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, der skal være lighed i sundhed.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men det skal opprioriteres, når det kan styrke det generelle serviceniveau.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Togdriften i Nordjylland er katastrofal, men det er ikke kun regionen, der skal betale.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De trækker penge ud af det offentlige og skader dermed det samlede sundhedsvæsen. Og så er jeg stor tilhænger af lighed i sundhed!

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal arbejde meget mere med genanvendelse.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2009 - 2013

Byrådsmedlem Brønderslev Kommune, Socialistisk Folkeparti

2009 - 2013

Formand Social og Sundhedsudvalget Brønderslev Kommune, Socialistisk Folkeparti

2005 - 2009

Regionsrådsmedlem Region Nordjylland, Socialistisk Folkeparti

2005 - 2009

Medlem, Forretningsudvalget Region Nordjylland, Socialistisk Folkeparti

2005 - 2009

Medlem, Udvalget for Social og psykiatri Region Nordjylland, Socialistisk Folkeparti

2006 - 2006

Folketingsmedlem Folketinget, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

cand.comm. Aalborg Universitet

Erhvervserfaring

Politisk konsulent Muskelsvindfonden
F

Politiske hverv

2009 - 2013

Byrådsmedlem Brønderslev Kommune, Socialistisk Folkeparti

2009 - 2013

Formand Social og Sundhedsudvalget Brønderslev Kommune, Socialistisk Folkeparti

2005 - 2009

Regionsrådsmedlem Region Nordjylland, Socialistisk Folkeparti

2005 - 2009

Medlem, Forretningsudvalget Region Nordjylland, Socialistisk Folkeparti

2005 - 2009

Medlem, Udvalget for Social og psykiatri Region Nordjylland, Socialistisk Folkeparti

2006 - 2006

Folketingsmedlem Folketinget, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

cand.comm. Aalborg Universitet

Erhvervserfaring

Politisk konsulent Muskelsvindfonden

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland