PERSONPROFIL

Ulla Astman

Socialdemokratiet

Valgt ved Regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 5. april 1970 i Grenaa Gift 3 børn

A

Ulla Astman (S) er regionsrådsformand i Region Nordjylland, hvilket hun har været siden 2007 og hun er derudover formand for Forretningsudvalget og Vækstforum.

Hun er uddannet cand.scient.adm fra Aalborg Universitet, og hun arbejder i dag som fuldmægtig i Aalborg Kommunes handicapafdeling. Ulla har derudover erfaring som projektleder i Nordjyllands Amt og som fuldmægtig i psykiatrien.

Privat er hun gift med Ole og har tre børn.

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 48586 Socialdemokratiet in total 132252
RV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 48990 Socialdemokratiet in total 118400

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Regional udvikling

Med kandidatens egne ord

For alle mennesker er kompetent og hurtig behandling, omsorg og opfølgning, når de selv eller deres pårørende bliver syge, af vital betydning. Derfor er sikker styring af sundhedsområdet altafgørende. I de seneste 10 år har Socialdemokratiet uden at ryste på hånden leveret denne styring i Region Nordjylland.

Vi behandler flere patienter end nogensinde, der er høj aktivitet, ventetider er nedbragt, kræftbehandlingen er blevet bedre, og færre dør af sygdommen.

Men det kan blive bedre - og det skal blive bedre.

Jeg vil fortsat have 100 pct. fokus på kvaliteten og patientsikkerheden. De to ting er altafgørende for, om et sundhedsvæsen opfattes som - og er!- velfungerende og trygt.

Fokus omfatter også omsorg og pleje, større inddragelse af patienter og pårørende i hele forløbet samt at sikre en kvalificeret opfølgning. Og så skal psykiatriske patienter ligestilles med somatiske, og den sociale ulighed skal nedbringes.

Alt dette kan kun opnås, hvis medarbejdere og ledere sikres de bedst mulige arbejdsvilkår - og betingelser. Det skal ske samtidig med, at alt unødvendigt bureaukrati fjernes, og at vi baserer samarbejdet på tillid i stedet for kontrol.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2007 - nu

Regionsrådsformand Region Nordjylland, Socialdemokratiet

2007 - nu

Formand, Vækstforum Region Nordjylland, Socialdemokratiet

2007 - nu

Formand for Forretningsudvalget Region Nordjylland, Socialdemokratiet

2007 - nu

Formand Danske Regioners Sundhedsudvalg, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2011 - nu

Formand Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Uddannelse

Cand.scient.adm Aalborg Universitet

Erhvervserfaring

2007 - nu

AC Fuldmægtig Aalborg Kommune, Handicapafdelingen

2001 - 2006

Projektleder Nordjyllands Amt

1997 - 2001

AC Fuldmægtig Psykiatrien, Nordjyllands Amt
A

Politiske hverv

2007 - nu

Regionsrådsformand Region Nordjylland, Socialdemokratiet

2007 - nu

Formand, Vækstforum Region Nordjylland, Socialdemokratiet

2007 - nu

Formand for Forretningsudvalget Region Nordjylland, Socialdemokratiet

2007 - nu

Formand Danske Regioners Sundhedsudvalg, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2011 - nu

Formand Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Uddannelse

Cand.scient.adm Aalborg Universitet

Erhvervserfaring

2007 - nu

AC Fuldmægtig Aalborg Kommune, Handicapafdelingen

2001 - 2006

Projektleder Nordjyllands Amt

1997 - 2001

AC Fuldmægtig Psykiatrien, Nordjyllands Amt

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland