PERSONPROFIL

Per Værum Mikkelsen

Enhedslisten

Kandidat ved kommunalvalget i Mariagerfjord
Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 4. september 1959 i Kjellerup Gift 3 børn

Ø

Per Værum Mikkelsen var i år 2017 kandidat for Enhedslisten ved Kommunalvalget i Mariagerfjord kommune, og kandidat til Regionsrådet i Region Nordjylland. Per Værum Mikkelsen blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Per Værum Mikkelsen er uddannet socialpædagog fra Aalborg Socialpædagogiske Seminarium. Han erhverver sig til daglig som familieplejer. Privat er Per Værum Mikkelsen gift og far til tre børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 55 Enhedslisten in total 526

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Vi har i den grad brug for en gevaldig styrkelse af vores basisvelfærd. Der er skåret ned på "varme hænder" overalt i det offentlige system - pædagogerne i vuggestuer/børnehaver/fritidsordninger alt for få til at varetage deres opgave for børnenes udvikling og tarv på bare nogenlunde anstændig vis. I klasserne på skolerne, er der ofte alt for mange elever i klasserne. De gamle, både dem i eget hjem og dem på plejehjemmene, får ikke tilnærmelsesvis den omsorg og kontakt de har brug for.
Jeg vil arbejde for, at vi får en masse flere ansatte i de offentlige institutioner, så den enkelte pædagog, lærer og SOSU'er også får fornemmelsen og arbejdsglæden ved igen at gøre et ordentligt stykke arbejde.
Kommunen skal også tage miljøet i bredeste forstand meget mere alvorligt, f.eks. ved at forbyde alle former for kemisk ukrudtssprøjtning.

Spørgsmål og svar

1 Alle kommunale indkøb i Mariagerfjord skal være økologiske, selvom det er dyrere.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der er for langt til borgerservice i Mariagerfjord Kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Mogens Jespersen har været en god borgmester for Mariagerfjord Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 22 Enhedslisten in total 13797

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Vi har i den grad brug for en gevaldig styrkelse af vores basisvelfærd. Der er skåret ned på "varme hænder" overalt i det offentlige system - pædagogerne i vuggestuer/børnehaver/fritidsordninger alt for få til at varetage deres opgave for børnenes udvikling og tarv på bare nogenlunde anstændig vis. I klasserne på skolerne, er der ofte alt for mange elever i klasserne. De gamle, både dem i eget hjem og dem på plejehjemmene, får ikke tilnærmelsesvis den omsorg og kontakt de har brug for.
Jeg vil arbejde for, at vi får en masse flere ansatte i de offentlige institutioner, så den enkelte pædagog, lærer og SOSU'er også får fornemmelsen og arbejdsglæden ved igen at gøre et ordentligt stykke arbejde.
Kommunen skal også tage miljøet i bredeste forstand meget mere alvorligt, f.eks. ved at forbyde alle former for kemisk ukrudtssprøjtning.

Uddannelse

Bachelor Socialpædagog, Aalborg Socialpædagogiske Seminarium

Erhvervserfaring

Familieplejer
Ø

Uddannelse

Bachelor Socialpædagog, Aalborg Socialpædagogiske Seminarium

Erhvervserfaring

Familieplejer

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland