PERSONPROFIL

Vibeke Merete Gamst

Det Konservative Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Aalborg
Valgt ved Regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 31. juli 1947 i Aarhus Gift 3 børn

C

Vibeke Gamst (K) er byrådsmedlem i Aalborg kommune. Vibeke Gamst blev ikke valgt ind, men indtrådte i februar 2018, da partifællen Thomas Krarup forlod byrådet. Hun er medlem af By- og Landskabsudvalget samt Familie- og Socialudvalget. Hun har derudover været medlem af Aalborg Byråd 2002 - 13 og var til kommunaludvalget i 2005 og 2009 spidskandidat for Konservative Folkeparti.

Vibeke Gamst (K) er desuden, regionsrådsmedlem i Region Nordjylland, hvor hun er formand for Socialudvalget.

Vibeke Gamst er uddannet cand.jur og har bl.a. arbejdet i 28 år ved Nordjyllands Amt som kulturchef og senest i Brønderslev Kommune.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 522 Det Konservative Folkeparti in total 4575

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Sundhed

Med kandidatens egne ord

Jeg ved, hvad jeg taler om. Jeg kender Aalborg og regionen fra mit politiske arbejde siden 2002 og fra mit liv og mit arbejde her. Jeg har et udstrakt netværk og stadig meget på hjerte, som jeg ønsker gennemført. Politik kræver engagement, flid, vedholdenhed og tålmodighed, kærlighed til folk og by/egn. Det besidder jeg. Jeg er klar til at give borgerne her 4 år af mit liv til vores fællesskabs

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Thomas Kastrup-Larsen har været en god borgmester for Aalborg Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Det er en god ide, at Aalborg Midtby bliver mere bilfri, end den er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Udviklingen i landdistrikterne i Aalborg Kommune skal prioriteres højere.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1256 Det Konservative Folkeparti in total 27048
RV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 2018 Det Konservative Folkeparti in total 22136

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

Jeg ved, hvad jeg taler om. Jeg kender Aalborg og regionen fra mit politiske arbejde siden 2002 og fra mit liv og mit arbejde her. Jeg har et udstrakt netværk og stadig meget på hjerte, som jeg ønsker gennemført. Politik kræver engagement, flid, vedholdenhed og tålmodighed, kærlighed til folk og by/egn. Det besidder jeg. Jeg er klar til at give borgerne her 4 år af mit liv til vores fællesskabs

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen kan ikke flytte penge mellem de enkelte områder. Bevillingerne er givet separat.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den slags små gebyrer æder ofte sig selv op i administration, så en indtægt til regionen vil det ikke give. Der er heller ikke belæg for, at der skulle være behov for en adfærdsregulerende betaling. Danskerne misbruger ikke deres læge.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der vil ikke ske yderligere lukning af sygehuse som følge af det nye Aalborg Universitetshospital.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Akutberedskabet skal løftes, hvor ventetiden er længst. Det behøver ikke medføre sænkning af service andre steder.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi får for lidt for pengene. Vi arbejder for dyrt. Vi må lære af andre lande, før vi udvider aktiviteten.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sygehusvæsenet kan hverken drives bedre af staten eller kommunen. Den primære sundhedssektor kan måske drives bedre af kommunerne.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dete r behov for et løft af psykiatrien, men hidtil har psykiatrien ikke udnyttet sit fulde budget. Årsagen er den negative, at vi ikke har kunnet skaffe tilstrækkeligt mange læger.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Væksten i de større byer kommer af sig selv. Det er væksten i de mindre byer, som skal understøttes.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Indhold i uddannelserne eller driften af skolerne skal regionen ikke blande sig i, men som led i denr egionale udvikling bør regionen have større indflydelse på placering og kapacitet. Dete r urimeligt, at det nye lovforslag giver ministeren mulighed for at lægge loft over kapaciteten uden høring af regionen.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Byrådsmedlem Aalborg Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Formand for Socialudvalget Region Nordjylland, Det Konservative Folkeparti
Næstformand, Psykiatriudvalget Region Nordjylland, Det Konservative Folkeparti

2010 - nu

Regionsrådsmedlem Region Nordjylland, Det Konservative Folkeparti

2002 - 2013

Byrådsmedlem Aalborg Kommune, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Brønderslev Gymnasium
Bestyrelsesmedlem Packness Fonden

Uddannelse

Cand.jur. Jura, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2007 - 2009

Fritids- og Kulturchef Brønderslev Kommune

1978 - 2006

Kulturchef Nordjyllands Amt

1977 - 1978

Fuldmægtig Aalborg Universitet
C

Politiske hverv

2018 - nu

Byrådsmedlem Aalborg Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Formand for Socialudvalget Region Nordjylland, Det Konservative Folkeparti
Næstformand, Psykiatriudvalget Region Nordjylland, Det Konservative Folkeparti

2010 - nu

Regionsrådsmedlem Region Nordjylland, Det Konservative Folkeparti

2002 - 2013

Byrådsmedlem Aalborg Kommune, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Brønderslev Gymnasium
Bestyrelsesmedlem Packness Fonden

Uddannelse

Cand.jur. Jura, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2007 - 2009

Fritids- og Kulturchef Brønderslev Kommune

1978 - 2006

Kulturchef Nordjyllands Amt

1977 - 1978

Fuldmægtig Aalborg Universitet

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland