PERSONPROFIL

Winnie Aakjær

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Jammerbugt

Født 14. oktober 1963 i jammerbugt kommune Gift 2 børn

A

Winnie Aakjær (S) er kommunalbestyrelsesmedlem i Jammerbugt Kommune. Hun er næstformand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget.

Hun har været ansat i Borgmestersekretariatet i 18 år i gl. Brovst Kommune (som ved kommunesammenlægningen i 2007 var 1 af 4 kommuner, der blev slået sammen til den nuværende Jammerbugt Kommune), og hun arbejder nu i Borgerservice i kommunen og som personlig handicaphjælper. Med 30 års erfaring i det kommunale har hun et bredt kendskab og godt indblik i, hvad der optager borgerne og rør sig i kommunen. Hun har bl.a. været formand for personaleforeningen og sikkerhedsrepræsentant i 8-10 år. Derudover har hun været formand for kulturcenter Arentsminde og været formand for 2 håndboldklubber og også siddet med i bestyrelserne som medlem. Desuden har hun været med i forældre- og skolebestyrelse.

Winnie har været håndboldtræner for en del hold, selv spillet håndbold i en menneskealder og i øvrigt været aktiv idrætsudøver. Hun holder af naturen, skov, strand og vand og socialt samvær med andre.

Privat har Winnie Aakjær boet i kommunen i 49 år, bor nu i Brovst. Er gift med Jan, har 2 voksne piger.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 364 Socialdemokratiet in total 6087

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

Vil kæmpe for et godt børneliv. Barndommen kommer ikke tilbage. Der skal være bedre normeringer. Vi skal bryde den sociale arv. Udsatte familier skal hjælpes. De handicappede og ældre skal have bedre normeringer i form af varme hænder. Bedre tid, tryghed, omsorg og nærvær. Vi skal være opmærksomme på ensomhed og demens.
Vi skal møde borgerne, der hvor borgerne er og lytte til deres ønsker og behov. Ordentlig korrekt sagsbehandling i mødet med kommunen. Den skal være saglig og faglig begrundet.
Trivsel og faglig udvikling i folkeskolen.
Opbakning og værdsættelse af ildsjæle og frivillige. Vil arbejde for udvikling af fritids- og kulturtilbud for alle aldre.
Der skal fortsat være fokus på øget bosætning og turisme, men vi må ikke glemme dem, der allerede bor, lever og arbejder her.
Vi skal styrke erhvervslivet og bevare lokalsamfundene.
VI skal huske at sætte pris på den fantastiske natur, vi er omgivet af i Jammerbugt.
Vi skal arbejde for et godt og sundt arbejdsmiljø for alle i kommunen.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Jammerbugt Kommune bør udlicitere flere opgaver som fx hjemmehjælp, børnepasning og vedligehold af veje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Det er en god idé at bruge færre penge på kultur og flere på børn og unge i Jammerbugt Kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når der i spørgsmålet ikke er til begge dele, ja så prioriterer jeg børnene og de unge frem for kulturen

3 Mogens Gade har været en god borgmester for Jammerbugt Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan vel altid blive bedre. Synes vi er godt på vej med de nye sorteringsregler der kom i 2017.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Synes da altid man skal gøre så meget som muligt for at borgerne kan blive så raske og rørige som muligt. Det kan da kun være en win win situation for alle. Borgeren får en bedre livskvalitet og samfundet sparer evt. penge på sygefravær og følgesygdomme. Men svært at svare på, når i ikke skriver i spørgsmålet, hvilke andre ting i sundhedsvæsnet, det går ud over.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der stilles alt for store krav og forventninger til hvad lærerne skal kunne klare. Der skal flere resurser til hvis inklusion skal lykkes ordentligt

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke hvis det går ud over velfærden for børn, unge, handicappede og ældre. Velfærd før skattelettelser!!

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Er ikke klar over hvor stort et problem, det er i Jammerbugt Kommune. Men selvfølgelig skal vi gøre en indsats, for at undgå det kommer til at ske.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Er ikke bekendt med der er udlagt steder til erhverv hvor der er naturområde.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mener der allerede er en del personer/foreninger m.m. der gør dette rigtig godt på mange forskellige områder. Der er et bredt og varieret tilbud. Det skal støttes og gerne fortsætte

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kender desværre ikke nok til det område i forhold til andre områder.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal vi helt klart gøre bedre end det er nu. Barndommen kommer ikke igen. Her skal ske en langsigtet investering. Og de udsatte familier skal hjælpes tidligere og mere end nu evt. gerne fra fødslen af/under graviditeten. Den sociale arv skal brydes. Flere varme hænder i institutionerne, der skal udover tid til mere læring være tid til nærvær, omsorg og tryghed.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der ligger Jammerbugt Kommune højt i forhold til mange andre kommuner.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2017 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Jammerbugt Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Næstformand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget Jammerbugt Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

offentlig administration Hjørring Sygehus, admininstration

Erhvervserfaring

Konsulent og personlig handicaphjælper Borgerservice, Jammerbugt Kommune
A

Politiske hverv

2017 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Jammerbugt Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Næstformand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget Jammerbugt Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

offentlig administration Hjørring Sygehus, admininstration

Erhvervserfaring

Konsulent og personlig handicaphjælper Borgerservice, Jammerbugt Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland