Foto: Søren Broust Hansen

Foto: Søren Broust Hansen

01:03

Vandværker ved Siem Skov i Rebild Kommune vil have planerne om en grusgrav ændret

1 af 3

Borgere demonstrerede for rent drikkevand

Borgere og foreninger stod lørdag eftermiddag sammen om at skabe opmærksomhed om det drikkevand, der nu er ved at være truet ved Terndrup.

Det blev skålet i læskende vand og sunget ved Siem Skov lørdag eftermiddag, da "Værn om vandet" løb af stablen  - en demonstration for at beskytte grundvandet, som er truet af forurening ved Terndrup, lyder advarslen.

Den største trussel er grusgraven ved Siem Skov. Skoven har ellers længe været medvirkende til at give Terndrup Vandværk noget godt drikekvand med et meget lavt nitratindhold, men det er ved at blive sat over styr af boringer ved skoven - boringer, som kan blotte grundvandet og gøre det sårbart for forurening.

Derfor samledes folk i dag for at gøre opmærksom på faren, som de ikke mener, hverken Region Nordjylland eller Rebild Kommune tager alvorligt. I stedet planlægger regionen at udvide grusgraven ved Siem Skov med 56 hektar.

- Foreningen har længe været opmærksom på, at de mange nedlagte brønde og boringer, som ikke er blevet sløjfet, udgør en stor forureningsrisiko. De nedlagte brønde og boringer er nemlig åbne sår direkte ned i grundvandet. Der bør derfor afsættes midler til at få dem sløjfet korrekt, lyder det i en pressemeddelelse fra Foreningen Danske Vandværker, som repræsenterer 400 vandværker i hele landet.

Den mener, hele grusgraven bør nedlægges for at sikre drikkevandet for borgerne i området.

Demonstrationen begyndte klokken 14 og var arrangeret af naboer, Terndrup Vandværk, Enhedslisten Rebild, Danmarks Naturfredningsforening og St. Brøndum-Siem-Torup Menighedsråd, som havde dannet et lidt usædvanligt samarbejde.