Foto: Per Frank Paulsen

Bredt budgetforlig i Rebild Kommune

24 ud af 25 byrådsmedlemmer i Rebild Kommune stemte for budgetforlig.

"Sundt budgetforlig i en sund kommune" kunne også have tjent som overskrift, hvis man tager kommunens nye sundhedsvision på ordet.

Dette efter at 24 ud af 25 byrådsmedlemmer i Rebild Kommune onsdag aften stemte for et bredt budgetforlig. Kun enhedslisten valgte at stå uden for.

 

Budgetforliget tager udgangspunkt i øgede indtægter, men også besparelser. Sidstnævnte, blandt andet på baggrund af en proces, hvor byrådet bad medarbejderne om gode ideer til, hvordan organisationen kunne effektivisere.

Ændringerne i budgettet gav sig blandt andet udslag i, at der i 2016 tilføres:

  • Sundhedsudvalget 6,7 millioner kroner
  • Teknik og miljø-udvalget 1 millioner kroner
  • Børne- og ungeudvalget 2,5 millioner kroner
  • Kultur- og fritidsudvalget 0,85 millioner kroner
  • Arbejdsmarkedsudvalget 1,5 millioner kroner
  • Økonomiudvalgsområdet 0,85 millioner kroner

På anlægssiden gav budgetændringerne plads til yderligere 4,5 mio. kr. til færdiggørelse af biblioteks- og ungdomsmiljøet - og til endelig færdigbygning af administrationsbygningen i Nørager blev tildelt 1,7 mio. kr.

 

I 2016 afsattes herudover 1 mio. kr. til et par hal-initiativer.

 

Det var en tilfreds borgmester, der onsdag aften, der kunne gå til køjs med viden om, at det var lykkedes at samle næsten hele byrådet om en lang række vigtige prioriteringer.