Foto: Emil Johansson

Her er advarslen til KN Rengøring fra Rebild Kommune

Rebild Kommune har sendt en advarsel til KN Rengøring, fordi rengøringsfirmaet i flere tilfælde ikke lever op til de kontraktmæssige vilkår.

Selvom KN Rengøring ikke har levet op til kontrakten mellem dem og Rebild Kommune, har de to parter valgt at fortsætte samarbejdet. I stedet giver Rebild kommune KN Rengøring en advarsel og forlanger at flere forhold skal bringes i orden. 

Læs også Trods beskyldninger om social dumping: Rengøringsfirma fortsætter i Rebild Kommune

Af advarslen, som Rebild Kommune har sendt til rengøringsfirmaet, fremgår det, at KN Rengøring skal rette op på syv forskellige forhold. Herunder kontrakt-, løn- og sikkerhedsforhold. Alle syv forhold skal være bragt i orden inden 1. marts, og herefter vil Rebild Kommune ifølge advarslen foretage uanmeldte stikprøvekontroller hos virksomheden. 

Bringes forholdene ikke i orden, vil KN Rengøring modtage endnu en advarsel, som i sidste ende kan medføre en ophævelse af kontrakten mellem KN Rengøring og Rebild Kommune. 

Seks medarbejdere fik ikke korrekt løn

Rebild Kommune har foretaget kontrolbesøg hos KN Rengørings ansatte to gange, og efterfølgende har kommunen bedt om dokumentation fra virksomheden. Dokumentationen har vist, at minimum seks medarbejdere er blevet underbetalt af KN Rengøring.

- Rebild Kommune har gennemgået de udleverede ansættelsesbeviser og sammenholdt dem med de udleverede lønsedler og udtræk fra e-Indkomst, og har konstateret, at i hvert fald seks medarbejdere ikke modtager korrekte anciennitet- eller aftentillæg.

Læs også Rumænere fastholder: - Vi har kontrakt fra KN Rengøring

- KN Rengøring skal derfor berigtige samtlige lønforhold tilbage til 1. januar 2018, herunder også for fratrådte medarbejdere, skriver Rebild Kommune i advarslen til KN Rengøring. 

Manglende ID-kort

Ifølge kontrakten mellem Rebild Kommune og rengøringsfirmaet skal rengøringsmedarbejdere bære et ID-kort, der som minmum angiver KN Rengørings navn, logo og CVR-nummer samt medarbejderens navn, billede, medarbejdernummer og fødselsdato. 

- Ingen af de syv medarbejdere, som Rebild Kommune mødte på kontrolbesøg kunne forevise et ID-kort, der opfylder kontraktens krav, skriver Rebild Kommune.

Manglende ansættelsesbeviser

Alt personale, der arbejder på Rebild Kommunes matrikler, skal have et ansættelsesbevis, inden de påbegynder arbejdet. Dette er en skærpelse i forhold til kravene i ”Ansættelsesbevisloven”.

- Der er ikke fremlagt fuld dokumentation for at samtlige medarbejdere har modtaget et ansættelsesbevis forinden arbejdets påbegyndelse, skriver Rebild Kommune til KN Rengøring.

Rengøring uden øjenskylleudstyr

Ifølge Arbejdstilsynets vejledning fra juni 2017 om ”Arbejde med stoffer og materialer” er det et krav, at der er øjenskylleudstyr, hvor der er risiko for at få stænk i øjnene. Det manglede hos nogle medarbejdere.

- Rebild Kommune konstaterede ved kontrolbesøg, at der ikke var øjenskyl på Skørping Skole, skriver de.

Kunne ikke læse sikkerhedsdatablade

Af advarslen fremgår det også, at nogle rengøringsmedarbejdere ikke var udstyret med sikkerhedsblade på de forskellige kemikalier, og det skal nu også rettes op.

Læs også Rebild Kommune om KN Rengøring: Vi skal have dokumentation før vi kan tage stilling

- Rebild Kommune er oplyst af 3F, at der er fundet rengøringsprodukter uden sikkerhedsdatablad. Det er et krav, at alle kemiske produkter, der fremgår af REACH-forordningen, skal vedlægges sikkerhedsdatablade.

Skal bære arbejdstøj med KN-logo

Som en del af kontrakten mellem KN Rengøring og Rebild Kommune skal rengøringspersonalet også bære arbejdstøj, der gør medarbejderne klart identificerbare. Der skal eksempelvis være et KN Rengøring-logo på tøjet.

- To af de syv medarbejdere, som Rebild Kommune mødte på kontrolbesøg, bar ikke arbejdstøj med KN Rengørings logo. Samtlige medarbejdere skal bære arbejdstøj med KN Rengørings logo.

Skal have børneattester på samtlige medarbejdere

Det står også i kontrakten, at Rebild Kommune skal have børneattester på medarbejderne. Derfor har kommunen nu udbedt sig børneattester, og også disse skal kommunen have senest 1. marts 2019. 

Af advarslen til KN Rengøring fremgår det også, at Kommunen indkalder rengøringsfirmaet til et møde, hvor formålet er at lave en opfølgning på de haltende forhold.