Seneste nyt:

Mere urørt skov på vej: Kan betyde mindre træ til byggeri

Et politisk flertal har indgået en aftale om at omlægge en stor del af skoven i Danmark til urørt skov. Men det vækker bekymring hos et nordjysk savværk, der frygter, at de i fremtiden bliver nødsaget til at importere træ fra udlandet.

Træstamme efter træstamme ruller ind i produktionshallen på savværket i Rold Skov, Norlund A/S. Stammerne kører igennem maskinerne og bliver omdannet til materialer til byggeindustrien. I fremtiden håber de på savværket, at maskinerne kommer til at køre lige så meget som nu.

Men det er ikke sikkert, at de i lige så høj grad kan producere materialer fra danske træer. Regeringen, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet har besluttet, at op mod 75.000 hektar skov fremover skal omlægges til urørt skov. Det vil sige skov, hvor træerne ikke bliver fældet og brugt i produktion.

- I forvejen er cirka 90 procent af det træ, der kommer til Danmark, importeret. Ved at man udlægger til urørt skov, så kan det true den lille produktion, der er tilbage i Danmark, siger Jørgen Sølvsten Skriver, der er direktør i Norlund A/S.

Nye levesteder i urørt skov

Det politiske flertal har truffet beslutningen for at skabe mere biodiversitet i Danmark. Urørt skov og vild natur kan give nye levesteder for truede arter og sikre, at de overlever i Danmark.

Og ifølge det nordjyske folketingsmedlem og medlem af Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget, Bjarne Laustsen (S), så betyder det ikke nødvendivis, at der vil være mindre træproduktion i Danmark.

- Det er en lang proces. Vi nedlagde Statens Planteskole for nogle år siden netop for at få noget mere vild skov. Så jeg håber, vi kan få begge dele til at gå hånd i hånd. Vi har til opgave, at lave en god dialog med træindustrien, fordi vi vil gerne have, at træ bliver brugt mere i byggeriet, fordi det er også klimavenligt, siger han.

På Norlund Savværk er Jørgen Sølvsten Skriver ikke imod tanken om at lade mere skov være urørt, men han håber, at der i samme ombæring plantes mere skov, eller at der i højere grad bruges privat skov til formålet frem for statsskove.

- Vores største leverandør her til huset er de statslige skove, og derfor vil det få stor betydning for os, hvis det primært er statsskove, der omdannes til urørt skov. Vi håber, at vi kan komme i dialog med Miljøministeriet, så vi får udvalgt de rette arealer, så der både kommer mere biodiversitet, men samtidig skal der også være plads til produktionsskov, så vi har mulighed for at få træ til vores produktion, siger Jørgen Sølvsten Skriver.

Farligt med en her-og-nu-løsning

I brancheorganisationen for træ- og møbelindustrien, TMI, er håbet også, at ministeriet vil invitere til dialog, så den urørte skov ikke kommer til at gå ud over produktionen i Danmark.

- Hvis man laver en straksimplementering og her og nu vælger at omlægge skov, så kan problemet være, at savværkerne mangler træ at save i. På den korte bane kan det betyde mangel på arbejdspladser. På den lidt længere bane kan det betyde import af træ, og det betyder, at vi køber fra Sverige eller Tyskland, hvilket vi allerede gør i dag, men det vil ske i højere grad, og det kan være et klimaproblem, siger Hanne Sundin, der er branchedirektør i TMI.

Men ifølge Bjarne Laustsen (S), så er der også en miljømæssig gevinst, ved at lade mere skov stå urørt hen.

- Når vi får mere urørt skov, skal vi ikke bare tage alle statsskovene og gøre dem til urørt skov. Det er vi helt enige om. Vi skal gerne have nogle af de private med også. For vi skal have mere biodiversitet, og det kan vi gøre ved, at skoven for lov at blive ældre, og dermed kan vi også binde noget mere kulstof og dermed gavne klimaet, siger Bjarne Laustsen.

Ifølge Hanne Sundin er der flere klimamæssige fordele ved at bruge træ i byggeriet og sikre, at Danmark stadig producerer træ fra danske skove.

- Det er vigtigt at huske, at træ binder CO2, og det gør det også, når det anvendes som byggematerialer. Så hvis man bruger mere træ, så kommer man nærmere det mål, som regeringen også har om at reducere CO2 med 70 procent. Det er derfor, vi skal blive ved med at anvende træ, og det er derfor, at vi skal give plads til, at der også bliver skovhugst i Danmark, siger hun.

På savværket Norlund A/S var miljøminister Lea Wermelin (Soc.Dem.) på besøg i januar for at høre om produktionen. Derfor er der allerede åbnet for dialog med ministeriet, og savværket håber, at de også bliver inddraget fremadrettet, når det skal besluttes, hvor den urørte skov skal være henne.

- Biodiversitet og produktion kan sagtens gå hånd i hånd. Vi tror på, at hvis man vælger de mest velegnede områder til biodiversitet, så er der stadig masser af plads til, at man kan få produktionsskov i Danmark, så vi kan få vores forsyning til savværket, siger direktør i Norlund A/S, Jørgen Sølvsten Skriver.