LIGE NU:

Partiskifte udløser kritik

Gitte Bundgaard, der i 2017 stillede op for Dansk Folkeparti, repræsenterer nu Nye Borgerlige i byrådet i Rebild. Både hun og Nye Borgerliges nordjyske formand afviser, at hendes skifte strider mod partiets princip om ikke at optage siddende byrådsmedlemmer fra andre partier.

Knap et år før valgperiodens udløb har Nye Borgerlige fået sit første byrådsmedlem i Nordjylland. Det er Gitte Bundgaard, der repræsenterer partiet i byrådet i Rebild Kommune. Ved valget i 2017 var hun stillet op for Dansk Folkeparti.

Nye Borgerliges hovedbestyrelse besluttede sidste sommer at "stoppe med at optage siddende byrådsmedlemmer i partiet gældende ind til efter næste kommunalvalg". Målet var at bremse en strøm af "partihoppere", der tog deres mandat fra især Dansk Folkeparti med over i Nye Borgerlige. Partiets nordjyske formand og hovedpersonen selv afviser, at Gitte Bundgaards entré i Nye Borgerlige er et brud på dette princip.

Forhistorien er lidt krinklet:

Ved 2017-valget fik Dansk Folkeparti to mandater i byrådet i Rebild. Mandat nr. to tilfaldt Kim Edberg Andersen, men kun fem stemmer skilte ham fra Gitte Bundgaard, der dermed blev første-suppleant.

I januar i år meddelte Kim Edberg Andersen Rebild Kommune, at han forlod DF til fordel for Nye Borgerlige og derfor ønskede at udtræde af byrådet. Af principielle grunde ønskede han ikke at tage byrådsmandatet med over i sit nye parti. 27. januar sagde byrådet ja til anmodningen.

Hans stedfortræder, Gitte Bundgaard, er også hans mangeårige samlever, men hun bedyrede, at hun ikke havde tænkt sig at følge gemalen over i Nye Borgerlige.

Den lokale DF-afdeling troede dog ikke helt på, at de to kunne dele spisebord, men repræsentere hver sit parti. De mistænkte Gitte Bundgaard for at ville følge med over i Nye Borgerlige og tage den vellønnede post som formand for teknisk udvalg, som Kim Edberg Andersen havde bestridt og fået en femtedel borgmester-vederlag for, med sig.

Derfor bad partiet op til byrådsmødet 27. januar om at få genåbnet konstituerings-aftalen og foreslog, at Socialdemokratiet i stedet fik formandsposten. Til Gitte Bundgaard, når hun trådte ind, ville der alene være en post som menigt medlem af sundhedsudvalget.

Vil ikke sige, hvorfor hun forlader DF

18. februar skulle der igen være byrådsmøde. Dagen før meddelte Gitte Bundgaard, at hun havde meldt sig ud af Dansk Folkeparti og ind i Nye Borgerlige.

Gitte Bundgaard siger til TV2 Nord, at hun vitterligt ikke havde tænkt sig at skifte parti, men at der i den mellemliggende tid "skete noget". Hun vil ikke sige, hvad der konkret fik hende til at forlade Dansk Folkeparti.

Efter Gitte Bundgaards opfattelse har hun ikke forbrudt sig mod Nye Borgerliges princip om, at man ikke vil optage SIDDENDE byrådsmedlemmer fra andre partier.

- Jeg var ikke byrådsmedlem, da jeg skiftede. Jeg skiftede parti dagen før, jeg trådte ind i byrådet, siger hun.

Samme opfattelse har formanden for Nye Borgerlige i Nordjylland, Frode Larsen fra Vrå, der også sidder i partiets hovedbestyrelse.

Han har det principielle synspunkt, at man, hvis man skifter parti, bør trække sig fra byrådet. Og "det mest rigtige ville have været, hvis mandatet i Rebild var gået videre".

- Imidlertid er der det problem, at den næste suppleant efter Gitte for længe siden har meldt sig ud af Dansk Folkeparti, så selv hvis Gitte trak sig, ville DF ikke få mandatet, siger han.

Frode Larsen støtter Gitte Bundgaard i hendes opfattelse af, at hun eller partiet ikke har forbrudt sig mod princippet om ikke at optage siddende byrådsmedlemmer.

- For Gitte var jo medlem af Nye Borgerlige, før hun trådte ind i byrådet, siger han.

Helt sådan tolker Rebild Kommune imidlertid ikke situationen.

Gitte Bundgaard betragtes og honoreres som byrådsmedlem (for Dansk Folkeparti) fra 27. januar - den dag, Kim Edberg Andersen blev bevilget udtræden. At hun først 18. februar skulle til sit første byrådsmøde, ændrer ikke ved det. Det ses eksempelvis af referatet fra et møde i byrådets sundhedsudvalg 2. februar. Heraf fremgår, at Gitte Bundgaard - der altså af kommunen på dette tidspunkt betragtes som medlem af udvalget - ikke deltog i mødet.

Det nordjyske medlem af Dansk Folkepartis hovedbestyrelse, regionsrådsmedlem Erik Høgh-Sørensen fra Tolne, siger, at Nye Borgerlige "tydeligvis" har brudt sit eget princip, fordi Gitte Bundgaard var byrådsmedlem, da hun blev optaget. Han føler sig i øvrigt overbevist om, at det hele tiden har været planen, at Gitte Bundgaard skulle følge samleveren over i Nye Borgerlige.

- Parret fremstår som vederlags-jægere. De vil for enhver pris beholde deres vederlag i byrådet i Rebild, selv om mandatet indiskutabelt er Dansk Folkepartis, siger Erik Høgh-Sørensen.

Gitte Bundgaard afviser, at det er økonomien, der har spillet ind:

- Gjorde vi det for pengenes skyld, var Kim jo bare blevet siddende, siger hun.