Mange interesserede er mødt op til torsdagens byrådsmøde i Rebild Kommune. Foto: Robert Bedsted

Mange interesserede er mødt op til torsdagens byrådsmøde i Rebild Kommune. Foto: Robert Bedseted

1 af 2

Rebild Byråd diskuterer ophævelse af skolefusion

I aften behandler byrådet i Rebild Kommune en indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget om at opløse fusionen mellem Terndrup, Blenstrup og Bælum skoler, som ellers skulle træde i kraft fra skoleåret 2017/18.

Det har været en særdeles turbulent sommer i Terndrup, hvor beskyldningerne om ledelsessvigt, mistillid og utryghed har føget rundt i medierne.

Baggrunden har været især forældre til skolebørns manglende tiltro til fusionen af Terndrup, Bælum og Blenstrup skolers ledelser.

Forældrene har følt sig utrygge ved deres børns fremtid.

- Jeg har flyttet et barn. Og jeg havde sagt til skolen, at hvis det her det fortsætter, så bliver jeg nødt til at overveje de to andres fremtid på Terndrup Skole, sagde en forældre, Louise Larsen, tidligere til TV2 Nord.

I løbet af sommeren handlede kritikken især om ledelsen af den samlede skole. Stor udskiftning i lærerkorpset og elevflugt fik både forældre og politiske modstandere af fusionen til at kritisere ledelsen.

Læs også Politikere i Rebild uenige om Terndrup skoles fremtid

Den 1. august fratrådte en mellemleder på Terndrup skole sin stilling, og i går – onsdag –  fratrådte også fælleslederen for de tre skoler Martin Finderup Andersen. Han fratrådte onsdag den 30. august.

Det var på et byrådsmøde den 28. april 2016, politikerne blev enige om fusionen. Fusionen skulle betyde, at de tre skoler ville få én fælles leder og fælles økonomi. 

Læs også Skolefusion i Terndrup består

Fusionen af skolerne skulle ske fra skoleåret 2017/18 med en overgangsordning i 2016/17 med fælles ledelse. 

I dag bliver skolefusionens fremtid diskuteret i byrådet i Rebild Kommune. 

  Foto: Robert Bedseted