LIGE NU:

Behandling af KOL patienter via tablets er en succes

Regionens projekt for KOL-patienter, Telecare Nord, har vist, at der er gevinster at hente for såvel patienterne som for samfundet. Nu bredes ordningen med telemedicin ud til resten af landet.

Resultaterne af et af Europas største storskalaprojekter inden for telemedicin, TeleCare Nord, blev i dag fremlagt for offentligheden i en stuvende fyldt sal på Hotel Hvide Hus i Aalborg. Parterne bag projektet kan glæde sig over, at projektet har genereret uvurderlig viden, der kan bruges, når KOL-patienter i resten af landet skal tilbydes telemedicin.

- Forskningen har givet os et mere nuanceret syn på telemedicin. Den viser nemlig, at der er en samfundsøkonomisk gevinst - men kun hvis vi tilbyder telemedicin til de rette grupper, for eksempel borgere med svær KOL. Her anslår forskningen, at der kan spares i størrelsesordenen 7.000 kroner årligt per patient på indlæggelser og kommunale serviceydelser. Der er tillige penge at spare, hvis man målretter indsatsen til de borgere, der i forvejen har kommunale sygeplejeydelser, forklarer Dorte Stigaard, formand for TeleCare Nord og direktør i Region Nordjylland.

TeleCare Nord startede i 2011 og har kørt frem til sensommeren i år som et såkaldt blok-randomiseret forsøg med i alt knap 1.400 KOL-patienter fra hele Nordjylland.

- Vi har haft stort fokus på at inddrage borgerne i udviklingen af det telemedicinske tilbud og en af de vigtige erfaringer er, at det telemedicinske udstyr, vi tilbyder til borgere med KOL, skal være nemt at bruge, påpeger Bente Graversen, næstformand for TeleCare Nord og direktør i Aalborg Kommunes Sundheds- og Kulturforvaltning.

Og forskningsresultaterne viser, at projektet har ramt plet på dette punkt. 88 procent af deltagerne i TeleCare Nord har fortalt forskerne, at de finder det telemedicinske udstyr brugervenligt.

- Men endnu vigtigere er den positive effekt, telemedicin har for borgerens livskvalitet. 61 procent af deltagerne føler, at de er bedre til at kontrollere deres sygdom, og 71 procent føler sig tryggere i dagligdagen med telemedicin, fortæller Bente Graversen.

Det er første gang, der er gennemført en undersøgelse af telemedicin til KOL-patienter i denne størrelsesorden. Erfaringerne fra TeleCare Nord kommer således uden tvivl til at spille en central rolle, når landets øvrige regioner og kommuner inden for de næste år går i gang med at planlægge en national udrulning af telemedicin til KOL-patienter.

- Vi ved det allerede fra de nordjyske deltagere i TeleCare Nord. De oplever, at de får øget opmærksomhed og bliver godt behandlet med telemedicin. Derfor ser vi meget frem til udrulningen af telemedicin til KOL-patienter i hele landet. TeleCare Nord har vist fremtidsperspektiverne i forhold til telemedicinens rolle i en forpligtende, national lungeplan, siger direktør Anne Brandt, Lungeforeningen. Ros til sundhedsprofessionelle og politikere Når patienterne skal have telemedicin, stiller det store krav til de sundhedsprofessionelle; de praktiserende læger, de kommunale sygeplejersker og hospitalerne. Beslutninger og kompetencer flyttes mellem fagområder, og der er brug for tæt samarbejde på tværs af sektorerne.

- Det er så imponerende at opleve, hvordan de nordjyske sundhedsprofessionelle er gået ind i projektet. Vi har oplevet, at samarbejdet er blevet styrket mellem især de praktiserende læger og kommunerne, og patienterne er blevet styrket i deres dialog med de sundhedsprofessionelle, påpeger Dorte Stigaard. Bente Graversen fremhæver også politikerne i de nordjyske kommuner og i regionen, som i høj grad har æren for, at TeleCare Nord kunne realiseres.

- De har haft en fælles vision for det sammenhængende sundhedsvæsen, en tro på at telemedicin kan bidrage til sundhedsvæsenet og modet til at føre visionen ud i livet i en tid, hvor der er stort økonomisk pres på sundhedsbudgetterne, slår Bente Graversen fast. Samtidig med at forskningsprojektet afsluttes, sættes der gang i et nyt storskalaprojekt i Nordjylland. Ved at bygge oven på erfaringerne af TeleCare Nord vil man nu afprøve telemedicin til borgere med hjertesvigt.

160521 LOT Bjarne Lausten WEB Still

play Udvalgsformand: - Det må simpelthen ikke ske, at det tager så lang tid

Tobias Morell

Tobias er klar på 30 år i bofællesskab

def_thumb,50_percent

play Aalborg Håndbold taber slaget om førsteplads i puljen

40_percent

play Polsk mand stukket med kniv i Visborg

160521 LOT Bjarne Lausten WEB Still

play Udvalgsformand: - Det må simpelthen ikke ske, at det tager så lang tid

Tobias Morell

Tobias er klar på 30 år i bofællesskab

def_thumb,50_percent

play Aalborg Håndbold taber slaget om førsteplads i puljen

Til forsiden

Til forsiden