LIGE NU:

Danske Regioner: Vores drikkevand er truet

Tusindvis af grunde er så forurenede, at grundvandskvaliteten er truet, viser ny redegørelse fra Danske Regioner. I Nordjylland venter 482 forurenede grunde på at blive risikovurderet.

Forureningen af den danske undergrund er alvorlig, fastslår Danske Regioner i en ny rapport. Den forurenede jord truer vores grundvand og dermed det vand, som vi får ud af hanerne.

I Nordjylland er der konstateret forurening på 482 grunde, men det er endnu ikke fastslået, hvor stor en risiko denne forurenede jord er for grundvandet i området.

- Man skal ikke gå og være nervøs for grundvandet. Men vi skal være opmærksomme på, hvad der er på vej og få gjort noget ved de problemer, der er og få mest for pengene ved at prioriterer de værste forureninger først, siger kontorchef ved kontoret for jordforureninger og råstoffer i Region Nordjylland, Kenn Mortensen.

Vandværksboringer, som kan være påvirket af en pesticidpunktkilde.
Vandværksboringer, som kan være påvirket af en pesticidpunktkilde.
Foto: Kort fra rapport ’Forebyggelse og samarbejde – regionernes arbejde med jordforurening'

Indtil videre er kun en grund i Nordjylland konstateret så forurenet, at den skal oprenses for at være sikker på at forureningen ikke går i vores drikkevand. Regionerne kortlægger og bekæmper jordforurening ved at indsamle historiske informationer om udsatte grunde, det kan for eksempel være, om der har ligget en tankstation på stedet.

I 2015-2017 har regionerne blandt andet undersøgt jorden for PFAS, der stammer fra emballage, maling og lak. Det er blandt andet dette stof, der truer vores grundvand.

quote Der er desværre forureninger rundt omkring, og dem skal regioner, vandforsyninger, stat og kommuner samarbejde om at håndtere.

- Heino Knudsen formand for Danske Regioners udvalg for miljø og ressourcer

- Regionerne har påtaget sig en meget vigtig samfundsopgave med at oprense forurenede grunde, og sidste år var vi med til at sikre 162 mia. liter rent drikkevand. Men der er desværre forureninger rundt omkring, og dem skal regioner, vandforsyninger, stat og kommuner samarbejde om at håndtere, siger Heino Knudsen formand for Danske Regioners udvalg for miljø og ressourcer.

Fakta: Regionernes arbejde med jordforurening og grundvand i 2017

region Nordjylland frygter, at forurening vil ramme drikkevandet.